top of page

เรียน Digital SAT Reading and Writing : รวมคำศัพท์จากตัวอย่างข้อสอบ Digital SAT Reading and writing

Updated: Feb 14

อย่างที่น้องๆ ได้ทราบกันว่า นับตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป ข้อสอบ SAT จะเปลี่ยนจากรูปแบบ paper and pencil เป็นรูปแบบ Digital SAT คือสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ ข้อสอบ SAT มีรูปแบบหลายๆ อย่างที่เปลี่ยนไป แต่ก็ยังมีหลายๆ อย่างที่ยังคงเดิม


รูปแบบใหม่ของข้อสอบ SAT นี้ จะทำให้การเตรียมตัวเรียน SAT/ติว SAT ยากขึ้น เนื่องจาก resource ที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด จึงคาดการณ์ได้ยาก ว่าข้อสอบรูปแบบใหม่นี้ จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด จะยากขึ้น หรือ ง่ายลง มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะ Reading and Writing


อย่างไรก้ตามทาง College Board ได้ปล่อย ตัวอย่างข้อสอบ Digital SAT ออกมา เพื่อให้น้องๆ ได้ดาวน์โหลดไปศึกษา ดูการเปลี่ยนแปลง ดูสไตล์โจทย์ที่จะต้องเจอเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพี่ๆ KPH ก็ไม่รอช้า อยากให้การเตรียมตัวสอบ Digital SAT เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด และ ประหยัดเวลาที่สุด จึงได้รวบรวมออกมาเป็น "คำศัพท์ชุดแรก จากตัวอย่างข้อสอบ Digital SAT Reading and Writing"


เรียน Digital SAT/ ติว Digital SAT
เรียน Digital SAT/ ติว Digital SAT


พี่ๆ KPH ได้รวบรวม เอาคำศัพท์จากตัวอย่างข้อสอบ Digital SAT Reading and Writing ออกมา เพื่อให้น้องๆ คาดการณ์ล่วงหน้าว่า จะต้องเจอกับคำศัพท์แบบไหน ความยากง่ายเท่าไหร่ ต้องใช้เวลาเตรียมตัวท่องศัพท์ล่วงหน้านานมั้ย พี่ๆ KPH หวังว่า น้องๆ จะใช้ ประโยชน์จาก Blog นี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และถ้ามี resource อะไรถูกปล่อยออกมาเพื่มเติม พี่ๆ จะรีบมา update ให้น้องๆ ทันที ติดตามที่ Website หรือ Facebook ของทาง KPH เอาไว้ดีๆ เลย

 

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #1

achieve

verb

สำเร็จ

feature

verb

ทำให้เห็นลักษณะสำคัญ

grind

verb

บด ขยี้ ทำงานหนัก

dye

verb

ย้อม

intensify

verb

ทำให้รุนแรงขึ้น

appearance

noun

ภาพลักษณ์ การปรากฎตัว

obtain

verb

ได้รับ

nearby

adjective

ใกล้เคียง รอบๆ

acclaim

verb

สรรเสริญ โห่ร้องยินดี

weave

verb

ถักทอ

dock

verb

จอด เทียบท่า

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #2

hypothesize

verb

สร้างสมมุติฐาน

hypothesis

noun

สมมุติฐาน

pursuit

noun

การไล่ตาม

evasive

adjective

ซึ่งตอบไม่ตรงประเด็น ซึ่งหลีกเลี่ยง

evaluate

verb

ประเมิณผล

identical

adjective

เหมือนกัน

submerge

verb

จุ่ม จม อดกลั้น

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #3

anticipation

noun

ความคาดหวัง

regretful

adjective

ซึ่งผิดหวัง

illustrate

verb

เป็นตัวอย่าง

flutter

verb

สะบัด กระพือ สั่น

ominous

adjective

ที่เป็นลางร้าย

stillness

noun

ความนิ่ง

swiftly

adverb

อย่างรวดเร็ว

ambition

noun

ความทะเยอทะยาน

brazen

adjective

หน้าไม่อาย

squander

verb

ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #4

perception

noun

ความเข้าใจ การรับรู้

competence

noun

ความสามารถ

recruit

verb

รับคนใหม่ จ้างคนใหม่

neutral

adjective

เป็นกลาง

effectively

adverb

อย่างมีประสิทธิภาพ

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #5

injury

noun

อาการบาดเจ็บ

encode

verb

เปลี่ยนให้เป็นรหัส

evolutionary

adjective

ที่มีวิวิัฒนาการ

vulnerable

adjective

อ่อนแอ

insufficient

adjective

ไม่เพียงพอ

prolong

verb

ยืด ขยาย

advantageous

adjective

เป็นประโยชน์

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #6

pleasant

adjective

น่ายินดี

jarring

adjective

สะเทือนใจ

scholarly

adjective

วิชาการ

melodic

adjective

ไพเราะ

personal

adjective

ส่วนตัว

คำศัพท์ Digital SAT : คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #7

resourcefulness

noun

ความมีไหวพริบ

peculiarly

adverb

โดยเฉพาะ

absence

noun

การไม่มา การไม่อยู่

formless

adjective

ไม่มีรูปแบบ

sporadic

adjective

ประปราย

punctilious

adjective

เฉียบขาด

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #8

insight

noun

ข้อมูลเชิงลึก

reinforce

verb

สนับสนุส เสริมกำลัง

anticipate

verb

คาดหวัง

epitome

noun

ข้อสรุป

transcend

verb

อยู่เหนือ ชนะ

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #9

cognition

noun

ความรู้ความเข้าใจ

overstate

verb

พูดเกินจริง

phenomenon

noun

ปรากฏการณ์

simulate

verb

จำลอง

aversion

noun

ความเกลียดชัง

emerge

verb

โผล่ออกมา

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #10

cottage

noun

กระท่อม

singularity

noun

ลักษณะเฉพาะตัว เอกพจน์

impel

verb

ขับเคลื่อน

scrutiny

noun

การตรวจสอบข้อเท็จจริง ความพินิจพิจารณา

gloomy

adjective

มืดมน

indigo

noun

คราม

innocuous

adjective

ไม่มีพิษภัย

gleam

noun

แววาว cแสงสว่าง

drip

verb

หยด

elaborate

verb

ขยายความ

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #11

abundance

noun

ความอุดมสมบูรณ์

diversity

noun

ความหลากหลาย

refinement

noun

การปรับแต่ง

compel

verb

บังคับ

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #12

discard

verb

ทิ้ง

emphasize

verb

เน้น

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #13

superficially

adverb

เผินๆ

memorialize

verb

รำลึก

anonymous

adjective

นิรนาม ไม่เอ่ยชื่อ

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #14

porous

adjective

มีรูพรุน

plume

noun

เสื้อผ้า บนนก

enhance

verb

เพิ่ม ยกระดับ

airborne

adjective

ทางอากาศ

disperse

verb

แยกย้ายกันไป

คำศัพท์ Digital SAT : RW Question #15

precolonial

adjective

ยุคก่อนอาณานิคม

ally

noun

พันธมิตร

capture

verb

จับกุม เข้ายึด กักขัง

convention

noun

การประชุม ธรรมเนียม ประเพณี


 

หลังจากน้องๆ ได้ ท่องคำศัพท์ชุดแรกจากตัวอย่างข้อสอบ Digital SAT กันไปแล้ว น้องๆ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบมาลองทำกันได้เลย หวังว่าน้องๆ จะสามารถทำตัวอย่างข้อสอบ Digital SAT ได้ และ เห็นภาพมากขึ้นว่าจะต้องเจอกับข้อสอบรูปแบบไหน ความยากง่ายเท่าไหร่ สามารถวางแผนเรียน Digital SAT/ติว Digital SAT ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากน้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใด มีความกังวล ในเรื่องการเตรียมตัวสอบ Digital SAT สามารถปรึกษา พี่ๆ KPH ได้เลย


โทร : 064-954-7733

Line ID : @ Krupimhouse


Comentários


Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Line
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page