Doctor Checking a Form

BMAT

GENERAL INFORMATION

ข้อสอบ BMAT คืออะไร?

ข้อสอบ BMAT หรือ BioMedical Admission Test เป็นข้อสอบระดับสากลที่จัดขึ้นโดย Cambridge Assessment ที่สามารถใช้เพื่อวัดระดับความรู้เฉพาะทางแพทย์ศาสตร์ที่สามารถใช้ได้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น Cambridge , Oxford , UCL, Leeds, Brightons และ Imperial College of London  แต่ด้วยความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันนี้คณะแพทย์หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ได้เริ่มมีการใช้คะแนน BMAT เป็นส่วนประกอบในการยื่นคะแนนด้วยเช่นกัน ดังนั้นข้อสอบ BMAT จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับน้องๆม.ปลายที่มีความใฝ่ฝันอยากศึกษาต่อคณะแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย

ข้อสอบ BMAT ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

ข้อสอบ BMAT ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ใช้เวลารวมทั้งหมด 2 ชั่วโมง

 

 • Aptitude and Skills (ข้อสอบวัดระดับความถนัดและทักษะ) ในส่วนนี้จะเป็นข้อสอบแบบ multiple choice จำนวน 35 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที ประกอบไปด้วยข้อสอบแนวต่างๆดังต่อไปนี้

  • Critical Thinking นักเรียนต้องหาข้อผิดพลาดจาก argument ที่โจทย์ให้มาและสรุปด้วยเหตุผล

  • Problem Solving เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

  • Data Analysis โจทย์แนววิเคราะห์ข้อมูลจาก Data ที่โจทย์ให้มา ไม่ว่าจะเป็น text, stat, หรือ graph

 

 • Scientific Knowledge and Applications เป็นข้อสอบ multiple choice จำนวน 27 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที เพื่อทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งครอบคลุมไปถึงวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และคณิตศาสตร์ ซึ่งระดับความยากใกล้เคียงกันกับข้อสอบ SAT Subject Test หรือ ข้อสอบ IGCSE

 

           

 • Writing Task เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นการเขียนตอบคำถาม 1 ข้อ โดยเลือกจาก 3 ข้อที่ข้อสอบให้มา โดยเขียนในรูปแบบของ Essay โดยข้อสอบส่วนนี้ใช้เวลา 30 นาที คำถาม essay จำนวน 300 คำ ในส่วนนี้จะมีคำถามทั้งในด้านของจรรยาบรรณทางการแพทย์ ปรัชญา กฎหมาย สิทธิมนุษยชน และสังคมศาสตร์

S__1482755.jpg

วิธีการสมัครสอบ BMAT

วิธีการสมัครสอบแบ่งออกเป็น 3 Steps คร่าวๆคือ

 1. ไปที่ www.metritests.com เลือกหัวข้อ Shop --> BMAT-Non Europe --> Continue --> Filter by country --> Thailand และเลือกสนามที่ต้องการ (หัวข้อเหล่านี้จะขึ้นให้เลือก เมื่ออยู่ในช่วงเวลาสมัครเท่านั้น)

           

 

2. เข้าสู่หน้าลงทะเบียน ใช้อีเมล์ Gmail, หรือ Hotmail ก็ได้และต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และกลับมา activate อีกครั้งที่อีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน

               

 

3.ชำระค่าสมัครสอบ ก่อนชำระค่าสมัครสอบ ควรตรวจสอบรายละเอียด ชื่อ นามสกุล สนามสอบ วันเวลาต่างให้เรียบร้อย แล้วชำระด้วยบัตรเครดิต หลังจากนั้นจะได้รหัส OTP ทางโทรศัพท์ ให้นำรหัสนั้นมากรอกในเว็บและรับหลักฐานชำระเงินในอีเมล์

 

ค่าสมัครสอบในแต่ละรอบนั้นจะไม่เหมือนกัน โดยรอบ Aug / Sep จะมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 4,700 บาท และรอบ Oct / Nov ประมาณ 3,200 บาท

