top of page
board48.jpg

ACT 

ACT คือ Ticket สู่ Engineering/Science/Computer Science และอื่นๆ อีกมากมาย คือ ข้อสอบตัวเดียวที่มี Science คือ โอกาสทอง ของเด็กสายวิทย์ ในขณะที่ข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไปเน้นท่องจำและคำนวณ แต่ไม่ใช่สำหรับ ACT! เพราะ ACT ต้องการคนที่เข้าใจ และคิดเป็น

What is
ACT?
___

ACT คืออะไร?

ACT หรือ American College Testing Assessment เป็นข้อสอบสอบมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการสมัครเข้าเรียน Top US Universities หรือ Thai International Program 

 

ข้อสอบ ACT ประกอบไปด้วย 3 วิชา 4 parts คือ Reading,  Writing, Science, และ Math เป็นข้อสอบรูปแบบ Online ผ่าน computer คะแนนเต็มวิชาละ 36 คะแนนจุดเด่นของ ACT คือ Science ที่เน้นการวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ จงลืมการคำนวณออกไป เพราะไม่ต้องใช้ใน ACT 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่! Blog ที่รวมข้อมูลการสอบ Digital ACT ที่ใหญ่ที่สุด! รวบรวม material เทคนิค วิธีการ คำศัพท์ ไว้ใน Blog นี้แล้ว!

The Crucial Role of ACT in College Admissions 
___
บทบาทของคะแนน ACT ต่อการยื่นเข้า Top US University และ Thai International Program

ให้น้องๆ ลองเปรียบเทียบว่า admission process ของน้องคือภาพยนตร์สักเรื่อง คะแนน ACT เป็นเพียงฉากหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นฉากสำคัญ ในขณะที่ฉากอื่น (เช่น College Essay หรือ Interview) แสดงบุคลิก และตัวตนด้านอื่นๆ ของน้อง แต่คะแนน ACT เป็นฉากที่อธิบาย ศักยภาพและความพร้อม ว่าน้องพร้อมที่จะรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้นแล้วรึยัง 

ลองคิดแบบนี้! คะแนน ACT ยิ่งสูง ฉากนี้ยิ่งดูสนุก เพิ่มความเป็นเลิศให้กับ academic profile เพิ่มโอกาสที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะจบลงแบบ Happy Ending เพิ่มโอกาสที่ admission process ทั้งหมด จะจบลงด้วยชัยชนะ 

Aim for excellence  in this pivotal scene, ACT, and let it leads you to the happy ending of securing a seat at your dream university.

Math Formulas and a Calculator

ACT Course รูปแบบ Online ของ KPH ดียังไง

คอร์ส ACT รูปแบบ Online 64 ชั่วโมง  ประกอบไปด้วย 2 วิชา คือ Math และ Reading and Writing วิชาละ 32 ชั่วโมง (16 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) ถูกพัฒนาขึ้นมามาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ที่อยากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ หรือ Top US University คอร์ส Digital SAT นี้จะทำเป็นการเพิ่มจุดแข็งในกับผู้เรียน ในด้านการคิดวิเคราะห์ ทั้ง Math และ Reading and Writing

01

Build a Strong Foundation

รับคำศัพท์ 700 คำล่วงหน้า ก่อนที่จะเริ่มคอร์ส เพื่อ Boost พื้นฐาน มีคลังคำศัพท์ติดตัว ยิ่งท่องได้ก่อนเริ่มเรียนมากเท่าไหร่ พอเริ่มเรียน ก็พร้อมไปโลดด!

03

Boost Your Writing Game

เพราะ Grammar ที่แข็งแรง จะทำให้เห็นโครงสร้างประโยคที่ชัดเจนขึ้น และอ่านได้ดีขึ้นไปอีก! ดังนั้นคอร์ส ACT ไม่ได้เน้นแต่เทคนิคการอ่าน แต่ยังจัดเต็มกับ เนื้อหา Grammar ตั้งแต่พื้นฐานถึง advance

 

02

Supercharge Your Reading Skills

หลังจาก Boost คำศัพท์มาก่อนเรียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ก็จัดเต็มด้วย เทคนิค วิธีการอ่านแบบรวดเร็ว x2 ฝึกจับประเด็น ตอบคำถามอย่างแม่นยำ พร้อมทำโจทย์ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์

04

Ace Math: Level Up Your Skills

เป้าหมายหลัก คือการ "จัดระบบเนื้อหา Math" เชื่อมแต่ละ topic เข้าด้วยกัน เห็นภาพ จำง่าย ใช้สะดวก ฝึกการตีโจทย์จากหลายๆ มุมมอง คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิธีตรงเป็นแล้วลัดด้วยวิธีอ้อม พร้อมฝึกใช้เครื่องคิดเลข

05

Dive into Science: Unleash Your Inner Scientist

ไม่ว่าจะเป็นผลการทดลอง, hypothesis, argument ระหว่าง reseacher หรือ scientist Key ของ ACT Science คือ การฝึก skill การอ่าน คิดวิเคราะห์ อ่านให้ไว ดู graph /trend ให้เป๊ะ จับประเด็นให้แม่นยำ ภายในเวลา 5 -6 นาที ต่อ passage

  • Line
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page