top of page
board48.jpg

ACT
(American College Testing Assesment)

What is ACT?

American College Testing Assessment หรือ ACT เป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ข้อสอบ ACT จะมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT มากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเแ็นเรื่องของ เนื้อหาที่ออกข้อสอบ ลักษณะคำถาม สไตล์โจทย์ต่างๆ เรียกได้ว่าแทบไม่ต่างกันเลยทีเดียว พี่ๆ KPH จึงแนะนำให้น้องๆ ที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ หรือ มหาวิทยาลัยใน อเมริกา/แคนาดา สามารถลงสอบข้อสอบทั้งสองพร้อมกันได้เลย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสอบติดมหาวิทยาลัยที่ต้องการ 

​ข้อสอบ ACT ประกอบไปด้วย 3 วิชา 4 section คือ English, Math, Reading, Science และอีก 1 optional section คือ Writing (Essay) 

 • English : 45 นาที 75 ข้อ

 • Mathematics : 60 นาที 60 ข้อ

 • Reading : 35 นาที 40 ข้อ

 • Science : 35 นาที 40 ข้อ

 • Writing : 40 นาที 1 essay

 

ตารางสอบ ACT (International Test Date) 

 • February 11-12, 2022

 • April 1-2, 2022

 • June 10-11, 2022

 • July 15-16, 2022

สนามสอบ ACT​

ค่าสมัครสอบ : 168 US dollars

วิธีการสมัครสอบ

เรียน ACT /ติว ACT กับ KPH

ด้วยประสบการณ์การส่งเด็กลงสนามสอบ ACT และความสำเร็จมากมาย KPH ได้รวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดที่มี มาพัฒนาเป็นหลักสูตร ACT 72 ชั่วโมง (12 ครั้ง) ที่จะทำให้การซื้อคอร์สเรียน ACT นี้ไม่ใช่แค่การซื้อเนื้อหาความรู้ เหมือนคอร์ส ACT ทั่วไป

 

แต่คือการ

ซื้อความมั่นใจ ที่น้องๆ จะพกติดตัวไปในห้องสอบ

ซื้อทางเดิน ที่จะเป็นทางลัด ทำให้น้องไม่ต้องเดินหลงทาง ไม่สะเปะสะปะ

ซื้อเวลา  ทีจะทำให้น้องเดินไปสู่จุดหมายเร็วขึ้้น

 • Reading : น้องๆ จะได้ทำความคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบให้ได้มากที่สุด เรียนรู้วิธีในการวิเคราะห์คำถามแต่ละแบบ จะได้ฝึกการอ่านให้เร็วขึ้น ฝึกการจับประเด็น ใจความสำคัญ และ การตอบคำถามอย่างแม่นยำ ภายในเวลาที่จำกัด

 • Writing : ไม่เพียงแต่เทคนิคการอ่านที่ผู้เรียนจะได้เรียน เนื้อหา grammar ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ เพราะเนื้อหา Grammar จะทำให้น้องๆเห็น โครงสร้างประโยคที่ชัดเจนขึ้น และสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นน้องๆจะได้รับการวางพื้นฐาน ในด้านเนื้อหา grammar ไปจนถึงขั้น advance

 • Math : จุดประสงค์หลักๆ ของ Part math คือการ "จัดระบบเนื้อหา" น้องๆจะได้เรียนรู้การจัดระบบเนื้อหา Math แต่ละหัวข้อเข้าด้วยกัน ทำให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหาแต่ละส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้สูตรที่ถูกต้องกับโจทย์แต่ละข้อ น้องๆจะได้เรียนรู้การแก้โจทย์ที่ถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเป็นระบบ หลังจากนั้นจึงค่อยฝึกเทคนิค วิธีการคิดเร็ว และเทคนิคการใช้ เครื่องคิดเลข

board43.PNG

ใครกำลังเตรียมตัวเรียน ACT/ติว ACT มาทางนี้เลย นี่คือ Blog สำหรับการเตรียมตัวสอบ ACT ที่ใหญ่ที่สุด! KPH ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มี รวบรวมข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่น้องๆ ต้องรู้เกี่ยวกับข้อสอบ ACT มาไว้ให้ใน Blog นี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบข้อสอบ ไฟล์ข้อสอบ Tips และ Techniques ต่างๆ คำศัพท์ บอกเลยว่า Blog นี้คือคำตอบของทีม ACT 

bottom of page