Admission

(Application process)

Step 1 

เนื่องจากผู็เรียนควรจะได้รับการวางแผนการเรียนที่ดีไม่ว่าจะสอบ SAT หรือข้อสอบอื่นๆ 

 

ในขั้นตอนแรกนี้จะเป็นการปรึกษา พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง เพื่อที่ว่า อาจารย์แต่ละท่านจะได้รู้จักนักเรียนทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นคอร์ส รู้ว่านักเรียนแต่ละคนนั้น พื้นฐานเป็นอย่างไร จุดมุ่งหมายคืออะไร อยากเข้าคณะอะไร อยากได้คะแนนเท่าไหร่ และควรอ่านหนังสืออย่างไร เพื่อให้สอบผ่านได้เร็วที่สุด ภายในระยะเวลาที่จำกัดของนักเรียนแต่ละคน ยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนจะได้ทำความรู้จักอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้น สร้างความสนิทสนมกับอาจารย์ เพื่อที่ว่าวันเปิดเรียน นักเรียนจะสามารถพูดคุย สอบถามข้อที่ไม่เข้าใจได้สนิทใจมากขึ้น ไม่กลัวอาจารย์ สร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนและที่สำคัญ ผู้ปกครองเอง เมื่อรู้จักอาจารย์ผู้สอนแล้ว ก็สามารถติดตามผลงาน ความคืบหน้าของเด็กแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิด เพราะฉะนั้นวิธีการวางแผนที่ดีที่สุดคือ 

 

 • นักเรียน และผู้ปกครอง มาหาที่ KPH  และสมัครเรียนที่หน้าเคาน์เตอร์ได้โดยตรง หรือ ถ้าไม่สะดวก สามารถ
   

 • โทรเข้ามาที่เบอร์ 064-954-7733 เพื่อขอคุยกับอาจารย์ผ่านโทรศัพท์ได้ หลังจากนั้นบอกชื่อ และ เบอร์ติดต่อ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง หรือ
   

 •  Add line id : @KRUPIMHOUSE เพื่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกัน

   

เมื่อได้พูดคุย ปรึกษา และทราบรายละเอียดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย และตัดสินใจสมัครเรียน สามารถชำระค่าคอร์สเรียน ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

 • ชำระเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคาร

 • ชำระเงินสด ที่สถาบัน KPH

เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้วเป็นอันเสร็จ ขั้นตอนทุกอย่าง รับหนังสือ และ การบ้านจาก KPH ทันที!

 • มาสมัครเรียน ชำระค่าคอร์สเรียนที่สถาบัน KPH รับชุดหนังสือ และ คำศัพท์ พร้อมการบ้านไปได้เลย 

 • หากไม่ได้ชำระเงินที่ สถาบัน KPH เช่น โอนผ่านธนาคาร หรือ โอนผ่าน internet banking จากที่บ้าน เป็นต้นให่ส่ง slip หลักฐานการโอนที่ LINE ID : @KRUPIMHOUSE และเราจะส่ง ชุดคำศัพท์และการบ้านไปให้ทาง EMAIL ทันที นักเรียนสามารถเข้ามารับหนังสือได้ภายหลัง ตามเวลาที่สะดวก


 •  

Step 2 

Step 3 

Terms and Conditions

1.ค่าใช้จ่าย

 • นักเรียนที่สมัครเรียนแบบกลุ่ม หรือ แบบส่วนตัว เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • นักเรียนที่สมัครเรียน แบบกลุ่ม หรือ แบบส่วนตัว ต้องชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนก่อนเริ่มเปิดคอร์ส

 • หลังจากชำระค่าเล่าเรียน ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงิน ทุกกรณ๊

2. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร / คอร์สเรียน เงื่อนไขและเวลาสิ้นสุด

 • หลังจากที่นักเรียนสมัครเรียน แบบกลุ่มหรือแบบส่วนตัว ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงคอร์สและตารางเรียน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

 • การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน แบบกลุ่ม หรือ แบบส่วนตัว ให้เป็นดุลยพินิจของสถาบัน KPH แต่เพียงผู้เดียว

3. การขาดเรียนและการชดเชย

 • ในกรณ๊ที่นักเรียนมีความประสงค์จะขาดเรียน ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 • นักเรียนที่ขาดเรียนโดยแจ้งให้สถาบันทราบตามเงื่อนไขข้างต้น สามารถเรียนชดเชยได้ตามระยะเวลาดังนี้

 • แบบกลุ่ม : ให้ชดเชยแบบกลุ่ม ได้ตลอดจนหมดคอร์สนั้นๆ ภายในระยะเวลา 3 เดือน​

 • แบบส่วนตัว : ให้เรียนชดเชยได้สูงสุด 3 ครั้ง ต่อ 1 คอร์ส 

 

 • ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียน แบบกลุ่ม หรือ แบบส่วนตัว โดยไม่มีการแจ้งให้สถาบันทราบล่วงหน้า ให้ถือเป็นการขาดเรียน จะไม่มีการชดเชยเวลาเรียนและคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

4.เนื้อหาในหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตร หรือสือ และ การบ้าน เป็นทรัพย์สินของสถาบัน KPH แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ และนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ

 

หมายเหตุ : ทางสถาบัน KPH ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ โดยการตัดสินใจของสถาบัน KPH ถือเป็นที่สิ้นสุด

Location : 4th Floor, education zone (zone d), mbk center
PAthumWan  District, Bangkok 1032

LINE ID : @KRUPIMHOUSE 
WWW. KRUPIMHOUSE.COM

 • YouTube - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle