เรียน SAT/ติว SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING จาก College Board Official Practice Test 7-10!"พื้นฐาน Eng ของหนูไม่ค่อยดีเลยค่ะ จะทำยังไงดีคะ?"

สำหรับใครก็ตามที่กำลังมีคำถามนี้อยู่ในหัว ไม่รู้จะเริ่มเรียน SAT ที่ไหน จับจุดตรงไหนก่อนดี สเปะสะปะไปหมด อันดับแรกสุดเลยคือการ เริ่มเรียน SAT จากการทำพื้นฐานให้แน่นก่อน อย่าพึ่งรีบร้อนกระโจนลงไป อย่าพึ่งรีบร้อนหยิบข้อสอบมานั่งจับเวลา อ่าน SAT READING อย่างเมามัน เพราะมันไม่ไช่การเริ่มต้นที่ถูกต้อง


เริ่มต้นเรียน SAT จากการทำพื้นฐานให้แน่น ต้องทำยังไง?

อันดับแรกคือการเริ่มสะสมคำศัพท์ซะก่อน เริ่มสะสมคำศัพท์ไว้ในคลังคำศัพท์ของเราให้ได้ประมาณนึง มากพอให้รู้สึกว่า เวลาเจอ passage ยาวๆ จะไม่รู้สึกมึนตึ๊บไปทุกบรรทัด มากพอจนกว่าจะรู้สึกว่า มันพออ่านรู้เรื่องบ้าง บรรทัดเว้นบรรทัดก็ยังดี อย่างน้อยๆ ให้พอจับใจความได้ ว่า passage เรื่องนั้นๆ กำลังพูดถึงอะไรอยู่

การทำข้อสอบ SAT READING พี่ๆจะย้ำเสมอว่า ไม่จำเป็นที่เราจะต้องรู้คำศัพท์ไปหมดซะทุกตัว อย่างน้อยให้รู้คำศัพท์ 70% ของเรื่องนั้นๆ และใช้เทคนิคการอ่านเพิ่มเติมเข้าไป ใช้ความรู้ grammar เข้ามาผสมด้วย การเรียน SAT READING ก็จะง่ายขึ้นอีกเยอะ

ซึ่งแน่นอนว่า พี่ๆ KPH ก็ไม่ปล่อยให้น้อง เสียเวลานั่งหาคำศัพท์ SAT เป็นวันๆ เดือนๆ หน้าที่ของพี่ๆ คือทำยังก็ได้ให้น้องสอบ SAT ผ่านให้เร็วที่สุด บอกเลยว่า KPH ใจดีมากเว่อ รวมคำศัพท์ SAT พาร์ท Reading จาก College Board Official Practice test มาให้เพิ่มอีก 4 ชุดเต็มๆ!! Test 7-10 !!

ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของน้องๆ อีกเช่นเคย รีบจดเก็บไว้ และเอาไปท่องซะ และอย่าลืมไปจด Test 1-3 และ Test 4-6 ด้วย!!


เรียนSAT/ติวSAT VOCAB:รวมคำศัพท์ SAT READING จาก Collegeboard Official Practice Test 1-3

เรียนSAT/ติวSAT VOCAB:รวมคำศัพท์ SAT READING จาก Collegeboard Official Practice Test 4-6PASSAGE 1 : George Eliot, Silas Marner.


 1. Worship (v.) = สักการะ , บูชา

 2. Creature (n.) = สิ่งมีชีวิต

 3. Stir (v.) = คนให้เข้ากัน

 4. Compact (v.) = ทำให้อัดแน่น

 5. Onward (adj.) = ไปข้างหน้า

 6. Monotony (n.) = ความซ้ำซาก

 7. Murmur (v.) = บ่นพึมพำ

 8. Outline (n.) = ภาพร่าง

 9. Refuge (n.) = ผู้ลี้ภัย

 10. Enfeeble (adj.) = อ่อนแอ

 11. Stupefy (adj.) = ทำให้ประหลาดใจ

 12. Consciousness (n.) = ความตระหนักรู้

 13. Influence (n.) = การจูงใจ , อิทธิพล

 14. Articulate (adj.) = ชัดเจน

 15. Troublesome (adj.) = ยากลำบาก

 16. Patience (n.) = ความอดทน

 17. Penetration (n.) = การจู่โจมPASSAGE 2 : David Rotman, “How Technology Is Destroying Jobs.” ©2013 by MIT Technology Review.