วิธีการคิดคะแนน BMAT

ข้อสอบ BMAT เป็นข้อสอบที่ไม่มี ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน! เพราะฉะนั้นน้องๆควรตั้งเป้าหมายให้ได้คะแนนสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
โดยแต่ละพาร์ทมีการคิดคะแนนต่างกันดังต่อไปนี้

Section 1 & 2 จะคิดเป็นข้อละ 1 คะแนนเท่าๆกัน แล้วนำมา convert ให้ตรงกับ scale คะแนนของ BMAT ซึ่งคือ 1 – 9 ปกติทั่วไปแล้วคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 5.0 คะแนนเกิน 5.0 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คะแนนสูง และน้อยคนมากที่จะได้เกินคะแนน 7.0

               

 

Section 3 จะถูกให้คะแนนโดยผู้ตรวจ 2 คน แต่ละคนต้องให้คะแนน 2 ส่วนคือ คะแนนเนื้อหา (0 - 5) และคะแนนเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษ (A,C,E)

               

 

หลังจากนั้นนำคะแนนจากผู้ตรวจทั้ง 2 คนมารวมกันและเฉลี่ย AA = A , AC = B , CC=C, CE = D, EE = E

 

 

ตัวอย่างการคิดคะแนน BMAT

สมมติว่าผู้ตรวจคนแรกให้คะแนน 2 ส่วน  = 4C และคนที่สองให้คะแนน 4A คะแนนที่น้องจะได้คือ 4B หรือ หากผู้ตรวจคนแรกให้คะแนน 3C และ คนที่สองให้ 2C คะแนนที่น้องได้คือ 2.5C เป็นต้น

BMAT สามารถยื่นเข้ามหาวิทยาลัยอะไรได้บ้าง?

คะแนน BMAT ของคณะแพทย์ศาสตร์ในประเทศไทย จะใช้เพื่อยื่นคะแนนรอบ Portfolio (รอบความถนัดภาษาอังกฤษ) โดยใช้ยื่นควบคู่กับคะแนน IELTS / TOEFL

 • แพทย์จุฬา รับจำนวน 18 คน

 • แพทย์รามา รับจำนวน 25

 • แพทย์ขอนแก่น รับจำนวน 98

 • แพทย์เชียงใหม่ รับจำนวน 5

 • แพทย์ลาดกระบัง รับจำนวน 45

 • แพทย์มศว และ university of Nottingham (Joint Medical Programme) รับจำนวน 20 คน

 • แพทย์แพทย์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (CICM) รับจำนวน 30

 • แพทย์ทันตแพทย์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (CICM) รับจำนวน 18

*ข้อมูลปี 2561

ข้อสอบ BMAT กำลังเป็นที่นิยมและรับมากถึง 300 ที่นั่งในปี 2561  ดังนั้นสำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมตัวเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ หรือ สัตวแพทย์ ในประเทศไทย ข้อสอบ BMAT จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญ และที่สำคัญเลยคือน้องๆยังสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อสอบ BMAT ได้ถึง 2 ปี

เพราะฉะนั้น ตามคำเรียกร้องจากน้องๆที่มีความฝันเป็นคุณหมอ KPH ได้ทำการจัดหลักสูตร BMAT ที่มีเนื้อหาครบถ้วนทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และ Essay Writing ให้น้องๆได้เตรียมตัวกันอย่างมั่นใจ พร้อมกับฝึกจากข้อสอบเก่ามากมายกันจนคล่อง มีทั้งแบบ group และ private เลยค่ะ

 

หากน้องคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากวางแผนการเรียน BMAT สามารถติดต่อได้เลยที่ Line : @krupimhouse หรือ โทร 064-954-7733 หรือ walk in เข้ามาที่สถาบันได้เลย ที่ ชั้น 4 โซน D ตึก MBK Center ได้เลยค่า

 

คลิกอ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ BMAT อีกมากมาย >>> https://bit.ly/2CJqFyx 

 • YouTube - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle