เรียน IELTS / ติว IELTS : รวม IELTS VOCAB ตามหมวด Tourism , Healthcare

เรียน IELTS / ติว IELTS : รวม IELTS VOCAB ตามหมวด (PART 2) มาถึงหัวข้อ เรียน IELTS / ติว IELTS : รวม IELTS VOCAB ตามหมวด (PART 2) กันแล้วนะคะ ซึ่งหลังจากที่น้องๆได้หมวดคำศัพท์ชุดใหญ่ไปแล้วจาก เรียน IELTS / ติว IELTS : รวม IELTS VOCAB ตามหมวด (PART 1) วันนี้พี่ฝนจะมาแจก IELTS VOCAB ให้น้องๆกันอีก 2 หมวดใหญ่ๆเลย ซึ่งก็คือเรื่อง Tourism และ Healthcareนั่นเอง


หากน้องๆคนไหนอยากย้อนกลับไปดู IELTS / ติว IELTS : รวม IELTS VOCAB ตามหมวด (PART 1) ซึ่งเกี่ยวกับ IELTS VOCAB หมวด Technology และ Environment น้องๆสามารถกลับไปดูที่ ลิ้งค์นี้ได้เลยค่า ^^TOURISM


มาเริ่มกันที่ Tourism ซึ่งเป็นหัวข้อที่ฮอตสุดๆ เจอได้บ่อยมากๆ หรือพูดง่ายๆคือน้องๆสามารถเจอหัวข้อนี้ได้ตั้งแต่ Listening , Reading , Writing , และ Speaking เลยค่ะ เพราะฉะนั้น เตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่า วลาที่ต้องทำ IELTS Writing หรือ IELTS Speaking Part จะได้ไม่งงกันค่า


ตัวอย่างแนวคำถาม IELTS Speaking TOURISM Topics

travel documents ข้อมูลการท่องเที่ยว

Ex. Once I forgot my travel documents and I missed my flight.


air travel การเดินทางโดยเครื่องบิน


Ex. Air travel today is easier and more affordable than ever before.


overseas/international/foreign travel เดินทางไปต่างประเทศ


Ex. International travel allows us to see the world and learn about different cultures.


leisure/holiday travel การเดินทางเพื่อพักผ่อน


Ex. In my experience, holiday travel with small children is often stressful.


travel arrangements/plans แผนการเดินทาง


Ex. Making travel arrangements requires thorough planning: choosing travel dates, making reservations and planning activities.


travel agency/agent บริษัทนำเที่ยว


Ex. I have used travel agencies to help me plan trips in the past, but I prefer to do it myself.


travel abroad การเดินทางไปต่างประเทศ


Ex. Travelling abroad has made me better appreciate my home country.travel on business เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจEx. As a sales representative, I have to travel on business from time to time.travel around/across/through (somewhere) เดินทางผ่าน...Ex. We travelled through Portugal and into Spain.travel light การเดินทางแบบสัมภาระน้อยๆ


Ex. I always try to travel light.travel the world เที่ยวรอบโลก


Ex. I wish I could travel the world.holiday destination


Ex. In my opinion, tropical islands make for the best holiday destinations.holiday photos/pictures


Ex. People are often more concerned about taking the perfect holiday photo than enjoying the moment


ecotourism การท่องเที่ยวธรรมชาติ


Ex. The ecotourism industry keeps growing as more and more people become aware of how damaging tourism can be to the environment.HEALTHCARE


ตัวอย่างแนวคำถาม IELTS Speaking (Task 2 ) : HEALTHCARE Topics


Describe a change you have made to improve your health and that you would recommend to others.

You should say:


  • what it is

  • why you decided to do it

  • how you have benefitted from it

and explain why you would recommend it to others.


ตัวอย่างแนวคำตอบ I often make changes to my lifestyle to try and look after my health but the one I’d like to tell you about is cutting down on how much meat I eat.


There’s been a lot of stuff in the media about how unhealthy it is to eat too much meat, especially red meat and processed meat. I was already fairly healthy and ate a balanced diet, but when I took up a new sport, which involved vigorous exercise, I started to think that maybe I should try to cut down on it a little. I was particularly concerned about the increased risk of heart disease and of having a stroke. I know a healthy diet can help to prevent these.

I started by cutting out meat one day a week and making a vegetarian meal instead. This was easy so I started doing it twice a week and then for three days. Soon I began to look forward to my non-meat days as I was discovering many delicious foods that I’d never tried before. I also started to eat more fish which has many health benefits.


Within two months I’d lost nearly half a stone in weight. Although I hadn’t actually had a weight problem, it was a nice surprise. Even better, my cholesterol level went down which I was especially pleased about. I certainly felt as fit as a fiddle. Many of my friends who still eat lots of red meat suffer from high cholesterol and I’m sure there’s a connection.

Over time, I’ve found that the less meat I eat, the less I want to eat, and I’m now down to just cooking meat dishes at the weekends. Maintaining this diet is made easier by the fact that I live on my own so can cook and eat whatever I want to without being influenced by anyone else. If I had to cook a chicken casserole or steak pie for my family I don’t think I’d be strong enough to resist eating it myself.


I don’t think I’ll ever cut out meat altogether as I enjoy it too much. I can say, however, that going partly vegetarian has definitely saved me money as meat has gone steadily up in price over the past few years. For this reason, as well as all the others I’ve mentioned, I would definitely recommend cutting down on meat.


ตัวอย่างแนวคำศัพท์สำหรับ Health Topics


look after health ดูแลสุขภาพ

unhealthy ไม่แข็งแรง balanced diet อาหารที่สมดุล vigorous exercise ออกกำลังกายอย่างหนัก

disease โรคภัย

healthy diet อาหารเพื่อสุขภาพ

prevent ป้องกัน

health benefits ประโยชน์ต่อร่างกายตัวอย่างแนวคำถาม IELTS Speaking (Task 3 ) : HEALTHCARE Topics


1)  Do you think people have become more health-conscious in recent years?

2)  Why do some people choose to live unhealthy lives?

3)  What are the health benefits of playing a sport?


ตัวอย่างแนวคำตอบ


1)  Do you think people have become more health-conscious in recent years?

In my opinion, many people are more concerned about living a healthy lifestyle than, say, ten years ago and understand how to stay fit and healthy. Lots of adults of all ages go to the gym, cycle to work, jog in their spare time or have taken up a sport. The shops seem to offer more healthy eating options every week so the demand is obviously there.


On the other hand, I heard on the news that over 70% of the population of my country is overweight so most people aren’t taking good care of their health. There are lots of programmes on TV about health problems related to obesity and how to change your life and get healthier, so I have to conclude that people are more conscious of health issues these days but that many choose to do nothing to improve them.


ตัวอย่างแนวคำศัพท์สำหรับ Health Topics


healthy lifestyle วิถีการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

health problems ปัญหาสุขภาพ

obesity โรคอ้วย

health issues ปัญหาสุขภาพ


2)  Why do some people choose to live unhealthy lives?