February 13, 2019

แค่เปลี่ยนสไลต์การทดเลขก็สอบ SAT MATH ได้ 800 เต็มได้แล้ว!

August 11, 2018

SATคิดคะแนนอย่างไร?ทำไมทำ sim testได้คะแนนอย่างนึง สอบจริงได้คะแนนอีกอย่าง?ทำไมทำผิดข้อเดียวคะแนนหายไปเยอะ?ทำได้ดีกว่าเดิม แต่คะแนนเท่าเดิม?คำถามเหล่านี้มีคำตอบ

July 23, 2018

ข้อสอบหลายตัว สอบอะไรก่อนดี SAT หรือ IELTS? วางแผนไม่ดี มีหวังสอบไม่ผ่านซักตัว หากน้องๆ ยังสับสน จับต้นชนปลายไม่ถูก ลองมาอ่านบทความนี้เลย!