 1. Sluggish (adj.) = ขี้เกียจ

 2. Ominous (adj.) = เป็นลางร้าย

 3. Dismal (adj.) = หดหู่

 4. Obvious (adj.) = ชัดเจน

 5. Controversial (adj.) = ซึ่งชอบโต้แย้ง

 6. Contribute (v.) = ให้ , บริจาค

 7. Stagnation (n.) = ความเฉื่อยชา

 8. Suspect (v.) = สงสัย

 9. Economist (n.) = นักเศรษฐศาสตร์

 10. Productivity (n.) = ความงอกงาม , ผลิตภาพ

 11. Crucial (adj.) = สำคัญ

 12. Robust (adj.) = แข็งแกร่ง

 13. Significant (adj.) = สำคัญ

 14. Threaten (v.) = คุกคาม

 15. Eliminate (v.) = ทำลาย , กำจัด

 16. Acquire (v.) = ได้รับ

 17. Dismiss (v.) = ปลดจากตำแหน่ง

 18. Disrupt (v.) = รบกวน


PASSAGE 3 : Patricia Waldron, “Why Birds Fly in a V Formation.” ©2014 by American Association for the Advancement of Science.


 1. Migrate (v.) = อพยพ

 2. Unpredictable (adj.) = คากการณ์ไม่ได้

 3. Endanger (v.) = ทำให้อยู่ในอันตราย

 4. Determine (v.) = กำหนด , ตัดสิน

 5. Minimize (v.) = ทำให้ลดลง

 6. Consider (v.) = พิจารณา

 7. Complex (adj.) = ซับซ้อน , สับสน

 8. Attempt (v.) = พยายาม

 9. Previous (adj.) = ก่อนหน้านี้

 10. Estimate (v.) = ประมาณการ

 11. Perspective (n.) = มุมมอง , ทัศนคติ

 12. Investigate (v.) = ตรวจสอบ , สำรวจPASSAGE 4/1 : Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Volume 2.


 1. Democracy (n.) = ประชาธิปไตย

 2. Originate (v.) = เริ่มต้นขึ้น

 3. Confound (v.) = ทำให้สับสน

 4. Pleasure (n.) = ความปิติยินดี

 5. Preposterous (adj.) = ผิดปกติ

 6. Equality (n.) = ความเท่าเทียม

 7. Admit (v.) = ยอมรับ

 8. Constitution (n.) = รัฐธรรมนูญ

 9. Manifest (v.) = แสดงให้เห็น

 10. Various (adj.) = หลากหลาย

 11. Dissimilar (adj.) = ซึ่งไม่เหมือนกันPASSAGE 4/2 : Harriet Taylor Mill, “Enfranchisement of Women.” Originally published in 1851


 1. Association (n.) = สมาคม

 2. Exist (v.) = ปรากฎ

 3. Amicable (adj.) = เป็นมิตร

 4. Mankind (n.) = มนุษยชาติ

 5. Substitute (v.) = แทนที่

 6. Relation (n.) = ความสัมพันธ์

 7. Dominion (n.) = การควบคุม

 8. Intimate (adj.) = คุ้นเคย

 9. Proportion (n.) = สัดส่วน

 10. Tenacity (n.) = ความดื้อรั้น

 11. Circumstance (n.) = สถานการณ์ , สภาวะ

 12. Ascertain (v.) = ทำให้แน่ใจ , สืบหา , ค้นหา

 13. Discouragement (n.) = การทำให้หมดกำลังใจ

 14. Inhabitant (n.) = ผู้อาศัย

 15. Interfere (v.) = รบกวน , ก้าวก่าย

 16. Beforehand (adv.) = ก่อนเวลา

 17. Arbitrary (adj.) = ตามอำเภอใจ , ไร้เหตุผลPASSAGE 5 : Brian Greene, “How the Higgs Boson Was Found.” ©2013 by Smithsonian Institution.


 1. Physicist (n.) = นักฟิสิกส์

 2. Origin (n.) = จุดกำเนิด , จุดเริ่มต้น

 3. Feature (n.) = ส่วนประกอบ

 4. Precisely (adv.) = อย่างถูกต้อง

 5. Resistance (n.) = การต่อต้าน , แรงต้านทาน

 6. Motion (n.) = การเคลื่อนที่

 7. Constituent (n.) = องค์ประกอบ

 8. Fundamental (adj.) = พื้นฐาน

 9. Particle (n.) = อนุภาค

 10. Encounter (v.) = เผชิญ , ประสบกับ

 11. Harmony (n.) = ความสามัคคี

 12. Inconsistent (adj.) = ไม่สอดคล้องกัน

 13. Pristine (adj.) = ในระยะแรกเริ่ม

 14. Exert (v.) = ใช้อำนาจ

 15. Accelerate (v.) = เร่งความเร็ว

 16. Submerge (v.) = จม

 17. Endow (v.) = บริจาค

 18. Speculation (n.) = ความใคร่ครวญ

 19. Retain (v.) = เก็บไว้ , คงไว้

 20. Witness (v.) = เป็นพยาน

 21. Attest (v.) = ทำให้ชัดเจน

 22. Permeate (v.) = ซึมผ่าน

 23. Dominant (adj.) = มีอำนาจเหนื่อกว่า

 24. Entrench (v.) = ปกป้อง

 25. Vernacular (n.)=ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันPASSAGE 1 : Carlos Ruiz Zafón, The Angel’s Game. ©2008 by Dragonworks, S.L. Translation ©2009 by Lucia Graves.


 1. Incomprehensible (adj.) = ที่ไม่สามารถเข้าใจได้

 2. Mystery (n.) = สิ่งลึกลับ

 3. Fascinate (v.) = ทำให้หลงใหล

 4. Boundless (adj.) = ไม่มีที่สิ้นสุด

 5. Trouble (n.) = ปัญหา , อุปสรรค

 6. Fortune (n.) = โชคชะตา

 7. Await (v.) = รอคอย

 8. Offend (v.) = ทำให้โกรธ

 9. Suffer (v.) = ทนทุกข์ , ทรมาน

 10. Convince (v.) = ชักชวน , ทำให้เชื่อถือ

 11. Sanctuary (n.) = ที่หลบภัย , สถานที่ศักดิ์สิทธิ

 12. Refuge (n.) = ที่หลบภัย , ผู้ลี้ภัย

 13. Probably (adv.) = บางที , เป็นไปได้

 14. Suspect (v.) = สงสัยPASSAGE 2 : Jeffrey Mervis, “Why Null Results Rarely See the Light of Day.” ©2014 by American Association for the Advancement of Science.


 1. Detectable (adj.) = สามารถตรวจสอบได้

 2. Conduct (v.) = จัดการ

 3. Impact (n.) = ผลลัพธ์ , ผลกระทบ

 4. Spread (v.) = เผยแพร่

 5. Potential (n.) = ประสิทธิภาพ

 6. Rarely (adv.) = นานๆครั้ง , แทบจะไม่เคย

 7. Interpret (v.) = สื่อความ , แปล , เข้าใจ

 8. Hypothesis (n.) = สมมติฐาน

 9. Grantee (n.) = ผู้รับ

 10. Disappoint (v.) = ทำให้ผิดหวัง

 11. Suggest (v.) = แนะนำ

 12. Strength (n.) = ความแข็งแกร่ง , จุดแข็ง

 13. Significant (adj.) = สำคัญ

 14. Ultimately (adv.) = ในที่สุด

 15. Praise (v.) = ชมเชย

 16. Strategy (n.) = แผนการ , วิธีการ , ยุทธวิธี

 17. Ignore (v.) = ละทิ้ง , ไม่สนใจ

 18. Yield (v.) = ให้ผลผลิต

 19. Fruit (n.) = ผลลัพธ์ , ความเจริญงอกงาม

 20. Investigator (n.) = ผู้สอบสวน


PASSAGE 3 : Rachel Ehrenberg, “Salt Stretches in Nanoworld.”


 1. Inflexible (adj.) = ซึ่งไม่ยืดหยุ่น

 2. Approach (n.) = วิธีการ

 3. Circuit (n.) = วงจร

 4. Special (adj.) = พิเศษ

 5. Common (adj.) = สามัญ , ทั่วไป , ปกติ

 6. Unusual (adj.) = ผิดปกติ , ประหลาด

 7. Gravity (n.) = แรงโน้มถ่วง

 8. Investigate (v.) = ตรวจสอบ

 9. Speculate (v.) = พิจารณา

 10. Tension (n.) = แรงตึงผิว

 11. Stretch (v.) = ยืด , ขยาย

 12. Bizarre (adj.) = ประหลาด , แปลก , ผิดปกติ

 13. Invoke (v.)