รวมคำศัพท์ SAT รอบ MARCH 2019 พาร์ท Reading!

สิ่งที่ KPH พยายามจะบอกกับน้องๆ ทุกคนเสมอ คือ การทำข้อสอบ SAT Reading นั้น สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ คือการรู้ "คำศัพท์ SAT" ไว้ก่อน ไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ทั้งหมด แต่ขอให้รู้อย่างน้อย 70% ของ passage นั้นๆ เพราะการรู้คำศัพท์ SAT ไว้ประมาณนึง จะช่วยให้การอ่านเร็วขึ้น และเข้าใจ context เนื้อหา บริบท ของเนื้อเรื่องนั้นๆ ได้ดีขึ้นหลายเท่าตัว


เนื่องจากข้อสอบ พาร์ท Reading มีทั้งหมด 5 เรื่องใหญ่ๆด้วยกัน และจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ

  • Literature

  • Science

  • Social Science : History/Econ/Psychology etc.

  • Speech

ด้วยความที่มี หลายหัวข้อ หลาย Topic ทำให้มีคำศัพท์ที่หลากหลาย ต้องรู้คำศัพท์ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียว แต่ข้อดีคือ หัวข้อจะวนอยู่ใน 4 กลุ่มนี้เท่านั้น ทำให้คาดเดาคำศัพท์ที่จะออกมาได้ไม่ยากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น KPH จึงแนะนำ วิธีการเรียน คำศัพท์ SAT โดยการให้น้องๆ


1. จดคำศัพท์ SAT และแยกออกมาเป็นหมวดๆ ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เฉพาะทาง หรือ ศัพท์โดยทั่วไป

2. หา synonym หรือคำศัพท์ ที่ความหมายคล้ายกัน จับเป็นหมวดๆ เอาไว้ เพื่อความสะดวกในการทบทวน และง่ายต่อการจดจำ

2. หา Article ที่คล้ายกับ passage นั้นๆ เพื่อเป็นการ ฝึกใช้คำศัพท์ที่จดไว้

รวมคำศัพท์ SAT รอบ March 2019 พาร์ท reading ครบทุก Passage

Passage 1

Accompany ประกอบกับ

Performance (N) การกระทำ ผลงาน พฤติกรรม

Luscious (Adj) ยั่วยวน หอมหวาน

Neatness (N) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Modest (Adj) เรียบร้อย ถ่อมตัว ไม่ใหญ่โต พอประมาณ

Contour (N) เส้นขอบ เค้าโครง

Chafe (N) การรบกวน

Somber (Adj) มืดครึ้ม

Wince (V) สะดุ้งหนี

Glare (V) จ้องมอง

Polish (V) ขัดเกลา

Hinge (V) ติด

Sonorous (adj) ซึ่งก้องกังวาน

Intimidate (V) ทำให้กลัว ขู่

Impatience (N) ความไม่อดทน

Protest (V) ยืนยัน คัดค้าน ประท้วง

Emerge (V) ปรากฏออกมา

Resemble (V) คล้าย

Synonymous (adj) มีความหมายเหมือนกัน

Throb (V) เต้นเป็นจังหวะและแรง

Cumbersome (Adj) ยุ่งยาก ทำให้ลำบาก

Accustom (Adj) ทำให้คุ้นเคย

Perceptible (Adj) ซึ่งเข้าใจได้ ซึ่งรับรู้ได้

Seam (N) ตะเข็บ รอยต่อ

Skeptical (Adj) สงสัย

Repel (V) ขับไล่

Concern (V) กังวล

Frustrate (V) ทำให้ท้อแท้ ทำให้ผิดหวัง

Reluctant (Adj) ไม่เต็มใจ

Request (V) ขอร้อง

Alternative (N) ตัวเลือก

Graceful (Adj) สง่างาม นุ่มนวล

Soulful (Adj) เต็มไปด้วยความรู้สึกPassage 2

Altruism (N) ความไม่เห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ผู้อื่น

Blossom (V) เติบโต เบ่งบาน

Enhance (V) เพิ่มพูน

Transform (V) ทำให้เปลี่ยนแปลง

Morality (N) ความดีงาม

Associate (V) เชื่อมโยง เกี่ยงเนื่อง

Independent (Adj) เป็นอิสระ

Isolate (V) แยกตัวออกจากสังคม

Confident (Adj) มั่นใจ

Practical (Adj) ที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง ที่ใช้ได้จริง

Specific (Adj) เฉพาะเจาะจง

Beneficial (Adj) เป็นประโยชน์

Organization (N) องค์กร

Combination (N) การรวมกัน

Partnership (N) ห้างหุ้นส่วนPassage 3

Collaboration (N) การร่วมมือ

Invention (N) การประดิษฐ์

Convert (V) ทำให้เปลี่ยนความเชื่อ

Artificial (Adj) ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น

Demonstrate (V) ประท้วง พิสูจน์ ทำให้เห็น

Efficiency (N) ความมีประสิทธิภาพ

Versatile (Adj) ซึ่งสามารถปรับตัวได้ง่าย

Interface (N) พื้นที่รวมของสองสิ่ง

Unprecedent (Adj) ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Evolve (V) วิวัฒน์ พัฒนา

Modification (N) การเปลี่ยนแปลง

Precision (N) ความแม่นยำ

Antibiotic (Adj) ที่หยุดยั้ง การเจริญเติบโต

Pesticide (N) ยาฆ่าแมลง

Herbicide (N) ยาฆ่าพืช

Fertilizer (N) ปุ๋ย

Optimal (Adj) เหมาะสมที่สุด พอดีที่สุด

Iteration (N) การสัมผัสอักษร

Wryly (Adv) อย่างบิดเบี้ยว

Passage 4

Struggle (V) ดิ้นรน ต่อสู้

Gospel (N) หลักคำสอน

Democracy (N) ประชาธิปไตย

Perpetuate (V) ทำให้ถาวะ ทำให้สูญไป

Justify (V) ให้เหตุผล แสดงให้เห็นถึง

Diversion (N) การเบี่ยงเบน

Civilization (N) ความศิวิไลซ์

Indebted (Adj) ติดหนี้

Heritage (N) มรดก

Realizable (N) ปฏิบัติได้

Germ (N) เชื้อโรค

Individual (N) บุคคล

Mankind (N) มนุษยชาติ

Strive (V) พยายามอย่างหนัก

Apex (N) จุดสูงสุด

Consciousness (N) ความตระหนักรู้

Nationalism (N) ชาตินิยม

Criterion (N) เกณฑ์

Advancement (N) การพัฒนา ความก้าวหน้า

Inhabit (V) อยู่อาศัย

Foster (V) ดูแล เลี้ยงดู

Rectify (V) แก้ไข ทำให้ถูกต้อง

Obscure (V) คลุมเครือ

Undermine (V) ทำให้กร่อน

Depict (V) พรรณนา

Acquire (V) ได้รับ

Comprehend (V) ทำให้เข้าใจ

Achieve (V) บรรลุ ทำให้สำเร็จ

Pursue (V) ทำให้ลุล่วง ไล่ตาม

Passage 5

Conventional (Adj) เกี่ยวกับธรรมเนียม ปฏิบัติ

Retain (V) เก็บไว้ สงวนไว้

Significant (V) สำคัญ มีความหมาย

Characteristic (N) คุณสมบัติ

Absorption (N) การดูดซับ

Corrosive (Adj) กัดกร่อน

Consistent (Adj) สอดคล้อง

Concentration (N) ความเข้มข้น

Implant (V) ปลูกฝัง

Scrutinizes (V) พินิจพิเคราะห์

Incorporate (V) รวมกันเป็นบริษัท

Unambiguous (Adj) ชัดเจน ไม่กำกวม ไม่คลุมเครือ

Polish (V) ขัดเกลา

Evaporate (V) ระเหย

Eruption (N) การระเบิด

Excavation (N) การเจาะ การขุด

Prodigious(Adj) มหัศจรรย์
49 views

Location : G Floor, Siamkit BuilDing,
PAthumWan  District, Bangkok 1032

LINE ID : @KRUPIMHOUSE 
WWW. KRUPIMHOUSE.COM

  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle