top of page
board38.jpg

IELTS
(The International English Language Testing System)

What is IELTS?

ข้อสอบ IELTS คืออะไร?

ข้อสอบ IELTS ย่อมากจาก International English Language Testing System ซึ่งเป็นข้อสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเพื่อการสมัครเรียน หรือ สมัครงาน

 

 • IELTS General Training

คือการสอบวัดระดับเพื่อการอบรม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าระดับปริญญา และสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน หรือทำงานในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะสามารถวัดระดับพื้นฐานได้เท่านั้น และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับข้อสอบทางวิชาการเพื่อศึกษาต่อแบบ Academic

 • IELTS Academic Writing

คือ การสอบวัดระดับทางวิชาการ เพื่อเป็นทดสอบความพร้อมให้สำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร โดยจะเป็นการสอบเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในทุกๆ สาขาของระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท

ข้อสอบ IELTS ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ข้อสอบ IELTS มีทั้งหมด 4 ส่วน

 

 • IELTS Listening : ข้อสอบ listening มีทั้งหมด 40 ข้อ โดยใช้เวลา 30 นาที ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อยๆ โดยจะเริ่มจากการฟัง conversation ในหัวข้อทั่วไป จนถึงการฟังแบบ dialogue ที่มีความยาวมากขึ้น

 

 • IELTS Reading : ข้อสอบ reading มีทั้งหมด 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 3 passages โดยการสอบแบบ general กับ Academic จะมีข้อสอบ reading ที่แตกต่างกัน

 

 • IELTS Writing : ข้อสอบ writing แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ task 1 และ task 2 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมงสำหรับ Academic Test task 1 ประกอบด้วยการอ่านข้อมูล แผนภูมิ กราฟ ส่วน General training task 1 เป็นการเขียนจดหมาย อีเมล ส่วนการเขียน task 2 คือการเขียน formal essay

 

 • IELTS Speaking : ข้อสอบ speaking ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที เป็นการพูดคุยโดยตรงกับ examiner ข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วน​​​​

IELTS with KPH

IELTS นั้นประกอบด้วย 4 ทักษะคือ Listening Reading Writing และ Speaking แต่การจะเตรียมตัวนานๆเพื่อให้เก่งทั้ง 4 ทักษะ ก็เป็นการเสียเวลาเกินไป น้องๆหลายคนไม่สามารถแบ่งเวลาให้ IELTS อย่างเดียวได้นานขนาดนั้น ดังนั้น KPH จึงได้คิดค้นหลักสูตรพิเศษ ที่จะใช้ระบบ inclusive เรียนทีเดียวได้ครบทุกทักษะ ภายในเวลาเพียง 30 ชม. หรือ 3 เดือน เท่านั้น ซึ่งเป็น 30 ชั่วโมงที่ช่วยให้นักเรียนพร้อมและมีความมั่นใจในเรื่องการคิดวิเคราะห์ทั้งการเขียนและการพูด การตอบคำถามอย่างรวดเร็ว การฝึกพูดและฟังอย่างมั่นใจ

 

 • Listening : นักเรียนสามารถจับใจความ conversation ทั้งสั้นและยาวได้ภายในเวลาที่กำหนด สามารถจับทางแนวคำถามและตอบได้อย่างถูกต้อง

   

 • Reading : นักเรียนสามารถอ่าน 1 passage ให้ทันภายในเวลา 20 นาที โดยสามารถเก็บเนื้อหาได้ครบถ้วน

   

 • Writing : นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวคำถามและวางโครงสร้าง essay ได้ทันที สามารถตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดพร้อมกับฝึกการเขียน essay ขั้น advance โดยใช้หลัก grammar ขั้นสูง

   

 • Speaking : นักเรียนสามารถพูดได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง ถูกหลักการด้วยคำตอบที่เหมาะสม

เตรียมตัวสอบ IELTS/ IELTS Test Preparation

ขอต้อนรับน้องๆ ทุกคน เข้าสู่ Blog ที่รวบรวมข้อมูลการสอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุด ที่รวบรวมเอาเนื้อหา ความรู้ Tips และ Techniques ต่างๆ ที่ต้องใช้ เพื่อเอาชนะ ข้อสอบ IELTS ไม่ว่าเป้าหมายของน้องๆ คืออะไร เรียนต่อต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศ เรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ จะตั้งเป้า Band ไหน ก็ใช้ Blog นี้เตรียมตัวได้เหมือนกัน พร้อมแล้ว ก็กดเข้าไปดูเลยได้เลยค่า

bottom of page