top of page

ส่งคะแนน SAT ให้มหาวิทยาลัย ต้องทำอย่างไร (How to Send SAT Scores to Colleges)

หลังจากที่น้องๆ สอบ SAT กันเรียบร้อยแล้ว มีคะแนน SAT อยู่ในมือแล้ว ก็ได้เวลาส่งคะแนน SAT ให้กับทางมหาวิทยาลัย ที่น้องๆ ต้องการ วิธีการส่งคะแนน SAT ก็ไม่ยากอย่างที่คิด ง่ายนิดเดียว สิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมคือ

 • รหัส 4 ตัว จากทางคณะ แต่ละคณะจะต้องกำหนดรหัส 4 ตัวเอาไว้ เพื่อให้น้องนำไปกรอกบน Website สามารถ Check รหัสนี้ ได้จาก Admission Requirement ที่เขียนเอาไว้บน Website ของแต่ละคณะ ยกตัวอย่างเช่นคณะ BBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้รหัส 4559 / คณะ BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้รหัส 0288 เป็นต้น

 • คะแนน SAT รอบที่ดีที่สุด : เชื่อว่ามีหลายคนที่ผ่านการสอบ SAT มามากกว่า 1 ครั้ง แนะนำให้น้องเลือกรอบที่ดีที่สุดเอาไว้ในใจก่อน

 • บัตรเครดิต : เอาไว้สำหรับชำระค่าธรรมเนียบตอนสุดท้าย

เมื่อเตรียมตัวทุกอย่างแล้ว ขั้นตอนถัดไปก็ลงมือส่งคะแนนได้เลย ไม่ยาก ง่ายนิดเดียว

ส่งคะแนน SAT
ส่งคะแนน SAT

ขั้นตอนที่ 1 : SIGN IN

 • ขั้นตอนแรกให้น้องๆ Sign in เข้าไปใน Account ของตัวเองบน Website College Board

 • หลังจากนั้น Click เข้าไปที่หน้า MY SAT ซึ่งจะเป็นหน้าที่บอกคะแนนของน้องๆ ในแต่ละรอบ

 • ให้คลิกปุ่ม Send Available Score


 • หลังจากนั้นจะมี Pop up ขึ้นมา เขียนว่า Sending Your Score ในหน้านี้ จะพูดเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งคะแนน SAT ดังนี้ 1. การส่งคะแนน SAT ผ่าน College Board เป็นวิธีเดียวที่จะการันตี ว่าทางมหาวิทยาลัยจะได้รับผลคะแนน 2. ถ้าน้องสอบ SAT with ESSAY คะแนนจะถูกส่งก็ต่อเมื่อ คะแนนทั้งพาร์ท Multiple Choice และพาร์ท Essay ออกแล้วเท่านั้น คะแนนจะถูกส่งไปที่มหาวิทยาลัย ทันที ที่คะแนนออก 3. เฉพาะคะแนนที่ออกสมบูรณ์แล้วเท่านั้นที่จะสามารถถูกส่งให้กับมหาวิทยาลัยได้ คะแนนจากการสอบที่ยังไม่เกิดขึ้น คะแนนจากรอบสอบในอนาคต จะยังไม่ถูกส่งใดๆ 4. ระยะเวลาในการส่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

 • หลังจากน้องๆ อ่าน Pop up นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊ก Send Additional Score Reports
ขั้นตอนที่ 2 : CHOOSE COLLEGE / เลือกคณะ / มหาวิทยาลัย


 • ในขั้นตอนการเลือก มหาวิทยาลัย ให้น้องๆ นำรหัส 4 ตัวของแต่ละคณะ ที่เตรียมเอาไว้กรอกลงไปในช่อง College or Scholarship เมื่อกรอกลงไปแล้ว ชื่อสถาบันนั้นๆจะขึ้นมาให้อัตโนมัติ ให้คลิกที่ชื่อสถาบันได้เลย

 • หลังจากนั้น หากน้องต้องการส่งคะแนนไปมากกว่า 1 สถาบัน หรือ มากกว่า 1 คณะ ก็ให้นำรหัส 4 ตัวจากคณะอื่นๆ มากรอกลงไปได้เลยเช่นกัน

 • ไม่มีการจำกัดจำนวนสถาบัน จะส่งให้กี่คณะ กี่สถาบันก็ได้

 • หลังจากกรอกรหัสทุกคณะ/สถาบัน ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้กด Continue

ตัวอย่าง

น้อง B ต้องการส่งคะแนนให้กับ BBA Chula และ BBA Thammasart

น้อง B กรอกรหัส 4559 ของคณะ BBA-Chula ลงไปก่อน

น้อง B กรอกรหัส 0288 ของคณะ BBA Thammasart ตามลงไปอีกที

น้อง B กำลัง request ให้ทาง College Board ส่งคะแนนทั้งหมดเป็น 2 score reports ด้วยกัน


กรอกรหัส 4559 ของ BBA- Chula
ขั้นตอนที่ 3 : Choose Score / เลือกคะแนน


 • หลังจากที่กด Continue มาแล้วจะขึ้น Pop up ขึ้นมาหลาย Pop up ให้น้องๆ อ่านและกด Next ข้ามไปได้เลย

