เรียน IELTS/ ติว IELTS Vocab : รวม Idiom ปังๆ อัพคะแนน Speaking Part 2


Idiom คืออะไร? 
สำนวนในภาษาอังกฤษ เป็น คำหรือศัพท์ที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวของมันนั่นเองIdiom มีประโยชน์ต่อการเรียน IELTS/ ติว IELTS อย่างไรบ้าง?

Idiom จะเหมาะกับการเรียน IELTS/ติว IELTS Speaking มากที่สุดเลย เพราะอย่างที่บอกไปใน เรียน IELTS/ติว IELTS Vocab : รวม Idiom ปังๆ อัพคะแนน Speaking Part 1 ว่าการใช้ Idiom ให้ถูกวิธี ถูกที่ ถูกเวลา เหมาะสมกับ context จะทำให้การพูด Speaking ดู flow และเป็นธรรมชาติมากขึ้น ดูเป็น Native Speaker มากขึ้น ดูไม่เหมือนว่าเราเป็นแค่ English Learner เฉยๆ
เรียน IELTS ติว IELTS
เรียน IELTS/ติว IELTS

 • Around the corner : coming very soon

- เร็วๆ นี้

- ตัวอย่าง : I'm nervous because my IELTS exam is just around the corner.


 • Blew me away : when something blows you away, it impresses you very much or makes you very excited.

- ทำให้ประทับใจ ทำให้ตะลึง

- ตัวอย่าง : Lisa blew me away with her dancing skill.


 • Can't stand (someone or something): to hate or dislike someone or something very much.

- ทนไม่ได้

- ตัวอย่าง : I can't stand watching old people living by themselves. • Down to earth : someone who is practical, realistic and friendly.

- ติดดิน

- ตัวอย่าง : I would describe myself to be a down-to-earth and hardworking person. • Down the road: in the future

- ในอนาคต

- ตัวอย่าง : The attitude towards life will definitely change down the road


 • First things first: let's focus on dealing with the most important things before other things.

- อันดับแรก ก่อนอื่น

- ตัวอย่าง : I'm starving, so first thing first, let's have something to eat.


 • Get on someone's nerves : to annoy someone.

- กวนประสาท ทำให้รำคาญ

- ตัวอย่าง : The car alarm is extremely getting on my nerves.


 • Head over heels in love: madly in love (love someone very much)

- ตกหลุมรัก

- ตัวอย่าง : I have fallen head over heels in love with this actor.


 • In no time : instantly

- ทันทีทันใด

- ตัวอย่าง : In no time, we got on very well.


 • In a flash : very quickly, instantly

- อย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด

- ตัวอย่าง : The boat sank in a flash.


 • to keep someone posted : to keep someone informed

- แจ้งให้ทราบ อัพเดทให้ฟัง

- ตัวอย่าง : Please keep me posted about the progress of this project.


 • To look on the bright side : to think about the good/positive parts of a situation.

- มองในแง่ดี

- ตัวอย่าง : We try to look at the bright side despite all the mess.


 • Make up one's mind : to make a decision

- ตัดสินใจ

- ตัวอย่าง : There are times when I cannot make up my mind at all.


 • Over the moon: to be very pleased or happy about something

- ดีใจ

- ตัวอย่าง : I'm over the moon hearing my IELTS score.


 • Out of the blue : without warning; unexpectedly or suddenly

- ไม่ได้คาดหวัง ไม่ได้เตรียมตัว

- ตัวอย่าง : My old high school friend called me out of the blue last night.


 • To pull yourself together : to get control of your emotions

- ตั้งสติ

- ตัวอย่าง : This is the time where you have to pull yourself together. Don't panic. • Raining cats and dogs: pouring rain, raining heavily.

- ฝนตกหนัก

- ตัวอย่าง : Today's weather is really bad. It's raining cats and dogs outside. • Show one's true colors : to reveal someone's real personality.

- เปิดเผยตัวตน เปิดเผยธาตุแท้

- ตัวอย่าง : She had been hiding her true self for so long, but in the end she showed her true colors.