top of page

เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING รอบ AUGUST 2020 (ไทย)

เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING รอบ AUGUST 2020 (ไทย)

พึ่งผ่านกันไปสดๆร้อนๆเลยนะคะ สำหรับการสอบ SAT ในรอบวันที่ 29 สิงหาคม 2020 ที่ผ่านมา น้องๆหลายคนคงจะสบายใจสบายตัวกันไปบ้างแล้ว หลังจากที่เตรียมตัวสอบ SAT กันมายาวนานถึง 8 เดือนใช่มั้ยคะ ^^ อย่างไรก็ตาม พี่เชื่อว่ายังมีน้องๆอีกไม่น้อยเลยที่กำลังรอสอบ SAT ในรอบ September October และ December 2020 และกำลังอยากได้เทคนิคเร่งรัดเพื่อให้คะแนน SAT อัพภายใน 1 เดือนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติอีกเช่นกันค่ะ ที่หลังจากสอบ SAT เสร็จแล้วแล้ว น้องๆที่กำลังเตรียมสอบ SAT ในรอบถัดไปจะมานั่งดูแนวคำถาม แนวโจทย์ต่างๆทั้ง Reading & Writing และ Math ซึ่งทุกครั้งพี่ก็ได้ยินเสียงน้องๆบ่นกันใหญ่เลยว่า SAT Reading ยาก SAT Reading อ่านไม่ทัน SAT Reading ทำไม่ครบ

น้องๆรู้มั้ยคะ การที่น้องๆจะก้าวข้ามการทำ SAT Reading ให้ได้คะแนนสูงๆได้เนี่ย คำศัพท์คือหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญสุดๆเลยล่ะค่ะ คิดภาพว่าถ้าน้องๆเข้าไปสอบแบบไม่รู้ SAT READING VOCAB เลยเนี่ย จะเดาบางทียังเดาไม่ถูกเลยใช่มั้ยละคะ ^^

เพราะฉะนั้น ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องตั้งสติดีๆเลยค่ะ ถึงเวลาแล้วที่น้องๆที่กำลังเรียน SAT/ติว SAT จะต้องตั้งหน้าตั้งตาท่องศัพท์ที่จำเป็นๆ ศัพท์ที่ออกบ่อยๆ หรือแม้กระทั่งศัพท์ที่เคยออกมาแล้วในการสอบ SAT ครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้น้องๆที่กำลังเตรียมตัวเรียน SAT/ ติวSATต้องเสียเวลา พี่ฝนจึงได้สรุปกันแบบสดๆร้อนๆ สำหรับ SAT READING VOCAB ของรอบ AUGUST 2020 มาให้น้องๆได้เตรียมตัวท่อง และเตรียมพร้อมไปลุยต่อไปรอบ September October และ December กันค่ะ!!


Passage 1 : Juan Gabriel Vasquez, Reputations

1. cartoonist (n.) นักเขียนการ์ตูน

2. signature (n.) ลายเซ็น

3. deteriorate (v.) ทำให้ทรุดโทรม , เสื่อมสภาพ

4. chaos (n.) ความยุ่งเหยิง วุ่นวาย

5. disintegrate (v.) แตกแยก

6. mythic (adj.) ที่เกี่ยวกับตำนาน

7. brief (n.) การสรุปสั้นๆ

8. dialogue (n.) บทสนทนา

9. beneath (prep.) ข้างล่าง

10. praise (v.) ยกย่อง

11. admire (v.) ชื่นชม

12. repudiate (v.) ปฏิเสธ

13. irate (adj.) โมโห , โกรธ

14. exploit (v.) เชี่ยวชาญ ชำนาญ

15. conscientiously (adv.) ความรู้สึกอย่างดี

16. hound (v.) ล่า

17. scorn (v.) ดูถูก เหยียดหยาม

18. mock (v.) ดูถูก เหยียดหยาม

19. consideration (n.) การพิจารณา

20. gigantic (adj.) มากมาย ใหญ่โต

21. accolade (n.) รางวัล

22. intention (n.) ความตั้งใจ , เป้าหมาย

23. negotiator (n.) นักต่อรอง

24. convince (v.) ชี้นำ ชักจูง ทำให้เชื่อ

25. appropriate (adj.) เหมาะสม

26. witness (v.) เป็นพยาน

27. artifice (n.) กลอุบาย

28. compatriot (n.) คนชาติเดียวกัน

29. apotheosis (n.) การยกบุคคลให้เป็นพระเจ้า

30. tremor (n.) การสั่นไหว

31. gesture (n.) ท่าทาง

32. recognize (v.) จำได้ ยอมรับ

33. aggravate (v.) ทำให้โกรธ ทำให้แย่ลง

34. stimulate (v.) กระตุ้น

35. illuminate (v.) ทำให้เข้าใจ ทำให้สว่าง

36. hasten (v.) รีบเร่ง

37. instant (adj.) ทันทีทันใด

38. opinion (n.) ความคิดเห็น

39. terrible (adj.) แย่

40. celebrate (n.) ฉลอง


PASSAGE 2 : “You’re Less Persuasive Than You Think over Email”


1. assign (v.) มอบหมาย

2. wrangle (v.) ทะเลาะ โต้เถียงเสียงดัง

3. tempt (v.) หลอกล่อ

4. volunteer (n.) อาสาสมัคร

5. enlist (v.) ขอความช่วยเหลือ

6. underestimate (v.) ประเมินการต่ำไป

7. overestimate (v.) ประเมินการสูงไป

8. colleague (n.) เพื่อนร่วมงาน

9. solicit (v.) เรียกร้อง

10. donation (n.) การบริจาค

11. likelihood (n.) ความเป็นไปได้

12. discomfort (n.) ความไม่สะดวกสบาย

13. insinuate (v.) บอกเป็นนัย

14. convince (v.) ชักจูง ทำให้เชื่อ

15. comply (v.) ยอมทำตาม

16. approach (n.) การเข้าใกล้

17. complete (adj.) สมบูรณ์

18. questionnaire (n.) แบบสอบถาม

19. freebie (SL.) เสรีภาพ

20. awkward (adj.) อึดอัด

21. significant (adj.) สำคัญ

22. interaction (n.) ปฏิกิริยา

23. empathy (n.) การเอาใจใส่

24. encounter (v.) เผชิญ


PASSAGE 3 : Principles of Animal Behavior


1. mammal (n.) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

2. offspring (n.) ลูกหลาน

3. natal (adj.) เกี่ยวกับการเกิด

4. capable (adj.) ที่ทำได้ดี ที่สามารถทำได้

5. reproduction (n.) การแพร่พันธุ์

6. subsequent (adj.) ที่ตามมา

7. territory (n.) ขอบเขต

8. examine (v.) ตรวจสอบ

9. evidence (n.) หลักฐาน

10. ample (adj.) เพียงพอ

11. sibling (n.) พี่น้อง

12. trajectory (n.) วิถีกระสุน

13. colony (n.) กลุ่ม

14. treatment (n.) การดูแล

15. consequence (n.) ผลลัพธ์

16. experiment (n.) การทดลอง

17. survival (n.) การอยู่รอด

PASSAGE 4 : “An Address Delivered before the Ladies’ Anti-Slavery Society of Philadelphia ”

