top of page

เรียน IELTS/ติว IELTS Speaking: จะเจออะไรในข้อสอบ IELTS Speaking Part 2

สำหรับ ข้อสอบ IELTS Speaking Part 2 นั้น อาจจะดูน่ากลัวสำหรับใครหลายๆ คน เพราะมันคือ พาร์ทที่น้องๆ จะต้อง solo แต่ไม่ต้องห่วง เพราะวันนี้ พี่ๆ KPH จะมารวมรวบสิ่งที่น้องๆ จะได้เจอ ในข้อสอบ IELTS Speaking Part 2 ให้น้องๆ เตรียมตัว ทำความคุ้นเคย เตรียมตวามพร้อม ก่อนจะลงสอบจริง


เรียน IELTS/ติว IELTS
เรียน IELTS/ติว IELTS

IELTS Speaking Part 2 Topic Card

ในการสอบ IELTS Speaking Part 2 น้องๆ จะได้รับ Topic Card ที่มีคำถามอยู่ในนั้น ดูตัวอย่าง Topic Card ด้านล่างนี้เลย

ซึ่งภายใน Topic Card จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน

 • ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นตัวกำหนด Theme หรือ หัวข้อ ว่า การสอบครั้งนี้ จะพูดถึงเรื่องอะไรเป็นหลัก อย่างเช่นในตัวอย่างด้านล่าง บอกว่าให้ Describe something you own which is very important to you. แสดงว่า Theme ครั้งนี้้คือเรื่อง important thing.

 • ส่วนที่สองคือ Detail หรือ รายละเอียดที่อยากให้อธิบายเพิ่มเติม เปรียบเสมือนคำถามที่กำหนดทิศทางว่าการตอบของเราจะไปในทิศทางไหน และต้องตอบให้ตรงคำถามด้วย ในตัวอย่างด้านล่าง จะถามต่อว่า Where you got it from? How long you have had it? What you use it for? คือให้เราบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว important thing ที่เราเลือกมาว่าได้มาจากไหน ได้มานานรึยัง เอาไว้ใช้ทำอะไร

 • ส่วนที่สามคือ การอธิบายเหตุผล ว่าทำไมถึงตอบแบบนี้ อย่างเช่นในตัวอย่าง บอกว่า explain why it is important to you. คือให้อธิบายเหตุผลว่าทำไม ของสิ่งที่ถึงสำคัญกับเรา


ตัวอย่าง Topic Card
Describe something you own which is very important to you.
	You should say:
		Where you got it from
		How long you have had it.
		what you use it for.

and explain why it is important to you

You will have to talk about the topic for 1 to 2 minutes.
You have one minute to think about what you're going to say.
You can make some notes to help you if you wish.

Rounding off questions 
*Is it valuable in terms of money?
*Would it be easy to replace?

การเตรียมตัวตอบคำถาม

หลังจากที่น้องๆ ได้รับ Topic Card แล้ว น้องๆ จะมีเวลา 1 นาทีในการเตรียม วางแผนคำตอบ เพื่อตอบให้ครบทุกคำถาม และตรงประเด็น 1 นาทีนั้นอาจจะเหมือนสั้นนิดเดียว แต่จริงๆ แล้ว มันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้น

ในห้องสอบ Speaking สิ่งที่น้องจะได้รับคือ ดินสอ และ กระดาษ ให้น้องได้วางแผน คำตอบของตัวเอง พี่จะแนะนำให้น้องๆ อ่านคำถามในส่วนแรก และ ส่วนที่ 2 ก่อน แต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาน้องๆ ไม่ต้องเขียน Note อะไรออกมา เพราะคำถามใน 2 ส่วนแรก นี้เป็นคำถามที่น้องๆ สามารถเก็บคำตอบไว้ในใจได้อยู่แล้ว (แต่ถ้าอยากเขียนจริงๆ ก็ไม่ได้ว่าอะไรน้า)


หลังจากอ่านคำถามในส่วนที่ 1 และ 2 แล้ว คิดคำตอบไว้ในเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ให้อ่านคำถามในส่วนที่ 3 ส่วนที่ต้องอธิบายเหตุผล และจดคำตอบที่อยากตอบออกมาลงในกระดาษ แนะนำให้น้องๆ หาเหตุผลมาอย่างน้อย 2 ข้อ/Main Idea 2 จุด

แล้วก็อย่าลืม สำหรับ Main Idea แต่ละข้อนั้น ก็ควรจะมี detail รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อมา support main idea นั้นๆ อธิบายให้ main idea นั้นมันเข้าใจ เห็นภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตามน้องไม่มีเวลามากพอที่จะเขียนทุกอย่างออกมาเป็นประโยคยาวๆ แล้วพูดตามที่ตัวเองเขียนได้ น้องมีเวลาแค่ 1 นาที ในการเตรียมตัว ดังนั้น พี่จึงแนะนำให้น้องๆ เขียนเฉพาะ Keyword ออกมาเป็น Bullet Point ก็พอ เพื่อใช้เป็น Guide นำทางเฉยๆ ไม่ให้พูดออกนอกลู่นอกทางตัวอย่างการ เขียน Note
Q : Describe something you own which is very important to you
A : Blanket

Q : Where you got it from
A : Parents

Q : How long you have had it
A : Since I was born

Q : what you use it for
A : used as a teddy-bear-shape-liked doll
Q: Explain why it is important to you? 
A: 1. Help with Nostalgia 
2. Help change to be a different person


ตัวอย่างคำตอบ/Transcript

Examiner : Remember you have one to two minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll you when the time is up.

Candidate : ok

Examiner: Can you start speaking now, please?

Candidate: Yes. One of the most important things I have is my blanket. The reasons are because, firstly, the blanket was given by my parents the moment I was born and it has been with me ever since. Whenever I have a feeling of nostalgia and think about my parents, I would lie down cuddling this blanket as if I were with them. Secondly, the blanket has shaped me to be a different person. As a kid, I was an easily-scared person. My parents would turn this blanket into a teddy-bear-shape-liked doll and put it beside me, so that I could sleep knowing I was not alone. If without it, I would probably become a coward girl.
Examiner : thank you. Would it be easy to replace this, this blanket?
Candidate : Physically yes, mentally no, I would say. This blanket contains lots of meanings and memories for me.

หลังจากที่น้องๆนำ Keyword ที่ เขียนเอาไว้ทำให้กลายเป็นประโยคที่สมบูรณ์ เรียบเรียงออกมาอย่างเป็นระบบ มี Main Idea และ supporting idea อย่างชัดเจน การตอบคำถาม IELTS Speaking Part 2 ก็จะดูเป็นระบบ ขึ้นเยอะมากๆ ตอบกระชับ ไม่ยืดเยื้อ ตอบตรงประเด็น ครบทุกคำถาม ไม่วกไปวนมา เมื่อ plan มาดีแล้ว การพูด solo เป็นเวลา 1-2 นาทีก็ดูไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย

ถึงตอนนี้ น้องๆ หลายๆ คนเห็นตัวอย่างการตอบ อาจจะยังกลัวๆ อยู่ อาจจะยังมองเป็นเรื่องยาก ไม่เป็นไร! ไม่ต้องกลัว ของแบบนี้ มันฝึกกันได้ แน่นอนว่าพี่ๆ KPH ไม่ปล่อยให้น้องๆ ไปนั่ง panic ในห้องสอบแน่นอน พี่ๆ ก็ได้รวบรวมเอาหัวข้อที่ออกบ่อยๆ มาให้แล้วทั้งหมด 23 หัวข้อ! 23 Topic Cards! ให้ไปฝึกกันล่วงหน้า เอาให้คล่องกันไปเลย อย่างไรก็ตาม หัวข้อและตัวอย่างคำถามที่ยกมาให้อาจจะไม่เหมือนกับในห้องสอบเป๊ะ ๆ อาจจะมีอะไรแตกต่างออกไปบ้าง แต่ตัวอย่างเหล่านี้น่าจะเพียงพอให้น้องเตรียมตัว และไป adapt ใช้กับสถานการณ์จริงในห้องสอบได้ ไม่มากก็น้อย ถ้าพร้อมแล้ว ก็เลื่อนลงไปดูได้เลย

 

23 Topics Card ที่ IELTS Speaking Part 2 ออกบ่อย


Free time

Describe an activity you enjoy doing on the weekends.

You should say:

 • What the activity is, and what it involves

 • When you first started doing the activity

 • Whether you do the activity alone or with other people.

 • And explain why you enjoy the activity

School

Describe a class you took that was very memorable.

You should say:

 • When you took the class

 • Where you took the class

 • The subject of the class.

 • And explain why the class was so memorable


Travel

Describe your favorite method of travel.

You should say:

 • What the method of travel is

 • How often you travel by this method.

 • Whether this travel method is cheap or expensive

 • And explain why this method of travel if your favorite.


Work

Describe your dream job.

You should say:

 • What the job is

 • The job requirements

 • The activities that are done on the job

 • And explain why this job is your dream job.


Family

Describe an important tradition in your family.

You should say:

 • What the tradition is

 • How it's celebrated

 • When it's celebrated

 • And explain why the tradition is important to your family.


Hometown

Describe a place you enjoy going to in your hometown.

You should say:

 • What kind of place it is

 • How often you go there

 • What you do there

 • And explain why you enjoy going to this place


Friends

Describe your best friend.

You should say :

 • Who this person is

 • How you met your best friend

 • How often you see this friend

 • And explain why this person is your best friend


Seasons

Describe your favorite season of the year

You should say:

 • Which season it is

 • What the weather is like during the season

 • What you like to do during the season

 • And explain why this season is your favorite


Food

Describe a snack food you enjoy.

You should say:

 • What the food is

 • What it tastes like

 • How often you eat it

 • And explain why you enjoy this food


Music, Movies, Books, Television

Describe a song that's very meaningful to you.

You should say;

 • The name of the song

 • Who sings it

 • What the song is about

 • And explain why the song is meaningful to youRecreation, Exercise, Sports

Describe a sport you find interesting.

You should say:

 • What the sport is

 • Whether you play the sport, watch the sport, or both

 • How long you've been interested in the sport

 • And explain why you think the sport is interesting.


Holidays

Describe a holiday that you celebrate with other people.

You should say:

 • What the holiday is

 • Who you celebrate the holiday with

 • How you celebrate the holiday

 • And explain why you celebrate this holiday with other people


Technology, internet, etc.

Describe a technological device you recently purchased.

You should say:

 • What the device is

 • What it can do

 • Whether you use the device for sun, for work, or both.

 • And explain why you purchased the device.


On the typical day....

Describe something you usually do at the beginning of the day.

You should say:

 • What you do

 • How long it takes you to do it

 • How important it is

 • And explain why you do this thing at the beginning of the day


Household

Describe an important piece of furniture in your house.

You should say:

 • What the piece of furniture is

 • How long you've had the piece of furniture

 • Where it is in the house

 • And explain why that piece of furniture is important


News and Current Events

Describe a recent news story that surprised you

You should say:

 • What happened

 • When the story happened

 • Where the story happened

 • And explain why you found this news story surprising


Shopping

Describe a place where you often go shopping.

You should say:

 • Where this place is

 • What you can buy there

 • How often you go there

 • And explain why you often shop at this place.


Decisions

Describe a good decision you made.

You should say:

 • What decision was about

 • What you decided to do

 • Why you made the decision

 • And explain why you feel you made a good decision


Advice

Describe a time when you gave someone advice.

You should say:

 • Who do gave the advice to

 • What the advice was

 • Whether that person took your advice

 • And explain why you have the person that advice


Art

Describe a piece of art that you think is good.

You should say:

 • What kind of art it is

 • What the art look like

 • Where you saw the art

 • And explain why you think this piece of art is good


Gifts

Describe a gift someone gave you.

You should say:

 • Who gave you the gift

 • What the gift was

 • When you received the gift

 • And explain why the gift was given to you


Kindness

Describe a kind you did for someone.

You should say:

 • Who you were kind to

 • What you did

 • Why you did it

 • And explain the reasons that the act was kind


Language Learning

Describe a time you had difficulty in learning a new language.

You should say:

 • What language you were learning

 • What the difficulty was

 • Whether or not you overcome the difficult

 • And explain why you found learning the language so difficult at time.


 

สุดท้ายนี้ อยากจะบอกว่า จุดที่ยากที่สุดของการสอบ IELTS Speaking Part 2 ไม่ใช่เรื่องของว่า น้องจะพูดมากไป หรือ พูดน้อยไปเลย จุดที่ยากที่สุด คือเรื่อง "เวลา" ต่างหาก เวลาอันน้อยนิดคือตัวทำให้ทุกอย่างดู intense ตึงๆ ไปหมด เพราะฉะนั้น สิ่งที่น้องต้องทำ คือ ฝึก ฝึก และ ฝึก จนกว่าจะชินกับกับหัวข้อทุกหัวข้อ ในกรอบเวลาที่จำกัดนี้

เมื่อจบการสอบ IELTS Speaking Part 2 ก็จะต่อด้วย IETLS Speaking Part 3 ทันที ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายๆ กับ Part 1 คือเป็นการ พูดคุย ถามตอบกัน ไม่ใช่แบบพูดคนเดียว solo เหมือนพาร์ทที่ 2 แล้ว

 

สำหรับใคร ที่อ่านแล้วยังรู้สึกว่า เรียน IELTS/ ติว IELTS Speaking Part 2 แล้วยังไม่มั่นใจ อยากได้ตัวช่วย ติดต่อพี่ๆ KPH มาได้เลย พี่ๆ KPH มีเทคนิคดีๆ พร้อมจะช่วยน้อยๆ ให้ไปถึง Band 7+ อีกมากมายรอน้องๆอยู่


Call : 064-954-7733

Line ID : @Krupimhouse
Tags:

تعليقات


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page