เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 4)

หลังจากที่น้องๆได้ดู IELTS WRITING TASK 1 TIPS Part 1 , Part 2 , และ Part 3 กันไปแล้ว เราต้องไม่หยุดค่ะ!! มาต่อกันที่รูปแบบ แนวข้อสอบ IELTS Writing Task 1 กันต่อเลยที่ เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 4) ซึ่งพี่ฝนจะเน้นที่รูปแบบการเขียน diagram และ Table ซึ่งเป็นพาร์ทที่น้องๆบ่นกันมามากเลยค่ะ หากน้องๆคนไหนอยากลองกลับไปอ่าน criteria ต่างๆในการให้คะแนน และการเขียนรูปแบบ Bar , Pie , Line graph ก็สามารถย้อนกลับไปดูที่ ลิ้งค์ข้างล่างได้เลยนะค้า เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 1) >>>>>>>https://bit.ly/34lv1pb

เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 2)

>>>>>>>https://bit.ly/3iUwJn3

เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 3) >>>>>>> https://bit.ly/3oen0vkทีนี้ ถ้าน้องๆพร้อมแล้ว เรามาเริ่มดูตัวอย่างการเขียน IELTS Writing Task 1 : Diagram กันเลยค่า


ตัวอย่าง IELTS Writing Task 1 : Diagram SAMPLE


1. You should spend about 20 minutes on this task.


The diagram below shows the production of electricity using a system called Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC).

Write a report for a university lecturer describing the information below.

Write at least 150 words.

ตัวอย่างการเขียน IELTS Writing Task 1 : DIAGRAM SAMPLE (152 words)


Ocean thermal energy conversion (OTEC) is a system that converts heat energy into the electric power using the temperature difference between surface seawater, which can be up to 29 degrees Celsius, and deep seawater, which is only 5 degrees Celsius.


The main components of the system are an evacuated evaporation chamber, a turbine and a condensing chamber. The solar energy of the sun heats up the surface water and this warm water is introduced into the evacuated evaporation chamber, where it boils. As it boils, salt is deposited and water vapor is generated. This vapor then drives a turbine to generate electricity. After it powers the turbine, the water vapor enters the condensing chamber, which is cooled by the water from the depths of the ocean. The water vapor is condensed in this chamber, producing drinking water. Meanwhile, waste salt water is discharged into the ocean and the process can be repeated.


Comments


Essay ชิ้นนี้ ถึงแม้ว่าจะเขียนออกมาค่อนข้างสั่น และมีเพียง 2 paragraph ก็ยังสามารถได้คะแนนสูงได้นะคะ เพราะเนื้อหาถูกต้อง เน้นจุดสำคัญได้ครบถ้วน และที่สำคัญ Vocabulary และ Grammar ก็หลากหลายด้วยคะ ^^


ตัวอย่างรูปประโยคที่น่าสนใจ

 • OTEC is a system that ....

 • heat energy into the electric power using .....

 • between surface seawater, which ....

 • .... is introduced into ....

 • As it boils, salt ...

 • This vapor then drives ...

 • .Meanwhile, waste salt water is...

 • in this chamber, producing drinking water...


มาต่อกันที่ตัวอย่างที่สองกันเลยค่า


2. You should spend about 20 minutes on this task.


The diagram below shows the recycling process of aluminum cans.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.ตัวอย่างการเขียน IELTS Writing Task 1 : DIAGRAM SAMPLE (155 words)


The diagram illustrates how aluminum cans are recycled. First, the cans need to be taken to special collection centers instead of being thrown away with the normal refuse. The cans are collected from here and taken to a factory where they are first sorted and then cleaned.


Next, the cans are shredded and crushed in a special machine.

The metal is then heated to a high enough temperature to allow the aluminum to melt. It is then rolled out flat to a thickness of between 2.5mm and 6 mm, depending on what it is going to be used for. The aluminum is now ready to be recycled into new packaging, such as drink containers. Finally, the new cans are delivered to a soft drinks factory where they are filled. The cans can now be sold to the public and reused. In the UK, 74 per cent of all aluminum cans that are sold are recycled.


ถึงแม้งานเขียน IELTS Writing Task 1 ชิ้นนี้จะค่อนข้างสั้น แต่ก็เต็มไปด้วยความหลากหลายของ grammar และ Vocabulary เลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีการเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย

ตัวอย่างรูปประโยคที่น่าสนใจ

 • The can are collected ..... and taken to .... where .....

 • the can are shredded and crushed ....

 • The metal is then heated.....

 • It is then rolled out ....., depending on .....

 • Finally, the new cans are delivered ..... where ....ตัวอย่าง IELTS Writing Task 1 : TABLE SAMPLE


1. You should spend about 20 minutes on this task.


The table below shows the results of a 20-year study into why adults in the UK attend arts events.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.


ตัวอย่างการเขียน IELTS Writing Task 1 : DIAGRAM SAMPLE (204 words)


The table illustrates four reasons why adults in the UK have attended arts events over the past twenty years. The major reason over the whole twenty-year period was a desire to see a specific performer or artist; while the least important reason was attending arts events for work-related reasons.


The percentage of people who attended events out of a desire to see a particular performer has remained relatively stable throughout the twenty-year period; varying from 58% twenty years ago to 56% today.


On the other hand, the percentage of people accompanying children has shown a significant increase, from 9% 20 years ago to just under a quarter today. As far as those who attended arts events because of special occasions or celebrations are concerned, the percentage fell slightly from 27% 20 years ago to 20% a decade ago, dropping dramatically to 9% today.


There has been a slight increase in the percentage of people attending arts events for work or business, from 6% 20 years ago to just over 10% today.

Overall, there has been a rise in people attending events in order to accompany children and for work-related reasons, while fewer people choose to attend an arts event as a form of celebration.ตัวอย่างรูปประโยคที่น่าสนใจ

 • The table illustrates four reasons why ....

 • adults in the UK have attended arts events over the past twenty years

 • he major reason over the whole twenty-year period was...

 • artist; while the least important reason was attending...

 • The percentage of people who ...

 • performer has remained relatively stable throughout the twenty-year period; varying from ...

 • On the other hand, the percentage of people accompanying ....

 • As far as ...., the percentage....


จาก IELTS Writing Task 1 ทั้ง 4 พาร์ทนี้ เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 1) >>>>>>>https://bit.ly/34lv1pb

เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 2)

>>>>>>>https://bit.ly/3iUwJn3

เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 3) >>>>>