board65.jpg

SAT
(SCHOLASTIC APTITUDE TEST)

What is SAT?

SAT (Scholastic Aptitude Test ) ถูดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดย Collegeboard ของอเมริกา เป็นข้อสอบที่ใช้เพื่อวัดระดับความสามารถในวิชา ภาษาอังกฤษ (Verbal) และ เลข (Math) เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้ SAT เป็นหนึ่งใน requirements หลักสำหรับสอบเข้าคณะอินเตอร์มหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล มศว. ศิลปากร และอื่นๆ ​​​

SAT with KPH

คอร์ส SAT PREMIER 72 ชั่วโมง (12 ครั้ง) ถูกพัฒนาขึ้นมามาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่อยากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ คอร์ส SAT นี้จะทำเป็นการเพิ่มจุดแข็งในกับผู้เรียน ในด้านการคิดวิเคราะห์ ทั้ง part verbal และ part math.

  • คำศัพท์ : ผู้เรียนจะได้รับคำศัพท์ล่วงหน้า 700 คำ ก่อนที่จะเริ่มคลาสเรียน ทั้งนี้เพื่อ ให้นักเรียนมีคลังคำศัพท์ ที่จะทำให้การเรียน reading และ writing มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพได้เร็วขึ้น

  • Reading : เมื่อนักเรียนได้เตรียมตัวล่วงหน้า มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว ในคอร์สจะเป็นการลงวิธีการและเทคนิค การอ่านเป็นหลัก ผู้เรียนจะได้ทำความคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบให้ได้มากที่สุด เรียนรู้วิธีในการวิเคราะห์คำถามแต่ละแบบ นักเรียนจะได้ฝึกการอ่านให้เร็วขึ้น ฝึกการจับประเด็น ใจความสำคัญ และ การตอบคำถามอย่างแม่นยำ ภายในเวลาที่จำกัด

  • Writing : ไม่เพียงแต่เทคนิคการอ่านที่ผู้เรียนจะได้เรียน เนื้อหา grammar ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ เพราะเนื้อหา Grammar จะทำให้นักเรียนเห็น โครงสร้างประโยคที่ชัดเจนขึ้น และสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นนักเรียนจะได้รับการวางพื้นฐาน ในด้านเนื้อหา grammar ไปจนถึงขั้น advance

  • Math : จุดประสงค์หลักๆ ของ Part math คือ คือการ "จัดระบบเนื้อหา" ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดระบบเนื้อหา Math แต่ละหัวข้อเข้าด้วยความ ทำให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาแต่ละส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สูตรที่ถูกต้องกับโจทย์แต่ละข้อ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การแก้โจทย์ที่ถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเป็นระบบ หลังจากนั้นจึงค่อยฝึกเทคนิค วิธีการคิดเร็ว และเทคนิคการใช้ เครื่องคิดเลข

board18.jpg

SAT PREPARATION

Welcome to KPH’s FREE SAT preparation website!

 

ยินดีต้อนรับน้องๆ มือใหม่ หัดสอบ SAT ทั้งหลายเข้าสู่ เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล การสอบ SAT ที่ใหญ่ที่สุด ครบที่สุด ทุกสิ่งที่น้องต้องรู้สำหรับเตรียมตัว เรียน SAT/ติว SAT ถูกรวบรวม เรียบเรียง เอามาไว้ตรงนี้แล้ว!

 

สวัสดีน้องๆ ทุกคนนะค้า พี่ชื่อ พี่ฟ้า และ พี่ฝน เป็นเจ้าของสถาบัน KPH และเป็นครูสอน SAT มามากกว่า 7 ปี ต่อไปนี้จะเรียกตัวเองว่า พี่ๆ KPH นะค้า พี่ๆรู้ดี ว่าจะเรียน SAT/ติว SAT ให้ได้ผล สอบผ่านได้คะแนนตามที่หวังไว้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จากประสบการณ์โดยตรงที่พี่ๆเจอมากับตัวเอง ต้องเรียนรู้ skill ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเจอในโรงเรียนมาก่อน

 

พี่ๆ KPH ไม่อยากให้การเรียน SAT/ติว SAT เป็นเรื่องยาก อยากให้น้องๆ สอบผ่าน ติดมหาวิทยาลัยที่คาดหวังกันไว้ทุกคน พี่ๆ KPH ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มี เขียน website page นี้ขึ้นมา เพื่อรวบรวมเอา ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่น้องต้องใช้ในการสอบ SAT!!! ไม่ว่าจะเป็น Tips, Techinique, Practice Test, ตัวอย่างข้อสอบ, คำศัพท์, และข้อมูล SAT อื่นๆ อีกมากมาย เป้าหมายของพี่ คือ ทำให้การเรียน SAT/ติว SAT ของน้องๆ เป็นเรื่องง่ายที่สุด

เริ่มต้น Download ข้อสอบ College Board Official Practice Test

เรียน SAT/ติว SAT  VERBAL

เรียน SAT/ ติว SAT MATH