top of page
board65.jpg

Digital SAT

Digital SAT คือ ประตูสู่หลักสูตรนานาชาติ และ Top US Universities คือประตูสู่โอกาสทางการศึกษาที่เต็มไปด้วยคุณภาพ ในวันที่ candidates มาจากต่างโรงเรียน ต่างเมือง ต่างประเทศ มาใช้มาตรฐาน/ข้อสอบเดียวกัน คะแนน SAT ที่ดีคือตัวพิสูจน์ว่าน้องคือคนที่โดดเด่น พร้อม และมีศักยภาพในด้านวิชาการ

What is
DIGITAL SAT?
___

Digital SAT คืออะไร?

SAT หรือ Scholastic Assessment Test เป็นข้อสอบสอบมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการสมัครเข้าเรียน Top US Universities หรือ Thai International Program 

 

ข้อสอบ Digital SAT ประกอบไปด้วย 2 วิชา คือ Reading and Writing และ Math แต่ละวิชาประกอบไปด้วย 2 Modules จุดเด่นของข้อสอบ SAT คือเป็นข้อสอบ Adaptive-test กล่าวคือข้อสอบจะปรับความยากตามความสามารถของผู้สอบ ยิ่งทำได้ดี ข้อสอบยิ่งยากขึ้น แต่นั่นหมายถึงคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่! Blog ที่รวมข้อมูลการสอบ Digital SAT ที่ใหญ่ที่สุด! รวบรวม material เทคนิค วิธีการ คำศัพท์ ไว้ใน Blog นี้แล้ว!

The Crucial Role of DIGITAL SAT in College Admissions 
___
บทบาทของคะแนน SAT ต่อการยื่นเข้า Top US University และ Thai International Program

ให้น้องๆ ลองเปรียบเทียบว่า admission process ของน้องคือภาพยนตร์สักเรื่อง คะแนน SAT เป็นเพียงฉากหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นฉากสำคัญ ในขณะที่ฉากอื่น (เช่น College Essay หรือ Interview) แสดงบุคลิก และตัวตนด้านอื่นๆ ของน้อง แต่คะแนน SAT เป็นฉากที่อธิบาย ศักยภาพและความพร้อม ว่าน้องพร้อมที่จะรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้นแล้วรึยัง 

ลองคิดแบบนี้! คะแนน SAT ยิ่งสูง ฉากนี้ยิ่งดูสนุก เพิ่มความเป็นเลิศให้กับ academic profile เพิ่มโอกาสที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะจบลงแบบ Happy Ending เพิ่มโอกาสที่ admission process ทั้งหมด จะจบลงด้วยชัยชนะ 

Aim for excellence  in this pivotal scene, SAT, and let it leads you to the happy ending of securing a seat at your dream university.

Math Formulas and a Calculator

Digital SAT Course รูปแบบ Online ของ KPH ดียังไง

คอร์ส Digital SAT รูปแบบ Online 64 ชั่วโมง  ประกอบไปด้วย 2 วิชา คือ Math และ Reading and Writing วิชาละ 32 ชั่วโมง (16 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) ถูกพัฒนาขึ้นมามาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ที่อยากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ หรือ Top US University คอร์ส Digital SAT นี้จะทำเป็นการเพิ่มจุดแข็งในกับผู้เรียน ในด้านการคิดวิเคราะห์ ทั้ง Math และ Reading and Writing

01

Build a Strong Foundation

รับคำศัพท์ 700 คำล่วงหน้า ก่อนที่จะเริ่มคอร์ส เพื่อ Boost พื้นฐาน มีคลังคำศัพท์ติดตัว ยิ่งท่องได้ก่อนเริ่มเรียนมากเท่าไหร่ พอเริ่มเรียน ก็พร้อมไปโลดด!

03

Boost Your Writing Game

เพราะ Grammar ที่แข็งแรง จะทำให้เห็นโครงสร้างประโยคที่ชัดเจนขึ้น และอ่านได้ดีขึ้นไปอีก! ดังนั้นคอร์ส Digital SAT ไม่ได้เน้นแต่เทคนิคการอ่าน แต่ยังจัดเต็มกับ เนื้อหา Grammar ตั้งแต่พื้นฐานถึง advance

 

02

Supercharge Your Reading Skills

หลังจาก Boost คำศัพท์มาก่อนเรียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ก็จัดเต็มด้วย เทคนิค วิธีการอ่านแบบรวดเร็ว x2 ฝึกจับประเด็น ตอบคำถามอย่างแม่นยำ พร้อมทำโจทย์ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์

04

Ace Math: Level Up Your Skills

เป้าหมายหลัก คือการ "จัดระบบเนื้อหา Math" เชื่อมแต่ละ topic เข้าด้วยกัน เห็นภาพ จำง่าย ใช้สะดวก ฝึกการตีโจทย์จากหลายๆ มุมมอง คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิธีตรงเป็นแล้วลัดด้วยวิธีอ้อม พร้อมฝึกใช้เครื่องคิดเลข

board18.jpg

KPH will turn you into a SAT rockstar!

  • Line
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page