top of page

เรียน SAT/ติว SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING จาก College Board Official Practice Test 7-10!

Updated: Mar 29, 2021"พื้นฐาน Eng ของหนูไม่ค่อยดีเลยค่ะ จะทำยังไงดีคะ?"

สำหรับใครก็ตามที่กำลังมีคำถามนี้อยู่ในหัว ไม่รู้จะเริ่มเรียน SAT ที่ไหน จับจุดตรงไหนก่อนดี สเปะสะปะไปหมด อันดับแรกสุดเลยคือการ เริ่มเรียน SAT จากการทำพื้นฐานให้แน่นก่อน อย่าพึ่งรีบร้อนกระโจนลงไป อย่าพึ่งรีบร้อนหยิบข้อสอบมานั่งจับเวลา อ่าน SAT READING อย่างเมามัน เพราะมันไม่ไช่การเริ่มต้นที่ถูกต้อง


เริ่มต้นเรียน SAT จากการทำพื้นฐานให้แน่น ต้องทำยังไง?

อันดับแรกคือการเริ่มสะสมคำศัพท์ซะก่อน เริ่มสะสมคำศัพท์ไว้ในคลังคำศัพท์ของเราให้ได้ประมาณนึง มากพอให้รู้สึกว่า เวลาเจอ passage ยาวๆ จะไม่รู้สึกมึนตึ๊บไปทุกบรรทัด มากพอจนกว่าจะรู้สึกว่า มันพออ่านรู้เรื่องบ้าง บรรทัดเว้นบรรทัดก็ยังดี อย่างน้อยๆ ให้พอจับใจความได้ ว่า passage เรื่องนั้นๆ กำลังพูดถึงอะไรอยู่

การทำข้อสอบ SAT READING พี่ๆจะย้ำเสมอว่า ไม่จำเป็นที่เราจะต้องรู้คำศัพท์ไปหมดซะทุกตัว อย่างน้อยให้รู้คำศัพท์ 70% ของเรื่องนั้นๆ และใช้เทคนิคการอ่านเพิ่มเติมเข้าไป ใช้ความรู้ grammar เข้ามาผสมด้วย การเรียน SAT READING ก็จะง่ายขึ้นอีกเยอะ

ซึ่งแน่นอนว่า พี่ๆ KPH ก็ไม่ปล่อยให้น้อง เสียเวลานั่งหาคำศัพท์ SAT เป็นวันๆ เดือนๆ หน้าที่ของพี่ๆ คือทำยังก็ได้ให้น้องสอบ SAT ผ่านให้เร็วที่สุด บอกเลยว่า KPH ใจดีมากเว่อ รวมคำศัพท์ SAT พาร์ท Reading จาก College Board Official Practice test มาให้เพิ่มอีก 4 ชุดเต็มๆ!! Test 7-10 !!

ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของน้องๆ อีกเช่นเคย รีบจดเก็บไว้ และเอาไปท่องซะ และอย่าลืมไปจด Test 1-3 และ Test 4-6 ด้วย!!
PASSAGE 1 : George Eliot, Silas Marner.


 1. Worship (v.) = สักการะ , บูชา

 2. Creature (n.) = สิ่งมีชีวิต

 3. Stir (v.) = คนให้เข้ากัน

 4. Compact (v.) = ทำให้อัดแน่น

 5. Onward (adj.) = ไปข้างหน้า

 6. Monotony (n.) = ความซ้ำซาก

 7. Murmur (v.) = บ่นพึมพำ

 8. Outline (n.) = ภาพร่าง

 9. Refuge (n.) = ผู้ลี้ภัย

 10. Enfeeble (adj.) = อ่อนแอ

 11. Stupefy (adj.) = ทำให้ประหลาดใจ

 12. Consciousness (n.) = ความตระหนักรู้

 13. Influence (n.) = การจูงใจ , อิทธิพล

 14. Articulate (adj.) = ชัดเจน

 15. Troublesome (adj.) = ยากลำบาก

 16. Patience (n.) = ความอดทน

 17. Penetration (n.) = การจู่โจมPASSAGE 2 : David Rotman, “How Technology Is Destroying Jobs.” ©2013 by MIT Technology Review.


 1. Sluggish (adj.) = ขี้เกียจ

 2. Ominous (adj.) = เป็นลางร้าย

 3. Dismal (adj.) = หดหู่

 4. Obvious (adj.) = ชัดเจน

 5. Controversial (adj.) = ซึ่งชอบโต้แย้ง

 6. Contribute (v.) = ให้ , บริจาค

 7. Stagnation (n.) = ความเฉื่อยชา

 8. Suspect (v.) = สงสัย

 9. Economist (n.) = นักเศรษฐศาสตร์

 10. Productivity (n.) = ความงอกงาม , ผลิตภาพ

 11. Crucial (adj.) = สำคัญ

 12. Robust (adj.) = แข็งแกร่ง

 13. Significant (adj.) = สำคัญ

 14. Threaten (v.) = คุกคาม

 15. Eliminate (v.) = ทำลาย , กำจัด

 16. Acquire (v.) = ได้รับ

 17. Dismiss (v.) = ปลดจากตำแหน่ง

 18. Disrupt (v.) = รบกวน


PASSAGE 3 : Patricia Waldron, “Why Birds Fly in a V Formation.” ©2014 by American Association for the Advancement of Science.


 1. Migrate (v.) = อพยพ

 2. Unpredictable (adj.) = คากการณ์ไม่ได้

 3. Endanger (v.) = ทำให้อยู่ในอันตราย

 4. Determine (v.) = กำหนด , ตัดสิน

 5. Minimize (v.) = ทำให้ลดลง

 6. Consider (v.) = พิจารณา

 7. Complex (adj.) = ซับซ้อน , สับสน

 8. Attempt (v.) = พยายาม

 9. Previous (adj.) = ก่อนหน้านี้

 10. Estimate (v.) = ประมาณการ

 11. Perspective (n.) = มุมมอง , ทัศนคติ

 12. Investigate (v.) = ตรวจสอบ , สำรวจPASSAGE 4/1 : Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Volume 2.


 1. Democracy (n.) = ประชาธิปไตย

 2. Originate (v.) = เริ่มต้นขึ้น

 3. Confound (v.) = ทำให้สับสน

 4. Pleasure (n.) = ความปิติยินดี

 5. Preposterous (adj.) = ผิดปกติ

 6. Equality (n.) = ความเท่าเทียม

 7. Admit (v.) = ยอมรับ

 8. Constitution (n.) = รัฐธรรมนูญ

 9. Manifest (v.) = แสดงให้เห็น

 10. Various (adj.) = หลากหลาย

 11. Dissimilar (adj.) = ซึ่งไม่เหมือนกันPASSAGE 4/2 : Harriet Taylor Mill, “Enfranchisement of Women.” Originally published in 1851


 1. Association (n.) = สมาคม

 2. Exist (v.) = ปรากฎ

 3. Amicable (adj.) = เป็นมิตร

 4. Mankind (n.) = มนุษยชาติ

 5. Substitute (v.) = แทนที่

 6. Relation (n.) = ความสัมพันธ์

 7. Dominion (n.) = การควบคุม

 8. Intimate (adj.) = คุ้นเคย

 9. Proportion (n.) = สัดส่วน

 10. Tenacity (n.) = ความดื้อรั้น

 11. Circumstance (n.) = สถานการณ์ , สภาวะ

 12. Ascertain (v.) = ทำให้แน่ใจ , สืบหา , ค้นหา

 13. Discouragement (n.) = การทำให้หมดกำลังใจ

 14. Inhabitant (n.) = ผู้อาศัย

 15. Interfere (v.) = รบกวน , ก้าวก่าย

 16. Beforehand (adv.) = ก่อนเวลา

 17. Arbitrary (adj.) = ตามอำเภอใจ , ไร้เหตุผลPASSAGE 5 : Brian Greene, “How the Higgs Boson Was Found.” ©2013 by Smithsonian Institution.


 1. Physicist (n.) = นักฟิสิกส์

 2. Origin (n.) = จุดกำเนิด , จุดเริ่มต้น

 3. Feature (n.) = ส่วนประกอบ

 4. Precisely (adv.) = อย่างถูกต้อง

 5. Resistance (n.) = การต่อต้าน , แรงต้านทาน

 6. Motion (n.) = การเคลื่อนที่

 7. Constituent (n.) = องค์ประกอบ

 8. Fundamental (adj.) = พื้นฐาน

 9. Particle (n.) = อนุภาค

 10. Encounter (v.) = เผชิญ , ประสบกับ

 11. Harmony (n.) = ความสามัคคี

 12. Inconsistent (adj.) = ไม่สอดคล้องกัน

 13. Pristine (adj.) = ในระยะแรกเริ่ม

 14. Exert (v.) = ใช้อำนาจ

 15. Accelerate (v.) = เร่งความเร็ว

 16. Submerge (v.) = จม

 17. Endow (v.) = บริจาค

 18. Speculation (n.) = ความใคร่ครวญ

 19. Retain (v.) = เก็บไว้ , คงไว้

 20. Witness (v.) = เป็นพยาน

 21. Attest (v.) = ทำให้ชัดเจน

 22. Permeate (v.) = ซึมผ่าน

 23. Dominant (adj.) = มีอำนาจเหนื่อกว่า

 24. Entrench (v.) = ปกป้อง

 25. Vernacular (n.)=ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันPASSAGE 1 : Carlos Ruiz Zafón, The Angel’s Game. ©2008 by Dragonworks, S.L. Translation ©2009 by Lucia Graves.


 1. Incomprehensible (adj.) = ที่ไม่สามารถเข้าใจได้

 2. Mystery (n.) = สิ่งลึกลับ

 3. Fascinate (v.) = ทำให้หลงใหล

 4. Boundless (adj.) = ไม่มีที่สิ้นสุด

 5. Trouble (n.) = ปัญหา , อุปสรรค

 6. Fortune (n.) = โชคชะตา

 7. Await (v.) = รอคอย

 8. Offend (v.) = ทำให้โกรธ

 9. Suffer (v.) = ทนทุกข์ , ทรมาน

 10. Convince (v.) = ชักชวน , ทำให้เชื่อถือ

 11. Sanctuary (n.) = ที่หลบภัย , สถานที่ศักดิ์สิทธิ

 12. Refuge (n.) = ที่หลบภัย , ผู้ลี้ภัย

 13. Probably (adv.) = บางที , เป็นไปได้

 14. Suspect (v.) = สงสัยPASSAGE 2 : Jeffrey Mervis, “Why Null Results Rarely See the Light of Day.” ©2014 by American Association for the Advancement of Science.


 1. Detectable (adj.) = สามารถตรวจสอบได้

 2. Conduct (v.) = จัดการ

 3. Impact (n.) = ผลลัพธ์ , ผลกระทบ

 4. Spread (v.) = เผยแพร่

 5. Potential (n.) = ประสิทธิภาพ

 6. Rarely (adv.) = นานๆครั้ง , แทบจะไม่เคย

 7. Interpret (v.) = สื่อความ , แปล , เข้าใจ

 8. Hypothesis (n.) = สมมติฐาน

 9. Grantee (n.) = ผู้รับ

 10. Disappoint (v.) = ทำให้ผิดหวัง

 11. Suggest (v.) = แนะนำ

 12. Strength (n.) = ความแข็งแกร่ง , จุดแข็ง

 13. Significant (adj.) = สำคัญ

 14. Ultimately (adv.) = ในที่สุด

 15. Praise (v.) = ชมเชย

 16. Strategy (n.) = แผนการ , วิธีการ , ยุทธวิธี

 17. Ignore (v.) = ละทิ้ง , ไม่สนใจ

 18. Yield (v.) = ให้ผลผลิต

 19. Fruit (n.) = ผลลัพธ์ , ความเจริญงอกงาม

 20. Investigator (n.) = ผู้สอบสวน


PASSAGE 3 : Rachel Ehrenberg, “Salt Stretches in Nanoworld.”


 1. Inflexible (adj.) = ซึ่งไม่ยืดหยุ่น

 2. Approach (n.) = วิธีการ

 3. Circuit (n.) = วงจร

 4. Special (adj.) = พิเศษ

 5. Common (adj.) = สามัญ , ทั่วไป , ปกติ

 6. Unusual (adj.) = ผิดปกติ , ประหลาด

 7. Gravity (n.) = แรงโน้มถ่วง

 8. Investigate (v.) = ตรวจสอบ

 9. Speculate (v.) = พิจารณา

 10. Tension (n.) = แรงตึงผิว

 11. Stretch (v.) = ยืด , ขยาย

 12. Bizarre (adj.) = ประหลาด , แปลก , ผิดปกติ

 13. Invoke (v.) = ก่อให้เกิด

 14. Intuition (n.) = การหยั่งรู้PASSAGE 4/1 : Lincoln‑Douglas debates, a statement by Stephen Douglas


 1. Federal (adj.) = เกี่ยวกับสหพันธรัฐ

 2. Constitution (n.) = การก่อตั้ง , รัฐธรรมนูญ

 3. Against (prep.) = ต่อต้าน

 4. Contrary (n.) = ความขัดแย้ง

 5. Proclaim (v.) = ประกาศอย่างเป็นทางการ

 6. Organization (n.) = องค์กร

 7. Territory (n.) = อาณาเขต

 8. Sufficient (adj.) = เพียงพอ

 9. Extent (n.) = การขยาย

 10. Wealth (n.) = ความมั่งคั่ง

 11. Feeble (adj.) = อ่อนกำลัง

 12. Violation (n.) = ความรุนแรง

 13. Union (n.) = สหภาพ , การรวมตัวกัน

 14. Institution (n.) = สถาบัน

 15. Found (v.) = ก่อตั้ง

 16. Principle (n.) = หลักการ

 17. Continent (n.) = ทวีป

 18. Confederacy (n.) = สหภาพ , การรวมตัวกัน

 19. Rapidity (n.) = ความรวดเร็ว

 20. Emigration (n.) = การอพยพ

 21. Sovereignty (n.) = อำนาจสูงสุดของประเทศ

 22. Regulate (v.) = ควบคุม

 23. Extend (v.) = ขยาย

PASSAGE 4/2 : Lincoln‑Douglas debates, a statement by Abraham Lincoln


 1. Accept (v.) = ยอมรับ

 2. Nomination (n.) = การเสนอชื่อ

 3. Senator (n.) = วุฒิสมาชิก

 4. Persuade (v.) = ชักชวน , ทำให้เชื่อ

 5. Variety (n.) = ความหลากหลาย

 6. Proceed (v.) = ดำเนินการ

 7. Quarrel (n.) = การทะเลาะ , ความไม่ลงรอยกัน

 8. Sustain (v.) = รักษาไว้

 9. Convulsion (n.) = ความวุ่นวาย

 10. Annexation (n.) = การเพิ่ม

 11. Agitation (n.) = ความปั่นป่วนPASSAGE 5 : Daniel Chamovitz, What a Plant Knows: A Field Guide to the Senses. ©2012 by Daniel Chamovitz.


 1. Ideal (adj.) = อุดมคติ

 2. Require (v.) = ต้องการ

 3. Energy (n.) = พลังงาน

 4. Insect (n.) = แมลง

 5. Literally (adv.) = อย่างแท้จริง

 6. Prey (n.) = นักล่า

 7. Trigger (v.) = กระตุ้น

 8. Signal (n.) = สัญญาณ

 9. System (n.) = ระบบ

 10. Analogous (adj.) = เหมือนกัน , คล้ายกัน

 11. Information (n.) = ข้อมูล

 12. Retrieve (v.) = ทำให้กลับคืนสภาพเดิม

 13. Storage (n.) = ที่เก็บ , การเก็บ

 14. Encounter (v.) = เผชิญ

 15. Puzzle (v.) = สับสน

 16. Propose (v.) = นำเสนอ

 17. Elegant (adj.) = งดงาม

 18. Simplicity (n.) = ความเรียบง่าย

 19. Induce (v.) = กระตุ้น

 20. Process (n.) = กระบวนการ

 21. Communication (n.) = การสื่อสาร

 22. Concentration (n.) = ความเข้มข้น

 23. Stimulate (v.) = กระตุ้น

 24. Dissipate (v.) = ทำให้น้อยลง

 25. Subsequent (adj.) = ซึ่งตามมา

 26. Demonstrate (v.) = อธิบาย , พิสูจน์

 27. Determine (v.) = กำหนด , ตัดสิน

 28. Accumulate (v.) = สะสม

 29. Remain (v.)=ยังคง


PASSAGE 1 : AmyTan, The Bonesetter’s Daughter.


 1. Perhaps (adv.) = บางที , ,มีความเป็นไปได้

 2. Customer (n.) = ลูกค้า

 3. Scholar (n.) = นักวิชาการ

 4. Decade (n.) = ทศวรรษ

 5. Discuss (v.) = พูดคุย

 6. Invite (v.) = เชิญ

 7. Formal (adj.) = เป็นทางการ

 8. Recognize (v.) = จำได้

 9. Squint (v.) = หรี่ตา

 10. Announce (v.) = ประกาศ

 11. Apologize (v.) = ขอโทษ

 12. Refuse (v.) = ปฏิเสธ

 13. Exclaim (v.) = ร้องตะโกน

 14. Effort (n.) = ความพยายาม

 15. Insistence (n.) = การยืนกราน

 16. Envy (n.) = ความอิจฉา

 17. Graceful (adj.) = นุ่มนวล , สง่างาม

 18. Wave (v.) = โบกมือ

 19. Abundance (n.) = ความอุดมสมบูรณ์ , ความมากมาย

 20. Precious (adj.) = ล้ำค่า

 21. Intention (n.) = ความตั้งใจ

 22. Rotate (v.) = หมุนเวียน

 23. Delicacy (n.) = ความละเอียดอ่อน , ความรอบคอบ

 24. Scent (n.) = กลิ่น


PASSAGE 2 : “How the Web Affects Memory”


 1. Engine (n.) = เครื่องจักร

 2. Vast (adj.) = หลากหลาย

 3. Psychology (n.) = จิตวิทยา

 4. Recent (adj.) = เร็วๆนี้

 5. Prove (v.) = พิสูจน์

 6. Cognitive (adj.) = เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้

 7. Information (n.) = ข้อมูล

 8. Available (adj.) = ที่มีอยู๋

 9. Shortcut (n.) = ทางลัด

 10. Senior (adj.) = อาวุโส

 11. Virtual (adj.) = เสมือนจริง

 12. Validate (v.) = ทำให้ถูกต้อง , ทำให้สมบูรณ์

 13. Obscure (adj.) = คลุมเครือง , ไม่ชัดเจน

 14. Demonstrate (v.) = แสดงให้เห็น , อธิบาย

 15. Phenomenon (n.) = ปรากฎการณ์

 16. Various (adj.) = หลากหลาย

 17. Inform (v.) = ให้ข้อมูล

 18. Subsequent (adj.) = ที่ตามมา

 19. Concede (v.) = ยอมรับ

 20. Distinct (adj.) = แตกต่าง

 21. Struggle (v.) = ทนทุกข์ , ทรมาน

 22. Employ (v.) = ว่าจ้าง , ใช้งาน

 23. Beneficial (adj.) = เป็นประโยชน์

 24. Consider (v.) = พิจารณาPASSAGE 3 :


 1. Mature (adj.) = เติบโตเต็มที่

 2. Reproduction (n.) = การแพร่พันธุ์

 3. Evolution (n.) = วิวัฒนาการ

 4. Biologist (n.) = นักชีววิทยา

 5. Inhabitant (n.) = ผู้อาศัย

 6. Tropical (adj.) = ร้อนชื้น

 7. Condition (n.) = สภาวะ

 8. Rapid (adj.) = รวดเร็ว

 9. Predatory (adj.) = ที่กินสัตว์เป็นอาหาร

 10. Mortality (n.) = อัตราการตาย

 11. Proportion (n.) = สัดส่วน

 12. Rapacious (adj.) = ชั่วร้าย , โลภ

 13. Counterpart (n.) = สิ่งที่คล้ายกัน

 14. Disparity (n.) = ความแตกต่าง

 15. Spread (v.) = แพร่กระจาย

 16. Demonstrate (v.) = แสดงให้เห็น , อธิบาย

 17. Evolve (v.) = พัฒนา

 18. Numerous (adj.) = มากมาย , หลากหลาย

 19. Manipulation (n.) = การจัดการ

 20. Outcome (n.) = ผลลัพธ์

 21. Release (v.) = ปล่อย

 22. Descendant (n.) = สิ่งที่ตกทอด , ผู้สืบทอด , มรดก

 23. Examine (v.) = ตรวจสอบ

 24. Ability (n.) = ความสามารถ


PASSAGE 4 :


 1. Province (n.) = จังหวัด , อาณาเขต

 2. Slavery (n.) = ความเป็นทาส

 3. Likewise (adv.) = นอกจากนั้น , ในทำนองเดียวกัน

 4. Immense (adj.) = ใหญ่โต , มโหฬาร

 5. Welfare (n.) = สวัสดิการ

 6. Prosperity (n.) = ความเจริญรุ่งเรือง , ความสำเร็จ

 7. Erect (v.) = สร้างขั้น

 8. Dignity (n.) = ความมีเกียรติ

 9. Manhood (n.) = ความเป็นลูกผู้ชาย

 10. Reckon (v.) = พิจารณา

 11. Liberty (n.) = อิสรภาพ

 12. Comprehend (v.) = เข้าใจ

 13. Modesty (n.) = ความถ่อมตัว , ความพอประมาณ

 14. Ornament (n.) = เครื่องประดับ

 15. Enlighten (v.) = สอน , ทำให้เข้าใจมากขึ้น

 16. Rescue (v.) = ช่วยชีวิต

 17. Constitution (n.) = รัฐธรรมนูญ

 18. Pledge (n.) = ข้อผูกมัด

 19. Insurrection (n.) = การจลาจล , กบฏ

 20. Endeavor (v.) = พยายาม

 21. Tyrant (n.) = ทรราชย์

 22. Execution (n.) = การประหารชีวิต

 23. Convince (v.) = ชักชวน , ทำให้เชื่อ

 24. Desolate (v.) = ทำให้ไม่มีความสุข

 25. Thus (adv.) = ดังนั้น

 26. Threaten (v.) = ข่มขู่ , ทำให้กลัว

 27. Ruin (v.) = ทำลาย

 28. Deter (v.) = ขัดขวาง

 29. Permit (v.) = อนุญาต

 30. Prospect (n.) = โอกาสPASSAGE 5/1 :


 1. Pathogen (n.) = เชื้อโรค

 2. Resistance (n.) = ความต้านทาน , การต่อต้าน

 3. Crisis (n.) = หายนะ

 4. Biochemist (n.) = นักชีวเคมี

 5. Unveil (v.) = เปิดเผย , เปิดออก

 6. Immunity (n.) = ภูมิคุ้มกัน

 7. Stagger (v.) = ทำให้สะดุด

 8. Gadget (n.) = อุปกรณ์ขนาดเล็ก

 9. Nutrient (n.) = สารอาหาร

 10. Diffuse (v.) = กระจาย

 11. Respiratory (adj.) = เกี่ยวกับทางเดินหายใจ

 12. Mutate (v.) = เปลี่ยนแปลงPASSAGE 5/2 :


 1. Suspect (v.) = สงสัย

 2. Mineral (n.) = แร่ธาตุ

 3. Transfer (v.) = เปลี่ยนผ่าน

 4. Cultivation (n.) = การเพาะปลูก

 5. Methodology (n.) = วิธีการ

 6. Infection (n.) = การติดเชื้อ

 7. Complex (adj.)=ซับซ้อนPASSAGE 1 : Mary Helen Stefaniak , The Califfs of Baghdad, Georgia


 1. Suitable (adj.) = เหมาะสม

 2. Compare (v.) = เปรียบเทียบ

 3. Assure (v.) = ทำให้มั่นใจ

 4. Remark (n.) = ความคิดเห็น

 5. Irritate (v.) = รบกวน , ทำให้รำคาญ

 6. Majority (n.) = ส่วนใหญ๋

 7. Incline (v.) = ลาดเอียง

 8. Citizen (n.) = ประชาชน

 9. Excitement (n.) = ความตื่นเต้น

 10. Intermission (n.) = เวลาพัก

 11. Continue (v.) = ดำเนินต่อไป

 12. Attend (v.) = เข้าร่วม

 13. Explain (v.) = อธิบาย

 14. Midst (n.) = ตรงกลาง

 15. Wander (v.) = เดินเตร็ดเตร่

 16. Subsequent (adj.) = ที่ตามมา

 17. Avoid (v.) = หลีกเลี่ยง

 18. Astonishment (n.) = ความประหลาดใจ

 19. Veil (n.) = สิ่งบดบัง

 20. Against (adv.) = ต่อต้าน

 21. Guess (v.) = คาดเดา

 22. Enlighten (v.) = ทำให้เข้าใจ , ตรัสรู้PASSAGE 2 : David Owen, The Conundrum : How Scientific Innovation, Increased

Efficiency, and Good Intentions Can Make Our Energy and Climate Problems Worse.


 1. Transit (n.) = การเดินทางผ่าน

 2. Merely (adv.) = เพียงเท่านั้น

 3. Prefer (v.) = ชอบมากกว่า

 4. Eliminate (v.) = กำจัด , ทำให้เสียหาย , ทำลาย

 5. Combination (n.) = การรวมกัน

 6. Pleasant (adj.) = น่ายินดี

 7. Economical (adj.) = ประหยัด

 8. Ability (n.) = ความสามารถ

 9. Tolerance (n.) = ความอดทน , ขีดจำกัด

 10. Congestion (n.) = ความแออัด

 11. Proliferation (n.) = การแพร่ , การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

 12. Municipality (n.) = เทศบาล

 13. Accommodate (v.) = อยู่อาศํย

 14. Require (v.) = ต้องการ

 15. Encourage (v.) = สนับสนุน , กระตุ้น

 16. Infrastructure (n.) = โครงสร้างพื้นฐาน

 17. Metropolitan (adj.) = เกี่ยวกับเมืองหลวง

 18. Expansion (n.) = การขยายตัว

 19. Temporary (adj.) = ชั่วคราว

 20. Foster (v.) = ดูแล

 21. Induce (v.) = กระตุ้น

 22. Convenient (adj.) = สะดวกสบาย

 23. Perspective (n.) = มุมมองPASSAGE 3 : Sabrina Richards, “Pleasant to the Touch.”


 1. Acknowledge (v.) = ยอมรับ

 2. Assert (v.) = ยืนยัน

 3. Stimuli (n.) = ตัวกระตุ้น , สิ่งเร้า

 4. Vibration (n.) = การสั่น

 5. Notion (n.) = ความคิด

 6. Eliminate (v.) = กำจัด , ทำลาย

 7. Sensation (n.) = ความรู้สึก

 8. Mammal (n.) = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 9. Insert (v.) = เพิ่ม , แทรก

 10. Prompt (v.) = กระตุ้น

 11. Identify (v.) = บ่งชี้

 12. Impulse (n.) = แรงกระตุ้น , แรงบันดาลใจ

 13. Noxious (adj.) = อันตราย

 14. Convey (v.) = สื่อความหมาย

 15. Intact (adj.) = ไม่ปลี่ยนแปลง

 16. Distinguish (v.) = แยกแยะ

 17. Examine (v.) = ตรวจสอบ

 18. Activate (v.) = กระตุ้นPASSAGE 4/1 : Speech delivered in 1898 by Albert J. Beveridge, “March of the Flag”


 1. Noble (adj.) = ชั้นสูง

 2. Coast (n.) = ชายฝั่ง

 3. Imperial (adj.) = ยิ่งใหญ่

 4. Globe (n.) = โลก

 5. Mighty (adj.) = ทรงพลัง, กล้าหาญ

 6. Perpetually (adv.) = อย่างต่อเนื่อง , ตลอดไป

 7. Virtue (n.) = ความดี . ศีลธรรม

 8. Propagandist (n.) = นักโฆษณา

 9. Glorious (adj.) = มีชื่อเสียง , รุ่งเรือง

 10. Bestow (v.) = ให้

 11. Boundary (n.) = ขอบเขต , เขตแดน

 12. Tremendous (adj.) = ใหญ่โต , มโหฬาาร

 13. Tyranny (n.) = ทรราชย์

 14. Prosperous (adj.) = เจริญ , รุ่งเรือง


PASSAGE 4/2 : Speech delivered in 1900 by William Jennings Bryan, “Imperialism.”


