เรียน SAT/ ติว SAT VOCAB : รวม Confused words สับสนสุดๆของ SAT Verbal Part 3

เรียน SAT/ ติว SAT VOCAB : รวม Confused words สับสนสุดๆของ SAT Verbal Part 3


มาต่อกันที่ เรียน SAT/ ติว SAT VOCAB : รวม Confused words สับสนสุดๆของ SAT Verbal Part 3 กันแล้วนะคะ จนถึงตอนนี้ น้องๆที่กำลังเตรียมสอบ SAT คงจะพอคุ้นเคยกับแนวคำศัพท์ที่ข้อสอบ SAT ชอบเอามาออกให้น้องๆสับสนกันแล้ว


แต่ยังไม่พอค่ะ ยังมีคำอีกมากมายเลยที่พี่ๆเตรียมมาให้น้องท่องกัน ซึ่งวันนี้พี่ก็รวบรวม confused words ที่ข้อสอบ SAT ชอบเอามาหลอกน้องๆกันอีก 10 ชุดด้วยกัน ไปดูกันเลยค่า1. elicit VS illicit


elicit (verb) to stir up (นำออกมา ล้วงความลับ)

illicit (adjective) illegal (ผิดกฏหมาย) Example The questionnaire elicited some interesting responses. Illicit trade in cigarettes on the black market.2. envelop VS envelope


envelop (verb) to surround; to cover completely (ห่อหุ้ม) envelope (noun ) flat paper container for letters or other documents (ซองจดหมาย)


Example


She enveloped herself in a long cloak. The letter arrived in a long envelope.


3. farther VS further


farther (adv. ) beyond (ไกลออกไป)

further (adj. ) additional (ซึ่งเพิ่มเข้ามา)


Example The fog's so thick, I can't see farther than about ten metres. We discussed the problem but we didn't get much further in actuallysolving it.4. flack VS flak

flack (noun, verb) press agent (หัวหน้าคนงาน) flak (noun ) criticism


Example They hired a PR flack to protecttheirpublicimage. She took/caught some flak from her parents about her new dress.5. forth VS fourth


forth (adverb. ) forward; onward (ไปข้างหน้า)

fourth (adjective. ) next in number after the third (ลำดับที่ 4)


Example They set forth on theirtravels in early June. My birthday is on the fourth.


6. hear VS here


hear (verb) to perceive by the ear

here (adv. ) in this or at this place


Example


7. hoard VS horde


hoard (verb ) to collect and keep

horde (noun ) to collect and keep


Example


8. imply VS infer


imply (verb ) to hint or suggest

infer (verb ) to assume; to deduce


Example


9. loose VS lose


loose (adj. ) not restrained; not fastened

lose (verb ) to fail to win; to be deprived of


Example


10. loath VS loathe

loath (adj. ) reluctant

loathe (verb ) to feel hatred for


Example

Featured Posts