เรียน IELTS/ ติว IELTS Vocab : รวม Idiom ปังๆ อัพคะแนน Speaking Part 3

หลังจาก ที่ ท่อง Idiom Part 1 และ Part 2 กันไปแล้ว ถ้าน้องๆ ได้ลองนำไปฝึกใช้ เชื่อว่า ตอนนี้การเรียน IELTS/ติว IELTS Speaking ต้องง่ายขึ้น เป็นธรรมชาติขึ้น ไม่มากก็น้อย ทีนี้มาถึง Part 3 กันบ้าง พี่ๆ KPH รวบรวม Idiom เด็ดๆ ,มาให้เพิ่มอีกกก ให้น้องๆ เอาไปท่อง ไป adapt ใช้ในห้องสอบ ใครพร้อมแล้ว ก็เลื่อนลงไปข้างล่างได้เลย

 • Action speaks louder than words : used for expressing that what you do something is more important than just talking about it.

- การกระทำสำคัญกว่าการคำพูด

- ตัวอย่าง : Blackpink's Lisa proves that action speak louder than word. • To buy into something : to accept something.

- ยอมรับ

- ตัวอย่าง : I have never bought into the idea that science is more important than art. • Catch one's breath: to rest for a moment after exercise to restore normal breathing.

- พักหายใจ

- ตัวอย่าง : Exercise hard is good for your health; however, it is important to stop and catch your breath. • To do one's best: to try your best ; to try as hard as possible.

- ทำให่ดีที่สุด

- ตัวอย่าง : IELTS exam allows test takers to try their best to achieve their goal - speak English like native speakers.


 • Every time one turns around : very often, too often

- บ่อยมาก

- ตัวอย่าง : He asks me for some money every time I turn around.


 • For the time being: at present; at the moment.

- ในตอนนี้ ขณะนี้

- ตัวอย่าง : For the time being, it is recommended that everyone wear mask and be careful.


 • From now on: from this moment and forever in the future.

- ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

- ตัวอย่าง : From now on, employees are allowed to work from home.


 • Get rid of something: to throw away something.

- กำจัด

- ตัวอย่าง : I decided to get rid of this old furniture.


 • To have weakness for something : to have passion for something.

- ชอบสิ่งหนึ่งมากๆ

- ตัวอย่าง : I have a weakness for pink items such as pink shirts, pink bags, pink shoes


 • in charge of : to have responsibility

- รับผิดชอบ มีหน้าที่

- ตัวอย่าง : I'm in charge of the marketing department.


 • Keep in mind : remember that

- เตือนใจ จำไว้ว่า

- ตัวอย่าง : Keep in mind that we have to complete this project within tomorrow.


 • Lend someone a hand : to help someone

- ให้ความช่วยเหลือ

- ตัวอย่าง : The others are having a day off. Would you mind lending me a hand for a couple of hours? • make a fortune : to make a lot of money.

- ตัวอย่าง : There are so many channels for today's kid to make a fortune. • to not have a clue : to know or understand nothing.

-ไม่รู้ ไม่เข้าใจ

- ตัวอย่าง : He does not have a clue about what she said.


 • Once in a blue moon: very rarely/very seldom/almost never.

- แทบไม่เคยเกิดขึ้น

- This phenomenon occurs once in a blue moon.


 • Put all your eggs in one basket: put all your money into one thing.

- เก็บเงิน ลงทุนไว้แค่ที่เดียว

- ตัวอย่าง : You should never put all your eggs in one basket. You should diversify by investing in different types of asset.

แล้วก็เหมือนเดิม หากน้องๆ คนไหน ที่รู้สึกว่า การเรียน IELTS/ติว Speaking ยากมากๆ เลย รีบติดต่อมาหา KPH พี่ๆ สามารถหาจุดอ่อนของน้อง และหาทางแก้ไขได้ตรงจุดแน่นอน


Call : 064-954-7733

Line ID : @Krupimhouse