IELTS

International Study

for International Program

เคยมั้ย?..
อยากเรียนอินเตอร์ อยากเรียนต่างประเทศ ที่ไหนๆก็ต้องใช้คะแนน IELTS ทั้งนั้น พอกลับมาดูอีกที  Speaking ก็พูดไม่ได้ Writing ก็เขียนไม่เป็น

 

หยุดท้อแท้สินหวัง! ด้วยคอร์สติว IELTS ของ KPH ที่จะทำให้ IELTS กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยการเรียนแบบกลุ่มเล็ก 5-7 คน ที่จะทำให้น้องๆได้ ฝึกพูดจริง คิดจริง เขียนกันสดๆ แก้ไขกันเลยทันที ทำให้ IELTS เป็นเรื่องง่าย ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนในเวลาเพียง 30 ชั่วโมง 

IELTS COURSE 

DAY   :   Every SATURDAY
TIME :   13.00 - 16.00

Contact for more infomation
Tel : 064-954-7733
Line : @ krupimhouse

 

IELTS 

ข้อสอบ IELTS คืออะไร

ข้อสอบ IELTS ย่อมากจาก International English Language Testing System ซึ่งเป็นข้อสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเพื่อการสมัครเรียน หรือ สมัครงาน

IELTS General Training
 คือการสอบวัดระดับเพื่อการอบรม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าระดับปริญญา และสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน หรือทำงานในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะสามารถวัดระดับพื้นฐานได้เท่านั้น และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับข้อสอบทางวิชาการเพื่อศึกษาต่อแบบ Academic

 


IELTS Academic Writing

คือ การสอบวัดระดับทางวิชาการ เพื่อเป็นทดสอบความพร้อมให้สำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร โดยจะเป็นการสอบเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในทุกๆ สาขาของระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท

 

สำหรับตัวข้อสอบทั้งสองแบบนี้จะมีส่วนที่เหมือนกันนั่นก็คือส่วน Listening และ Speaking แต่จะไม่เหมือนกันในส่วนของ Reading และ Writing

IELTS 

ข้อสอบ IELTS มีทั้งหมด 4 ส่วน

IELTS Listening
ข้อสอบ listening มีทั้งหมด 40 ข้อ โดยใช้เวลา 30 นาที ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อยๆ โดยจะเริ่มจากการฟัง conversation ในหัวข้อทั่วไป จนถึงการฟังแบบ dialogue ที่มีความยาวมากขึ้น

 

IELTS Reading

ข้อสอบ reading มีทั้งหมด 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 3 passages โดยการสอบแบบ general กับ Academic จะมีข้อสอบ reading ที่แตกต่างกัน

IELTS Writing

ข้อสอบ writing แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ task 1 และ task 2 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมงสำหรับ Academic Test task 1 ประกอบด้วยการอ่านข้อมูล แผนภูมิ กราฟ ส่วน General training task 1 เป็นการเขียนจดหมาย อีเมล ส่วนการเขียน task 2 คือการเขียน formal essay

IELTS Speaking

ข้อสอบ speaking ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที เป็นการพูดคุยโดยตรงกับ examiner ข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วน

IELTS British Council VS IDP 

British Council

TYPES of EXAM

– Academic: สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– General Training: สำหรับการศึกษาต่อในระดับที่น้อยกว่าปริญญาตรี, ทำงานหรือย้ายถิ่นฐานไปในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

LOCATION

– สอบแบบกระดาษ: โรงแรม Landmark (ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา)
– สอบแบบคอมพิวเตอร์: วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)

SPEAKING TEST

– สอบกับผู้ทดสอบแบบ Face to Face
– ผู้ทดสอบเป็นชาวอังกฤษ สำเนียงอังกฤษ

LISTENING INSTRUMENT

– หูฟังส่วนตัว( มีสาย)

PRICE

6,900 บาท
(เท่ากันทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์)

TEST FREQUENCY

Academic :
– สอบแบบกระดาษ: 4 รอบ/เดือน
– สอบแบบคอมพิวเตอร์ มากกว่า 10 รอบ/เดือน
General Training :
– สอบแบบกระดาษ: 2 รอบ/เดือน
– สอบแบบคอมพิวเตอร์ มากกว่า 10 รอบ/เดือน

IDP Education Services

TYPES of EXAM

– Academic: สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– General Training: สำหรับการศึกษาต่อในระดับที่น้อยกว่าปริญญาตรี, ทำงานหรือย้ายถิ่นฐานไปในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

LOCATION

– สอบแบบกระดาษ: โรงเรียนมณเฑียร (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
– สอบแบบคอมพิวเตอร์: FYI center (ใกล้รถไฟใต้ดินสถานีศูนย์สิริกิติ์)

SPEAKING TEST

– สอบกับผู้ทดสอบแบบ Face to Face
– ผู้ทดสอบเป็นชาวออสเตรเลีย สำเนียงออสเตรเลีย

LISTENING INSTRUMENT

– หูฟังส่วนตัว (ไร้สาย)

PRICE

– สอบแบบกระดาษ: 6,900 บาท
– สอบแบบคอมพิวเตอร์: 7,500 บาท

TEST FREQUENCY

Academic :
– สอบแบบกระดาษ: 4 รอบ/เดือน
– สอบแบบคอมพิวเตอร์ มากกว่า 10 รอบ/เดือน
General Training :
– สอบแบบกระดาษ: 2 รอบ/เดือน
 

Location : G Floor, Siamkit BuilDing,
PAthumWan  District, Bangkok 1032

LINE ID : @KRUPIMHOUSE 
WWW. KRUPIMHOUSE.COM

  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle