top of page

เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING รอบ MARCH 2018 (USA)

Updated: Sep 24, 2020


เรียน SAT ติว SAT
เรียน SAT ติว SAT

PASSAGE 1 : Dinaw Mengestu, The beautiful things that heaven bears


 1. Insist (v.) = ยืนยัน

 2. Complete (v.) = เสร็จสิ้น

 3. Eventually (adv.) = ในที่สุด

 4. Utterly (adv.) = อย่างที่สุด

 5. Defenseless (adj.) = ไม่สามารถป้องกันตัวเอง

 6. Attention (n.) = การคำนึงถึง

 7. Nostalgia (n.) = ความอาลัยอาวรณ์

 8. Customer (n.) = ลูกค้า

 9. Interruption (n.) = การขัดจังหวะ

 10. Assault (v.) = การจู่โจม

 11. Privacy (n.) = ความเป็นส่วนตัว

 12. Wander (v.) = เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมาย

 13. Aisle (n.) = ทางเดินระหว่างที่นั่ง

 14. Acknowledge (v.) = ขอบคุณ ตอบรับ ยอมรับ

 15. Grumble (v.) = บ่น ครำ่ครวญ

 16. Delight (v.) = ทำให้ดีใจ

 17. Suppose (v.) = สมมติ


PASSAGE 2 : Adam Alter, Drunk tank Pink and other unexpected forces that shape how we think, feel , and behave.


 1. Perhaps (adv.) = บางที อาจะเป็นได้

 2. Conduct (v.) = จัดการ

 3. Psychology (n.) = จิตวิทยา

 4. Enthusiast (adj.) = กระตือรือร้น

 5. Observation (n.) = การสังเกตุ

 6. Rigorous (adj.) = อย่างเข็มงวด

 7. Persist (v.) = ยืนกราน

 8. Tightly(adv.) = อย่างแน่นหนา

 9. Recruit (v.) = รับคนใหม่

 10. Distance (n.) = ระยะทาง

 11. Liberate (v.) = ปล่อยให้เป็นอิสระ

 12. Available (adj.) = มีอยุ่

 13. Groundbreaking (adj.)= สร้างการค้นพบใหม่

 14. Replicate (v.) = ทำซ้ำ หรือ ทำสำเนาใหม่

 15. Encounter (v.) = เผชิญหน้า

 16. Inconsistency (n.) = ความไม่สอดคล้องกัน

 17. Solution (n.) = วิธีแก้ปัญหา

 18. Accentuate (v.) = ทำให้เด่น พูดเน้น

 19. Devote (v.) = อุทิศ สละ มอบให้

 20. Concentration (n.) = การมุ่งไปยังศูนย์กลาง

 21. Distract (v.) = ทำให้ไขว้เขว

 22. Avoid (v.) = หลีกเลี่ยง

 23. Appeal (n.) = ความน่าสนใจ

 24. Compartment (n.) = การแบ่งPASSAGE 3/1 : Christine Dell’Amore, “Why do zebras stripes? New study offers strong evidence.”


 1. Hypotheses (n.) = สมมุติฐาน

 2. Camouflage (n.) = การอำพราง

 3. Predator (n.) = ผู้ล่า

 4. Associate (v.) = เชื่อมโยง

 5. Vast (adj.) = ใหญ่โต

 6. Variation (n.) = การเปลี่ยนแปลง

 7. Extinct (adj.) = สูญพันธ์ุ

 8. Complex (adj.) = ซับซ้อนPASSAGE 3/2 : Laura Poppick, “Why do zebras have stripes?”


 1. Influence (n.) = อิทธิพล

 2. Definition (n.) = นิยาม

 3. Precipitation (n.) = การตะตะกอน

 4. Prevalence (n.) = การแพร่หลาย

 5. Temperature (n.) = อุณหภูมิ

 6. Regulate (v.) = ควบคุม

 7. Region (n.) = บริเวณ

 8. Explanation (n.) = การอธิบาย

 9. Susceptible (adj.) = หวั่นไหวง่าย

 10. Consider (v.) = พิจารณา


PASSAGE 4 : Charles Dickens, American Notes for General Circulation


 1. Pardon (v.) = ยกโทษ , ให้อภัย

 2. Desire (v.) = ต้องการ

 3. Affectionate (adj.) = ซึ่งรักใคร่

 4. Cultivation (n.) = การพัฒนา , การเพาะปลูก

 5. Refinement (n.) = ความละเอียด

 6. Enhance (v.) = ทำให้ดีขึ้น

 7. Enthusiasm (n.) = ความกะตือรือร้น

 8. Endanger (v.) = ทำให้อันตราย

 9. Restoration (n.) = การกลับสู่สภาพปกติ

 10. Deduce (v.) = คาดการณ์ , สรุป

 11. Virtue (n.) = คุณความดี

 12. Exaggerate (v.) = พูดเกินจริง

 13. Prolific (adj.) = อุดมสมบูรณ์

 14. Independence (n.) = ความเป็นอิสระ

 15. Inconstancy (n.) = ความไม่สม่ำเสมอ

 16. Bountiful (adj.) = อุดมสมบูรณ์

 17. Acknowledgement (n.)= การยอมรับ

 18. Notorious (adj.) = ชื่อเสียงทางลบ

 19. Suspicion (n.) = ความระแวง

 20. Suspicious (adj.) = น่าสงสัย
PASSAGE 5 : Kelly Servick, “Gut Bag may Boost Flu Shot’s Effect.”


 1. Immune (n.) = ภูมิคุ้มกัน

 2. Signal (n.) = สัญญาณ

 3. Curious (adj.) = อยากรู้อยากเห็น

 4. Influenza (n.) = ไข้หวัด

 5. Coincidence (n.) = ความบังเอิญ

 6. Obliterate (v.) = ทำลาย

 7. Vaccination (n.) = การฉีดวัคซีน

 8. Concentration (n.) = ความเข้มข้น

 9. Rebound (v.) = สะท้อนกลับ

 10. Flu (n.) = ไข้หวัด

 11. Prompt (v.) = กระตุ้น

 12. Recognize (v.)=ที่ระลึกได้ , ที่จำได้


สำหรับใครที่ ท่องศัพท์แล้วยังไม่มั่นใจ รีบติดต่อหาพี่ฝน KPH มาเลยจ้า พี่ฝนมีเทคนิค ดีๆ ที่จะทำให้คะแนน SAT ของน้องๆ เพิ่มขึ้นได้อีกเยอะคลิ๊กดูตารางคอร์สได้ที่นี่เลยจ้า


สำรองที่นั่งได้เลยที่

Call : 064-954-7733

Line ID : @Krupimhouse


Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page