1. abominable (adj.) น่ารังเกียจ

2. evince (v.) แสดงให้เห็นชัด

3. insult (n.) การดูถูก

4. yield (v.) ให้ผลผลิต

5. presumption (n.) การสันนิษฐาน

6. acquiesce (v.) ยอมทำตาม

7. venture (n.) การเสี่ยงภัย

8. relinquish (v.) ยกเลิก

9. sacred (adj.) ศักดิ์สิทธิ์

10. legitimate (v.) ทำให้ถูกกฎหมาย

11. please (v.) ทำให้พอใจ

12. threaten (v.) ข่มขู่

13. slavery (n.) ความเป็นทาส

14. resist (v.) ต่อต้าน

15. votary (n.) ผู้อุทิศตัว

16. courage (n.) ความกล้าหาญ

17. patriotism (n.) ความรักชาติ

18. dignity (n.) ความมีเกียรติ

19. infringement (n.) การฝ่าฝืน

20. liberty (n.) เสรีภาพ

21. destruction (n.) การทำลาย

22. solicit (v.) เรียกร้อง

23. bountiful (adj.) ใจบุญ เอื้อเฟื้อ

24. charity (n.) มูลนิธิ

25. extinguish (v.) ทำลาย

26. benevolence (n.) ความเมตตา

27. conscience (n.) สติ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

28. particular (adj.) โดยเฉพาะ

29. vulnerable (adj.) อ่อนแอ

30. profound (adj.) ลึกซึ้ง

31. momentous (adj.) ชั่วขณะ

32. farewell (adj.) เป็นการอำลา

33. ameliorate (v.) ทำให้ดีขึ้น

34. cease (v.) หยุด

35. notwithstanding (prep.) อย่างไรก็ตาม

36. invidious (adj.) ซึ่งไม่น่าปรารถนา

37. prosperity (n.) ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ

38. abolition (n.) การยกเลิก การล้มเลิก

39. distinction (n.) ความแตกต่าง

40. sneer (v.) ยิ้มเยาะ

41. proscribe (v.) ห้าม ประณาม เนรเทศ

42. despise (v.) เหยียดหยาม

43. eloquence (n.) การพูดคล่อง การพูดแบบมีคารมคมคาย

44. fanaticism (n.) ความคลั่งไคล้

45. sanctity (n.) สิ่งศักดิ์สิทธิ์

46. consecrate (v.) อุทิศตนPASSAGE 5/1 : Of Moths and Men: An Evolutionary Tale.

1. fundamental (adj.) พื้นฐาน

2. discrepancy (n.) ความแตกต่าง

3. acknowledge (v.) ยอมรับ

4. density (n.) ความหนาแน่น

5. distribute (v.) แจกจ่าย จัดสรร

6. concede (v.) ยอมรับ ยินยอม

7. intensity (n.) ความกดดัน ความเข้มข้น

8. engine (n.) เครื่องจักร

9. conduct (v.) จัดการ

10. frequency (n.) ความถี่

11. decline (v.) ลดลง

12. attribute (v.) ให้เหตุผล

13. laboratory (n.) ห้องทดลอง

14. abundance (n.) ความอุดมสมบูรณ์

15. proportion (n.) สัดส่วน

16. incident (n.) เหตุการณ์


PASSAGE 5/2 : Concealing Coloration in Animals.

1. predation (n.) การปล้น

2. criticism (n.) การวิพากษ์วิจารณ์

3. visual (adj.) เกี่ยวกับการมองเห็น

4. evolution (n.) การพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง

5. synchrony (n.) การเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน


อีกไม่กี่วันก็จะต้องลงสอบ SAT ในรอบต่อไปกันอีกแล้วนะคะ พี่ๆKPH หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าการสรุปคำศัพท์ในรอบต่างๆจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนเลยนะคะ ^^ ถ้าแบ่งเวลาดีๆ พี่ๆเชื่อว่าน้องจะสามารถอัพคะแนน READING & Writing ได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะ นอกจาก SAT Vocab รอบ August 2020 แล้ว พี่ๆยังมี SAT VOCAB จากรอบอื่นๆมาให้น้องๆได้เตรียมตัวท่องกันไว้ เผื่อข้อสอบ SAT คราวหน้า เอาคำศัพท์แนวนี้มาออกอีก น้องๆจะได้ไม่พลาดกันค่า ^^
สำหรับน้องๆคนไหนที่เตรียมตัวสอบ SAT ด้วยตัวเองมานานแล้ว แต่คะแนนยังไม่อัพเลย พี่ฝนแนะนำคอร์ส SAT ของ KPH เลยนะคะ คอร์สเดียวที่รวบรวมทั้ง SAT VOCAB , SAT GRAMMAR, และ SAT READING TECHNIQUES ที่จะช่วยให้น้องๆ get วิธีการทำได้ภายในเวลารวดเร็ว และสามารถเลือกคำตอบได้แม่นยำเลยค่ะ น้องๆสามารถเช็คตารางคอร์สเรียน SAT ได้จาก link นี้เลยค่า : https://bit.ly/3fVYhHG หรือหากอยากสอบถามรายละเอียดหรือวางแผนการเรียนจากคุณครูโดยตรง สามารถ โทร 064-954-7733 line : @ krupimhouse หรือ walkin มาหาคุณครูได้เลยที่ สถาบัน KPH ชั้น 4 Zone D ตึก MBK Center ค่า


Comments


Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Line
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page