top of page

เรียน IELTS/ติว IELTS Speaking: จะเจออะไรในข้อสอบ IELTS Speaking Part 3

สำหรับการสอบ IELTS Speaking Part 3 จะเป็นการ follow up จาก คำถามใน part 2 คือจะเป็นการถามในหัวข้อเดียวกัน แต่จะเปลี่ยนจากการ solo เป็นการพูดคุย ถามตอบกันแทน ใน Blog นี้ พี่ๆ KPH ได้รวบรวม สิ่งที่น้องๆจะเจอในการสอบ IELTS Speaking Part 3 มาให้ได้อ่านกัน ถ้าพร้อมแล้ว ก็เลื่อนลงไปดูได้เลย


เรียน IELTS ติว IELTS
เรียน IELTS ติว IELTS

รูปแบบข้อสอบ IELTS Speaking Part 3

สำหรับ part นี้ จะต่อเนื่องจาก part 2 โดยหัวข้อแรกที่จะคุยกันใน Part 3 จะเป็นหัวข้อที่ link มาจาก part 2 เสมอ เช่น ถ้าใน Part 2 พูดถึงเรื่อง Important Thing ใน Part 3 ก็จะพุดเรื่อง Important Thing ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับ part นี้ น้องๆ ไม่ต้อง solo พูดคนเดียวยาวๆ แล้ว จะเปลี่ยนเป็นการพูดคุย ถามตอบแทน คล้ายๆ กับ Speaking Test Part 1ตัวอย่างคำถาม

Let's consider first of all how people's values have changed.
  -What kind of things give status to people in your country?
  -Have things changed since your parents' time?

Finally, let's talk about the role of advertising.
  -Do you think advertising influences what people buy?

คำถามที่น้องจะได้รับในการสอบ IELTS Speaking Part 3 นี้ จะไม่ตายตัว แต่จะขึ้นอยู่กับคำตอบที่น้องตอบออกไป คำตอบของน้องจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการสนทนาตรั้งนี้ หรือพูดง่ายๆ คือ คำตอบของน้อง จะเป็นตัวกำหนดคำถามข้อถัดไป นั่นเอง

ในส่วนจำนวนคำถามที่ได้รับ ก็จะขึ้นอยู่กับคำตอบของน้องเช่นกัน การสอบ IELTS Speaking Part 3 ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องถาม 3 คำถาม 5 คำถาม จำนวนคำถาม จะขึ้นอยู่กับ น้องตอบมาก หรือ ตอบน้อย แค่ไหน ถ้าน้องตอบมาก แสดงความคิดเยอะ จำนวนคำถามก็จะน้อยลง ตรงกันข้าม หากน้องๆ ตอบสั้นๆ ตอบ yes ตอบ no เฉยๆ คำถามถูกยิงมารัวๆ แน่นอน


1. Free Time


 • Do you feel that nowadays people are busier on the weekends?

 • Does the average person have enough free time?

 • In your country, what days and times are people most likely to have free time?

 • During spare time, is it more important to be productive or have fun?

 • What causes some people to work on the weekends?


2. School


 • What level of schooling has the most interesting classes?

 • Do you think students should be allowed to choose the classes they take, even when they’re young?

 • Is it more important for a class to be memorable or informative?

 • How long should one class period last?

 • Why are some classes more memorable than others?


3. Travel

Describe your favorite method of travel. You should say:

 • Why do some people prefer driving their own car to public transportation?

 • What method of international travel is the most enjoyable?

 • Do you think people travel more nowadays?

 • Is it beneficial to travel a lot?>

 • When is the best time of year to travel long distances?


4. Work


 • Is it better to try to get one’s ideal job or to be satisfied with any good job?

 • How important is formal training and education for finding a good job?

 • Do you think it is common for people to change their mind about their dream job?

 • Do you think parents influence the jobs that their children dream of?

 • Why are certain jobs more desired than others?


5. Family


 • In your culture, are family traditions common?

 • Why is tradition so important in some families?

 • How important is it to preserve traditions for new generations?

 • In modern times, do we focus on tradition too little?

 • What kinds of traditions help bring families together?


6. Hometown


 • Does your hometown have many places for young people to go?

 • Is it better to spend time in one’s hometown or explore new places elsewhere?

 • Are public spaces or private businesses better places to visit for fun?

 • How much time should a person spend visiting places they enjoy going to?

 • Why do you think some people prefer to stay at home instead of visiting places outside their home?


7. Friends


 • Is it better to have many casual friends or a few very close ones?

 • What are the important qualities in a best friend?

 • How much time should people spend with their closest friends?

 • Are close friends as important as family?

 • Do you think most people make good decisions when choosing their friends?


8. Seasons


 • Is it better to have four seasons or to live in a place without winter?

 • What are some popular pastimes for the colder season in your home country?

 • Is it better to stay indoors or get outside during colder seasons?

 • What is your favorite seasonal food?

 • In your culture, which season has the most holidays?


9. Food

Describe a snack food you enjoy. You should answer:

 • How often should people snack between meals?

 • What are some unhealthy snacks that should be avoided?

 • Is it more difficult for people to eat healthily nowadays?

 • Today, do you think people eat more instant food than they used to?

 • Is it important that people learn how to prepare their own food?


10. Music, Movies, Books, Television

Describe a song that’s very meaningful to you. You should answer:

 • Does music today have better quality than older music?

 • What qualities can help a song become popular?

 • In your hometown, where can people go to see live music?

 • Why are certain styles of music more popular than others?

 • How much does popular music influence culture?


11. Recreation, Exercise, Sports


 • Is it more enjoyable to play a sport or watch sports?

 • Should children play competitive sports in school?

 • When is the best time to watch sports games?

 • Why are some sports more interesting than others?

 • Where do people usually watch sports in your home country?


การจะเรียน IELTS/ ติว IELTS Speaking Part 3 ให้สำเร็จได้ ใจต้องนิ่งพอสมควร มีสมาธิ โฟกัสกับสิ่งที่ examiner ถาม สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่น้องต้องทำคือ แสดงทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป้าหมายของน้องๆ คือ

 1. ตอบคำถามให้ชัดเจน และตรงประเด็น

 2. ให้เหตุผล หรือ ตัวอย่าง ซัก 1-2 ตัวอย่าง เพื่อเป็น supporting detail

เมื่อตอบคำถามแล้วเสร็จแล้ว Examiner อาจจะถามต่อในหัวข้อเดิม หรืออาจจะเปลี่ยนหัวข้อไปเลยก็ได้ ซึ่งน้องก็ต้องมีไหวพริบมากพอ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากเกิดเหตุการณ์ที่น้องคาดไม่ถึง หรือเจอหัวข้อ ที่น้องไม่ได้เตรียมไปก่อนเลย

 

สำหรับใครที่เรียน IELTS/ ติว IELTS Speaking Part 3 ด้วยตัวเองแล้วยังขาดความมั่นใจอยู่ อยากหา buddy เอาไว้ฝึกคุย อยากหาคนที่คอยแก้ไขจุดอ่อนให้ ช่วยทำให้พูดได้เร็วขึ้น ติดต่อมาหา KPH ได้เลย พี่ๆ KPH รอจะช่วยน้องๆ อยู่


Call : 064-954-7733

Line ID : @KrupimhouseTags:

Commenti


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page