เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 3)

หลังจากที่น้องๆได้ดู IELTS WRITING TASK 1 TIPS Part 1 และ Part 2 กันไปแล้ว เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 1) >>>>>>>https://bit.ly/34lv1pb


เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 2) >>>>>>>https://bit.ly/34lv1pb


พี่ฝนจะพาน้องๆที่กำลังมุ่งมั่นเตรียมตัวสอบ IELTS กันอยู่ไปพบกับ เรียน IELTS / ติว IELTS : Essential TIPS for IELTS Writing Task 1 จบครบทีเดียว (Part 3) ที่จะนำน้องๆไปพบกับการเขียน IELTS Writing Task 1 ในรูปแบบอื่นๆนอกจาก Map และ Bar Graph กันค่ะ อย่างที่น้องๆรู้ดีกันอยู่แล้วว่า IELTS Writing Task 1 นั้นเป็นการทดสอบการอธิบายข้อมูล เพราะฉะนั้น Blog นี้ พี่ฝนจะพาน้องๆมาดูวิธีการอธิบายข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันค่า ที่สำคัญที่สุดเลย สิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้จาก Blog นี้นั้น พี่ฝนการันตีเลยว่า หากน้องๆนำไปฝึก นำไปใช้อย่างต่อเนื่อง คะแนน IELTS Writing Task 1 ของน้องๆจะไปแตะ 7.0+ ได้สบายๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นอ่านแล้วอย่าลืมนำไปฝึกกันเยอะๆนะคะ ^^


ตัวอย่าง IELTS Writing Task 1 : PIE CHART SAMPLE


1. You should spend about 20 minutes on this task.


The pie charts below show the most common advantages and disadvantages of Bowen Island, according to a survey of visitors.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

ตัวอย่างการเขียน IELTS Writing Task 1 : PIE CHART SAMPLE (212 words)


The two pie charts show the aspects of Bowen Island that tourists enjoy the most and the least.


Bowen Island has many features that attract tourists but the most popular of these are the scenery and the people, with more than two thirds of the visitors to the island listing these as the greatest advantages. The standard of accommodation on the island appears to be more than adequate, with 11% of respondents listing this as an advantage. 12% of visitors cite the culture of the island as a major attraction.


However, the island seems far from being a perfect tourist destination. When it comes to the negative aspects of the island, the high cost of living, poor weather and the quality or lack of entertainment are seen as the worst of these. Together, these three categories make up 90% of the total disadvantages. In spite of the high costs on the island, 10% of the visitors complain of poor food quality.


Overall, it seems that most people like Bowen Island because of the scenery and people. However, it is possible that the unspoilt nature of the island means there is little in the way of entertainment and this, combined with the high cost of living, makes it unlikely to appeal to everyone.


Comments


งานเขียน IELTS Writing Task 1 ชิ้นนี้เห็นได้ชักเจนว่ามีการใช้ความหลากหลายของ grammar โดยมีการใช้ Modifiers หลายรูปแบบ มีการใช้ Complex Sentence ได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการ idea organization ที่ไม่วนไปวนมา และคำศัพท์ที่ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะ ตัวอย่างรูปประโยคที่น่าสนใจ

 • .... shows the aspect of

 • Bowen Island has many features that...

 • .... appears to be ...

 • When .... , the high cost of living ....

 • Together, .....

 • In spite of ...., 10% of visitors ...

 • ..... , combined with ....,

 • Overall, it seems that ...พอจะเห็นตัวอย่างการใช้ภาษาคร่าวๆ สำหรับ IELTS Writing Task 1 (Pie Chart) กันบ้างรึยังคะ?? ถ้ายัง พี่ฝนแนะนำให้ดูต่อเลยค่าตัวอย่าง IELTS Writing Task 1 : PIE CHART SAMPLE


2. You should spend about 20 minutes on this task.


The pie charts below show the average household expenditures in Japan and Malaysia in the year 2010.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.


ตัวอย่างการเขียน IELTS Writing Task 1 : PIE CHART SAMPLE (212 words)


The pie charts show the proportion of money spent on various household expenses in Malaysia and Japan in 2010.

We can see that in Malaysia the greatest proportion of expenditure (34%) was on housing, while in Japan housing accounted for just 21% of the total. In contrast, in Japan the greatest single expense was other goods and services at 29%, compared with 26% in Malaysia. Food came in second place in Japan, at 24%, while in Malaysia the actual proportion was higher (27%). In Japan another major expense was transport, at 20%, but this was much lower In Malaysia (10%). In both countries the smallest percentage of expenditure was on health care.

Overall, the data indicates that in both cases food, housing and other goods and services were the main expenses, but that in Japan, transport and other goods and services took up a higher proportion of total expenditure than in Malaysia.
ตัวอย่างรูปประโยคที่น่าสนใจ

 • We can see that ...

 • .... , while ....

 • In contrast , ......

 • Food came in the second place ....ตัวอย่าง IELTS Writing Task 1 : BAR GRAPH SAMPLE


1 . You should spend about 20 minutes on this task.


The graph below gives information about changes in the birth and death rates in New Zealand between 1901 and 2101.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.


ตัวอย่างการเขียน IELTS Writing Task 1 : LINE GRAPH SAMPLE (164 words)


The graph shows changes in the birth and death rates in New Zealand since 1901, and forecasts trends tip until 2101.


Between 1901 and the present day, the birth rate has been consistently higher than the death rate. It stood at 20,000 at the start of this period and increased to a peak of 66,000 in 1961. Since then the rate has fluctuated between 65 and 50 thousand and it is expected to decline slowly to around 45,000 births by the end of the century.


In contrast, the death rate started below 10,000 and has increased steadily until the present time. This increase is expected to be more rapid between 2021 and 2051 when the rate will probably level off at around 60,000, before dropping slightly in 2101.


Overall, these opposing trends mean that the death rate will probably overtake the birth rate in around 2041 and the large gap between the two levels will be reversed in the later part of this century.ตัวอย่างรูปประโยคที่น่าสนใจ

 • Between .... and .... , ...........

 • Since then ......... and it is expected to ..........

 • In contrast , ......ตัวอย่าง IELTS Writing Task 1 : BAR GRAPH SAMPLE


2 . You should spend about 20 minutes on this task.


The graph below shows population figures for India and China since the year 2000 and predicted population growth up until 2050.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.