เรียน IELTS/ ติว IELTS : เลิกใช้ "Very" ใช้ศัพท์กลุ่มนี้ คะแนนดีกว่าเยอะ! LIST #2


เรียน IELTS/ ติว IELTS
เรียน IELTS/ ติว IELTS

Words to use instead of “Very” List #2

 1. Very lively - animated

 2. Very serious - grave

 3. Very well-to-do - wealthy

 4. Very poor - destitute

 5. Very skinny - skeletal

 6. Very nervous - apprehensive

 7. Very strong - unyielding

 8. Very tasty - delicious

 9. Very dull - tedious

 10. Very painful - excruciating

 11. Very shiny - gleaming

 12. Very tired - exhausted

 13. Very careful - cautious

 14. Very bright - luminous

 15. Very boring - dull

 16. Very wise - sage

 17. Very rainy - pouring

 18. Very open - Transparent

 19. Very quiet - Hushed

 20. Very sharp - keen

 21. Very pale - Ashen

 22. Very old - ancient

Featured Posts