เรียน IELTS VOCAB : IELTS TERMS [PUBLIC RELATION (PR)]

ปัจจุบันนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ ไม่ว่าจะซื้ออะไร จะไปที่ไหน น้องๆคงต้องหา review กันก่อนเลยใช่มั้ยคะ ดังนั้นหน้าที่ของ brand ต่างๆ จึงต้องคอยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกันอย่างหนัก เพื่อที่ได้ทันกับยุค information ตอนนี้เลยค่ะ


เช่นเคยค่ะ อะไรที่วนเวียนในชีวิตเรามากๆ ข้อสอบ IELTS ต้องเอามาทดสอบเราแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น writing หรือ speaking เพราะฉะนั้น อย่ารอช้า ไปดู special terms ที่ต้องใช้กันเลยค่า

Engagement


Definition : The total number of interactions with a piece of contentor communication. Types of interactions include likes, comments, shares, views, etc.Impressions

Definition : The number of persons that have potentially viewed a communication piece.Publics


Definition : Target audiences of a company, organization, or individual.Reach


Definition : The number of persons who viewed a piece of communication. For example, a print publication with a “circulation of 132,000” is a representation of the press release’s “reach”.Reputation Management


Definition : The PR practice of monitoring, correcting, and enhancing the perception of a brand, individual, organization, or business in the public’s opinion.Round-up


Definition : Small features in posts like "Top Digital Marketing Agencies in Minneapolis" that highlight multiple businesses in order to compare and contrast the services they offer. Bloggers, journalists, and companies who are thought-leaders in their industry. These are the people your customers trust and go to for information. 
Media Relations


Definition : Mutually beneficial relationships between PR professionals and the media. It's achieved by providing information to media outlets, seeking information from media, and staying informed on the media's preferences, interests, and contacts. 
Press Release


Definition : A news announcement usually put out by a representative of a company, organization, or individual.Publics


Definition : Target audiences of a company, organization, or individual.
Reach


Definition : The number of persons who viewed a piece of communication. For example, a print publication with a “circulation of 132,000” is a representation of the press release’s “reach”.Reputation Management


Definition : The PR practice of monitoring, correcting, and enhancing the perception of a brand, individual, organization, or business in the public’s opinion.Round-up


Definition : Small features in posts like "Top Digital Marketing Agencies in Minneapolis" that highlight multiple businesses in order to compare and contrast the services they offer. 


แนวคำถามเกี่ยวกับ PUBLIC RELATIONS TOPIC


1. Today, the high sales of popular consumer goods reflect the power of advertising and not the real needs of the society in which they are sold. To what extent do you agree or disagree?2. Some believe that people will purchase a product based on their needs and advertising is not needed.To what extent do you agree or disagree?3. Some people say that advertising encourages us to buy things that we really do not need. Others say that advertisements tell us about new products that may improve our lives.

Which viewpoint do you agree with? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.0 views

Location : 4th Floor, education zone (zone d), mbk center
PAthumWan  District, Bangkok 1032

LINE ID : @KRUPIMHOUSE 
WWW. KRUPIMHOUSE.COM

  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle