เรียน IELTS VOCAB : IELTS TERMS [ENVIRONMENT]

ปัจจุบันนี้โลกของเรา มีปัญหาทางธรรมชาติเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โลกร้อน โรคระบาดต่างๆ ดังนั้นทุกๆครั้งที่น้องๆไปสอบ IELTS จะต้องเจอคำถามแนวนี้เสมอ โดยคำถาม IELTS ส่วนใหญ่มักต้องการให้น้องๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข หรืออาจสอบถามเพียงต้องการควาคิดเห็นของนักเรียนเฉยๆ


ดังนั้น เราจึงควรเตรียมตัวไปก่อนล่วงหน้านะคะ ^^ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้เยอะเลยค่ะ เวลาเจอคำถามจริงๆ น้องๆจะได้สามารถนำคำศัพท์ที่เคยท่องออกมาใช้ให้เหมือนกันเป็น native speakers กันเลยค่ะ

เริ่มต้นด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ข้อสอบ IELTS มักนำมารวมอยู่ในคำถามกันเลยค่ะ


acid rain


definition : rains which is polluted by chemicals


deforestation


definition : rain forests and wooden areas being cut downloss of biodiversity


definition : species becoming extinctozone layer depletion


definition : the ozone layer is being destroyed and becoming thinnerland degradation


definition : soil and land pollution as well as desertificationresource depletion


definition : lack of national resources worldwideclimate change


definition : negative changes to the world weather patternair pollution


definition : air that contains pollutantmarine pollution


definition : the pollution of our ocean and seaover population


definition : the increasing population of the worldthe epidemic


definition : the spread of virus or flu in the certain areas


หลังจากเรียนรู้สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมมาแล้ว มาต่อกันที่คำศัพท์ที่มักถูกใช้กับสถานการณ์ประมาณนี้กันบ้างดีกว่าค่ะhabitat


definition : the natural environment where an animal or plant livesbiodiversity


definition : the number and types of plants and animals in a specific area or in the worldecosystem


definition : all the people, animals and plants living in an area and the way they affect each other and the environmentendangered species


definition : a type of plant or animal that might stop existingvegetation


definition : plants in generalglobal warming


definition : a gradual increase in the earth’s temperature caused by gases surrounding the earthpollute


definition : to make air, water or soil dirtyextinct


definition : no longer existingsustainable


definition : causing little or no damage to the environment and therefore able to be continued over a long period of timerenewable energy


definition : energy that is produced using natural resources such as the wind, sun, etc.conservation


definition : the protection of animals, plants, natural areas and natural substancesenvironmentalism


definition : the study of or an interest in the environment and the belief that it must be protected from harmful human activityreduce, reuse, recycle


definition : phrase used to encourage people to waste less and use things again to protect the environmentto go green


definition : to change one’s lifestyle to help protect the environmentto have a green thumb


definition : to have the ability to grow plants wellto go solar


definition : to collect solar energy by using solar energy panelsตัวอย่างคำถามแนว IELTS Writing Task 2 : ENVIRONMENT

1. Climate change is a big environmental problem that has become critical in last couple of decades. Some people claim that humans should stop burning fossil fuels and use only alternative energy resources, such as wind and solar power. Others say that oil, gas and coal are essential for many industries, and not using them will lead to economic collapse.

What is your opinion?

Support your point of view with relevant examples.
2. Influence of human beings on the world's ecosystem is leading to the extinction of species and loss of bio-diversity.

What are the primary causes of loss of bio-diversity?

What solutions can you suggest?
3. The planet's population is reaching unsustainable levels, and people are facing shortage of resources like water, food and fuel.

To what consequences may overpopulation lead?

In your opinion, what measures can be taken to fight overpopulation?เรียน IELTS VOCAB : Technology

เรียน IELTS VOCAB : Education

เรียน IELTS VOCAB : Environment

เรียน IELTS VOCAB : Public Relation (PR)

เรียน IELTS VOCAB : Art

เรียน IELTS VOCAB : Culture

เรียน IELTS VOCAB : Tourism

เรียน IELTS VOCAB : Business

เรียน IELTS VOCAB : Family

เรียน IELTS VOCAB : Society

เรียน IELTS VOCAB : Crime & Punishment

เรียน IELTS VOCAB : Government

เรียน IELTS VOCAB : Health

เรียน IELTS VOCAB : Language


เรียน IELTS GENERAL INFO :


  • วิธีการสมัครสอบ IELTS (coming soon)

  • British Council VS IDP ต่างกันยังไง (coming soon)

0 views

Location : 4th Floor, education zone (zone d), mbk center
PAthumWan  District, Bangkok 1032

LINE ID : @KRUPIMHOUSE 
WWW. KRUPIMHOUSE.COM

  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle