top of page

(Update!!) ข้อสอบ GSAT คืออะไร?

อัพเดทล่าสุด! ข้อสอบ GSAT

ข้อสอบตัวใหม่ที่สามารถใช้ยื่นเข้าหลักสูตรนานาชาติ แทนข้อสอบ SAT ได้


ข้อสอบ GSAT
ข้อสอบ GSAT

ข้อสอบ GSAT (General Scholastic Aptitude Test )

ถูกจัดขึ้นโดยการร่วมมือกันของ 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนไทย ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษา โดยข้อสอบ GSAT จะอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันกับข้อสอบ NEW SAT 
ข้อสอบ GSAT เก็บคะแนนได้นานเท่าไหร่?

คะแนนสอบ GSAT มีอายุการใช้งาน 2 ปีเท่ากับข้อสอบ NEW SAT
ข้อสอบ GSAT คะแนนเต็มเท่าไหร่?

ข้อสอบ GSAT ประกอบไปด้วย 2 วิชา คือ Reading and Writing และ Math วิชาละ 800 คะแนน  รวม 2 วิชา เท่ากับ 1600 คะแนน


ข้อสอบ GSAT หน้าตาเป็นอย่างไร?

GSAT ประกอบด้วย 4 พาร์ท คือ

 • Reading 5 reading passages และ 1 paired passage ​ทั้งหมด 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice ใช้เวลา  65 นาที 

 • Writing 4 passages ทั้งหมด 40 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice ใช้เวลา 35 นาที

 • Math (No Calculator) ทั้งหมด 20 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choices ใช้เวลา 25 นาที

 • Math (Calculator) ทั้งหมด 40 ข้อเป็นข้อสอบแบบ Multiple Choices ใช้เวลา 55 นาที​ข้อสอบ GSAT เปิดรับสมัครกี่รอบต่อปี? ช่วงไหนบ้าง?

ณ ตอนนี้ ทางระบบเปิดให้สอบเพียง 2 รอบ คือ

 • รอบแรก : 3 พฤศจิกายน 2019 - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-27 ตุลาคม 2019

 • รอบที่สอง: 1 ธันวาคม 2019 - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-24 พฤศจิกายน 2019


ขั้นตอนการสมัครสอบ GSAT

 • สามารถสมัครสอบได้ที่ http://gsat.service.sci.tu.ac.th

 • ขั้นตอนแรก กด sign up เพื่อสมัคร account กับทางเว็บไซต์ด้านบน

 • กรอกประวัติส่วนตัว เช่น Email, National ID (รหัสประจำตัวประชาชน), ชื่อสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และ ที่อยู่, วันเกิด และ อื่นๆ

 • เลขประจำตัวบัตรประชาชน และวันเกิด จะกลายเป็น Username และ Password สำหรับการ log in ครั้งถัดไป

 • เมื่อได้รับ Account แล้ว ให้กดสมัครรอบที่ต้องการ

 • กรอกข้อมูลคะแนน NEW SAT หากเคยสอบมาก่อนล่วงหน้า หากไม่เคย หรือไม่ประสงค์กรอกข้อมูลให้กด skip ได้เลย

 • กรอกข้อมูล คณะ และ มหาวิทยาลัย ที่ต้องการส่งคะแนนไปให้ ซึ่งสามารถกรอกได้มากสุดถึง 4 คณะ

 • หลังจากนั้น ให้ปริ๊น Payment Slip เพื่อนำไปชำระเงินกับธนาคารกรุงไทย


ข้อสอบ GSAT ค่าสอบเท่าไหร่?

อัตราค่าสมัครสอบ GSAT ราคา 1800 บาท สมัคร 1 ครั้งสามารถลงสอบได้ทั้ง 2 วิชาGSAT สอบที่ไหน

สถานที่สอบ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

 

เห็นข้อมูลอย่างนี้แล้ว น้องๆ อย่ารอช้า สมัครสอบล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส เพิ่มช่องทางในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตรนานาชาติ กันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://gsat.service.sci.tu.ac.thYorumlar


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page