 • มาถึงขั้นตอนการเลือกคะแนน SAT ที่ต้องการส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย สถานะเริ่มต้น ในช่อง You're sending : จะขึ้นเป็นคำว่า All scores นั่นหมายความว่าถ้าน้องไม่เลือกคะแนนสอบ SAT จากรอบไหนเลย ทาง College Board จะส่งคะแนน SAT ทุกรอบให้กับทางสถาบัน และทางสถาบันจะเป็นคนเลือกรอบที่ดีที่สุดมาให้เอง หากน้องตั้งใจจะส่งคะแนนทุกรอบอยู่แล้ว ให้กด Continue ต่อได้เลย


 • แต่ถ้าหากน้องต้องการที่จะส่งคะแนนสอบ SAT เฉพาะรอบที่น้องเลือกเอาไว้ ให้กดคำว่า Choose Scores หลังจากนั้น ให้น้องเลือกว่า อยากส่งคะแนน SAT รอบใด ไปหามหาวิทยาลัยไหน

***Important Note : น้องสามารถเลือกคะแนนสอบ SAT ต่างรอบ ให้กับต่างมหาวิทยาลัยได้ ไม่จำเป็นต้องส่งคะแนน SAT รอบเดียวกัน กับทุก score report


***Important Note : น้องสามารถเลือกส่งคะแนน SAT ได้มากกว่า 1 รอบต่อ 1 score report


ตัวอย่าง


น้อง B ต้องการส่งคะแนน SAT 3 รอบ : October 2019, December 2019, March 2020 ให้กับ BBA -Chula คิดเป็น 1 score report

น้อง B ต้องการส่งคะแนน SAT 2 รอบ : March 2019 และ December 2019 ให้กับ BBA-Thammasart คิดเป็นอีก 1 score report

น้อง B กำลัง request ให้ทาง College Board ส่งคะแนนให้ทั้งหมดคิดเป็น 2 score reports ด้วยกัน


 • หลังจากที่เลือกคะแนน SAT ที่จะส่งให้กับแต่ละสถาบันแล้ว สถานะในช่อง You're sending จะขึ่นคำว่า Selected Scores

 • เมื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้ Click คำว่า Continue

ขั้นตอนที่ 4 : Review Your Order

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง


 • ในขั้นตอนนี้ ให้น้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

 • ค่าธรรมเนียม จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการส่ง ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบ คือ แบบฟรี, Standard และ แบบ Rush

 • หลังจากเสร็จการ Review Order แล้ว ให้น้องๆ click คำว่า I agree with SAT Terms and Conditions และกด Continue ถัดไป

ตัวอย่าง

น้อง B เลือกจะส่งคะแนน SAT ทั้งหมด 3 รอบให้กับคณะ BBA Chula คิดเป็น 1 Score Report

น้อง B เลือกจะส่งคะแนน SAT ทั้งหมด 2 รอบให้กับคณะ BBA Thammasart คิดเป็น 1 Score Report

ถ้าน้อง B เลือกส่งแบบฟรี ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ถ้าน้อง B เลือกส่งแบบ Standard (ค่าธรรมเนียม $12 ต่อ 1 score report) ค่าธรรมเนียม = 2 reports x $12 = $24

แบบ Rush (นำค่าธรรมเนียมของแบบ Standard บวกเพิ่มเข้าไปอีก $31) ค่าธรรมเนียม = $24+$31 = $55


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ รูปแบบของการส่งคะแนน SAT ได้ที่นี่

ขั้นตอนที่ 5 : Make Payment

 • ขั้นตอนสุดท้าย คือการชำระค่าธรรมเนียม เลือกวิธีการชำระเงิน Payment Method ที่น้องๆ ต้องการ กด Submit และไปที่หน้า Make Payment ได้เลย

 • กรอกข้อมูลบัตรเครดิต ให้เรียบร้อย และกด Make Payment เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


เห็นแล้วใช่มั้ย ว่าการส่งคะแนน SAT ไม่ใช่เรื่องยาก น้องๆๆ สามารถทำได้ที่บ้านด้วยตัวเอง หลังจากนี้ หน้าที่ของน้องก็คือ คอยติดตาม ว่าผลคะแนนมาถึงคณะแล้วรึยัง ใช้วิธีการโทรเช็คกับทางมหาวิทยาลัย/คณะ ที่ต้องการนั่นแหละ ดีที่สุด เมื่อทางคณะ คอนเฟิร์ม ว่ามาถึงแล้ว ก็หายห่วง ที่เหลือ ก็รอวันประกาศผลสัมภาษณ์ได้เลยจ้า


ส่งคะแนน SATไม่ยาก แต่สอบ SAT ให้ผ่านยากกว่า ถ้าใครรู้ว่ายังไม่มีคะแนน SAT จะส่งให้กับคณะที่ต้องการแล้วละก็ รีบติดต่อ KPH มาด่วนๆ ก่อนจะสายเกินไปนะค้า KPH พร้อมจะช่วยให้น้องๆ มีคะแนน SAT สูงๆ เอาไว้ยื่นเข้าคณะเป้าหมาย ให้น้องทำความฝันให้สำเร็จ ติดต่อมาได้เลยที่ 064-954-7733 หรือ Line ID : @Krupimhouse ค่า


Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page