 1. Permanently (adv.) = อย่างถาวร

 2. Imitate (v.) = ลอกเลียนแบบ

 3. Empire (n.) = อาณาจักร

 4. Colony (n.) = อาณานิคม

 5. Defend (v.) = ปกป้อง , ป้องกัน

 6. Protest (v.) = ประท้วง

 7. Encouragement (n.) = การสนับสนุน

 8. Deny (v.) = ปฏิเสธ

 9. Domination (n.) = ความยิ่งใหญ่กว่า , ความมีอิทธิพล

 10. Condemn (v.) = วิจารณ์อย่างรุนแรง

 11. Declare (v.) = ประกาศ

 12. Censure (v.) = ตำหนิ

 13. Conquest (n.) = ชัยชนะ

 14. Obliterate (v.) = ทำลาย

 15. Principle (n.) = หลักการ

 16. Legacy (n.) = มรดก

 17. Hatred (n.) = ความเกลียดชัง

 18. Intelligence (n.) = ความฉลาด

 19. Consider (v.) = พิจารณา

 20. Calculate (v.) = คำนวน , ประเมินการ

 21. Repudiate (v.) = ปฏิเสธ


PASSAGE 5 : Peter A. Ensminger, Life Under the Sun.


 1. Constitute (v.) = ก่อตั้ง

 2. Integrate (v.) = รวบรวม

 3. Emergence (n.) = การปรากฎ

 4. Ecologist (n.) = นักนิเวศวิทยา

 5. Germinate (v.) = แตกหน่อ

 6. Stir (v.) = กระตุ้น

 7. Expose (v.) = เปิดเผย

 8. Stimulate (v.) = กระตุ้น

 9. Induce (v.) = ชักจูง

 10. Illumination (n.) = การทำให้สว่าง

 11. Threshold (n.) = จุดเริ่มต้น , ทางเข้า

 12. Skeptical (adj.) = น่าสงสัย

 13. Subsequent (adj.) = ที่ตามมา

 14. Demonstrate (v.) = อธิบาย

 15. Invade (v.) = บุกรุก


 

ใครอ่านมาถึงตรงนี้ น้องๆ ก็จะมีคำศัพท์ SAT อยู่ในมือจากข้อสอบ College Board Official Practice Test ครบทั้ง 10 ชุด แล้ว ก็เรียกได้ว่า มีคำศัพท์อยู่ในหัวประมาณนึงเลยทีเดียว น้องๆ จะเห็นว่า มันจะมีคำศัพท์กลุ่มนึง ที่ออกบ่อยๆ ออกซ้ำๆ


สิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทำเลยก็คือ Highlight คำศัพท์ SAT ที่ออกซ้ำๆ เอาไว้เลย กลุ่มนั้นแหละ คือกลุ่มที่น้องต้องจดและจำให้ได้! กลุ่มนั้นแหละ คือ 70% ที่พี่ๆ พูดถึง!

 

เพราะการสอบ SAT ไม่ใช่เรื่องง่าย KPH จึงอยากเป็นตัวช่วยพาน้องๆ ไปถึงเป้าหมายให้เร็วขึ้น KPH เชื่อว่า หากเตรียมตัวอย่างถูกวิธี การสอบ SAT จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราจึงออกแบบคอร์ส SAT ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คุณภาพคับแก้วที่สุด


✔ เริ่มสั่งการบ้านตั้งแต่ วันที่เริ่มสมัครเรียน ไม่ต้องเสียเวลารอเปิดคอร์ส

✔ เปิดโอกาส ให้ถามตอบ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ก่อน/หลังคลาส

✔ หลังจบคอร์สเรียน จะยังสามารถปรึกษา และถามคำถามเข้ามาได้ตลอด ทางเราจะคอยช่วยเป็นที่ปรึกษาแก้ไข หาทางช่วย และตอบคำถามโจทย์ที่ไม่เข้าใจ ให้จนกว่าน้องจะได้คะแนนที่พอใจ

✔ คำถามของน้องๆ จะเป็นตัวสะท้อน พัฒนาการของน้องๆแต่ละคน ทำให้เราเห็นว่า ใครมีพัฒนาการมากน้อยเท่าไหร่ และควรแก้ไขจุดใดเพิ่มเติมอีกหรอไม่สนใจสำรองที่นั่งโทร

Call : 064-954-7733

Line ID : @Krupimhouse

Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page