top of page

เรียน SAT VOCAB : รวมคำศัพท์ SAT READING รอบ MARCH 2019 (USA)

Updated: Sep 24, 2020


เรียน SAT ติว SAT
เรียน SAT ติว SAT

Passage 1

 1. Accompany ประกอบกับ

 2. Performance (N) การกระทำ ผลงาน พฤติกรรม

 3. Luscious (Adj) ยั่วยวน หอมหวาน

 4. Neatness (N) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 5. Modest (Adj) เรียบร้อย ถ่อมตัว ไม่ใหญ่โต พอประมาณ

 6. Contour (N) เส้นขอบ เค้าโครง

 7. Chafe (N) การรบกวน

 8. Somber (Adj) มืดครึ้ม

 9. Wince (V) สะดุ้งหนี

 10. Glare (V) จ้องมอง

 11. Polish (V) ขัดเกลา

 12. Hinge (V) ติด

 13. Sonorous (adj) ซึ่งก้องกังวาน

 14. Intimidate (V) ทำให้กลัว ขู่

 15. Impatience (N) ความไม่อดทน

 16. Protest (V) ยืนยัน คัดค้าน ประท้วง

 17. Emerge (V) ปรากฏออกมา

 18. Resemble (V) คล้าย

 19. Synonymous (adj) มีความหมายเหมือนกัน

 20. Throb (V) เต้นเป็นจังหวะและแรง

 21. Cumbersome (Adj) ยุ่งยาก ทำให้ลำบาก

 22. Accustom (Adj) ทำให้คุ้นเคย

 23. Perceptible (Adj) ซึ่งเข้าใจได้ ซึ่งรับรู้ได้

 24. Seam (N) ตะเข็บ รอยต่อ

 25. Skeptical (Adj) สงสัย

 26. Repel (V) ขับไล่

 27. Concern (V) กังวล

 28. Frustrate (V) ทำให้ท้อแท้ ทำให้ผิดหวัง

 29. Reluctant (Adj) ไม่เต็มใจ

 30. Request (V) ขอร้อง

 31. Alternative (N) ตัวเลือก

 32. Graceful (Adj) สง่างาม นุ่มนวล

 33. Soulful (Adj) เต็มไปด้วยความรู้สึก


Passage 2

 1. Altruism (N) ความไม่เห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ผู้อื่น

 2. Blossom (V) เติบโต เบ่งบาน

 3. Enhance (V) เพิ่มพูน

 4. Transform (V) ทำให้เปลี่ยนแปลง

 5. Morality (N) ความดีงาม

 6. Associate (V) เชื่อมโยง เกี่ยงเนื่อง

 7. Independent (Adj) เป็นอิสระ

 8. Isolate (V) แยกตัวออกจากสังคม

 9. Confident (Adj) มั่นใจ

 10. Practical (Adj) ที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง ที่ใช้ได้จริง

 11. Specific (Adj) เฉพาะเจาะจง

 12. Beneficial (Adj) เป็นประโยชน์

 13. Organization (N) องค์กร

 14. Combination (N) การรวมกัน

 15. Partnership (N) ห้างหุ้นส่วนPassage 3

 1. Collaboration (N) การร่วมมือ

 2. Invention (N) การประดิษฐ์

 3. Convert (V) ทำให้เปลี่ยนความเชื่อ

 4. Artificial (Adj) ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น

 5. Demonstrate (V) ประท้วง พิสูจน์ ทำให้เห็น

 6. Efficiency (N) ความมีประสิทธิภาพ

 7. Versatile (Adj) ซึ่งสามารถปรับตัวได้ง่าย

 8. Interface (N) พื้นที่รวมของสองสิ่ง

 9. Unprecedent (Adj) ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 10. Evolve (V) วิวัฒน์ พัฒนา

 11. Modification (N) การเปลี่ยนแปลง

 12. Precision (N) ความแม่นยำ

 13. Antibiotic (Adj) ที่หยุดยั้ง การเจริญเติบโต

 14. Pesticide (N) ยาฆ่าแมลง

 15. Herbicide (N) ยาฆ่าพืช

 16. Fertilizer (N) ปุ๋ย

 17. Optimal (Adj) เหมาะสมที่สุด พอดีที่สุด

 18. Iteration (N) การสัมผัสอักษร

 19. Wryly (Adv) อย่างบิดเบี้ยว

Passage 4

 1. Struggle (V) ดิ้นรน ต่อสู้

 2. Gospel (N) หลักคำสอน

 3. Democracy (N) ประชาธิปไตย

 4. Perpetuate (V) ทำให้ถาวะ ทำให้สูญไป

 5. Justify (V) ให้เหตุผล แสดงให้เห็นถึง

 6. Diversion (N) การเบี่ยงเบน

 7. Civilization (N) ความศิวิไลซ์

 8. Indebted (Adj) ติดหนี้

 9. Heritage (N) มรดก

 10. Realizable (N) ปฏิบัติได้

 11. Germ (N) เชื้อโรค

 12. Individual (N) บุคคล

 13. Mankind (N) มนุษยชาติ

 14. Strive (V) พยายามอย่างหนัก

 15. Apex (N) จุดสูงสุด

 16. Consciousness (N) ความตระหนักรู้

 17. Nationalism (N) ชาตินิยม

 18. Criterion (N) เกณฑ์

 19. Advancement (N) การพัฒนา ความก้าวหน้า

 20. Inhabit (V) อยู่อาศัย

 21. Foster (V) ดูแล เลี้ยงดู

 22. Rectify (V) แก้ไข ทำให้ถูกต้อง

 23. Obscure (V) คลุมเครือ

 24. Undermine (V) ทำให้กร่อน

 25. Depict (V) พรรณนา

 26. Acquire (V) ได้รับ

 27. Comprehend (V) ทำให้เข้าใจ

 28. Achieve (V) บรรลุ ทำให้สำเร็จ

 29. Pursue (V) ทำให้ลุล่วง ไล่ตาม


Passage 5

 1. Conventional (Adj) เกี่ยวกับธรรมเนียม ปฏิบัติ

 2. Retain (V) เก็บไว้ สงวนไว้

 3. Significant (V) สำคัญ มีความหมาย

 4. Characteristic (N) คุณสมบัติ

 5. Absorption (N) การดูดซับ

 6. Corrosive (Adj) กัดกร่อน

 7. Consistent (Adj) สอดคล้อง

 8. Concentration (N) ความเข้มข้น

 9. Implant (V) ปลูกฝัง

 10. Scrutinizes (V) พินิจพิเคราะห์

 11. Incorporate (V) รวมกันเป็นบริษัท

 12. Unambiguous (Adj) ชัดเจน ไม่กำกวม ไม่คลุมเครือ

 13. Polish (V) ขัดเกลา

 14. Evaporate (V) ระเหย

 15. Eruption (N) การระเบิด

 16. Excavation (N) การเจาะ การขุด

 17. Prodigious(Adj) มหัศจรรย์


สำหรับใครที่ ท่องศัพท์แล้วยังไม่มั่นใจ รีบติดต่อหาพี่ฝน KPH มาเลยจ้า พี่ฝนมีเทคนิค ดีๆ ที่จะทำให้คะแนน SAT ของน้องๆ เพิ่มขึ้นได้อีกเยอะคลิ๊กดูตารางคอร์สได้ที่นี่เลย


สำรองที่นั่งได้เลยที่

Call : 064-954-7733

Line ID : @Krupimhouse

Comentários


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page