top of page

เรียน SAT/ติว SAT Digital : รวมคำศัพท์จากข้อสอบ Digital SAT Practice Test 1

จะเริ่มเรียน Digital SAT/ ติว Digital SAT Reading and Writing คงหนีไม่พ้น การเริ่มท่องศัพท์เป็นอันดับแรก เพราะถ้าไม่มีพื้นฐานคำศัพท์มาเลย ความรู้เริ่มต้นเป็นศูนย์ โอกาสจะทำคะแนน Reading and Writing ให้สูงคงจะยาก แม้จะใช้เทคนิคอะไรมา ก็คงไม่ช่วยเท่าไหร่
พี่ๆ KPH ย้ำเสมอ ว่าเราควรจะรู้คำศัพท์ ให้ได้อย่างน้อย 70% ของ passage นั้นๆ เพราะมันจะช่วยให้เรา พอเข้าใจ เนื้อเรื่องอยู่บ้าง และอีก 30% ที่เหลือ ให้ใช้เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์ จับประเด็น ที่เรียนใน คอร์สของ KPH เป็นตัวช่วย ทำแบบนี้ คะแนนจะ up ขึ้นได้ง่ายมากเลยทีเดียว


แต่คำศัพท์ ก็มีมากมาย จะเริ่มท่องจากตรงไหนดี? ก็เริ่มท่องจากข้อสอบ Digital SAT Official Practice Test ไง (ถ้ายังไม่มีข้อสอบ เข้าไปดาวน์โหลดใน link ได้เลย) เพราะเป็นตัวอย่างข้อสอบที่ถูกปล่อยออกมาโดย College Board เพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่คำศัพท์เหล่านี้จะกลับมาออกอีกครั้งหนึ่ง และน้องๆ ยังสามารถใช้คำศัพท์กลุ่มนี้ไปแตกศัพท์เพิ่มเติม ท่องคำศัพท์ในระดับความยากเดียวกันได้อีกด้วย


แต่พี่ๆ KPH รู้ว่าน้องๆ มีเวลาจำกัด ฉะนั้น ใน Blog นี้ พี่ก็เลยทุ่มเท เพื่อน้องๆ สุดริด คัดคำศัพท์จากข้อสอบ DIgital SAT Official Practice Test ชุดที่ 1 มาให้ เพื่อให้น้องๆ ประหยัดเวลา ไม่ต้องมานั่งหาคำศัพท์ด้วยตัวเอง ถ้าพร้อมแล้ว ก็เลื่อนลงไปข้างล่าง ไปจดเก็บไว้เดี๋ยวนี้เลย!

Vocab

Part of Speech

Meaning

conjecture

noun

การคาดเดา

speculate

verb

คาดเดา

doubt

verb

สงสัย

legislator

noun

ผู้ออกกฎหมาย

impartial

adjective

ยุติธรรม

offhand

adverb

โดยไม่ใส่ใจ

persistent

adjective

ตลอดเวลา

mandatory

adjective

เกี่ยวกับคำสั่ง บังคับ

participatory

adjective

เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม

tribal

adjective

เกี่ยวกับเผ่า

circumvent

verb

อ้อม ล้อม จำกัด ดักทาง

eclipse

noun

มัวหมอง อุปราคา

fabricate

verb

สาน ทอ

exemplify

verb

เป็นตัวอย่าง ขยายความ

synchronization

noun

การเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

hibernation

noun

การจำศีล

prediction

noun

การคาดการณ์

moderation

noun

ความไม่รุนแรง ความพอเหมาะ

planetary

adjective

เกี่ยวกับดวงดาว

discernible

adjective

ซึ่งมองเห็นได้

straigtforward

adjective

ตรงไปตรงมา

inconclusive

adjective

พิสูจน์ไมไ่ด้ สรุปไม่ได้

unbias

adjective

ไม่ลำเอียง

repudiate

verb

ปฏิเสธ ละทิ้ง

proclaim

verb

ประกาศ

foretell

verb

คาดการณ์

recant

verb

ปฏิเสธ ถินคำพูด

intimacy

noun

ความใกล้ชิด

outspread

adjective

แพร่หลาย

enlargement

noun

การขยายตัว

recount

verb

นับใหม่ คิดใหม่ เล่าขาน

immense

adjective

มากมาย


interminable

adjective

ไม่มีที่สิ้นสุด

renown

noun

ชื่อเสียง

indigenous

adjective

เกี่ยวกับชนพื้นเมือง

secrete

verb

คาย ซับน้ำ

hypothesize

verb

สมมติฐาน

coincide

verb

ประจวบ พ้อง ตรงกัน

lineage

noun

เชื้อสาย วงศ์ตระกูล หมูญาติ

contemporary

adjective

ร่วมสมัย

mislead

verb

ทำให้เข้าใจผิด

subsequent

adjective

ภายหลัง

incorporate

verb

รวมเข้าด้วยกัน

prominent

adjective

โดดเด่น สำคัญ

nuance

noun

ความแตกต่างเล็กน้อย

skeptical

adjective

สงสัย

observant

adjective

ช่างสังเกต

critical

adjective

อย่างรุนแรง

disconcerting

adjective

ซึ่งทำให้อึกอัก

imperceptible

adjective

เล็กน้อย มองไม่เห็น

pinpoint

verb

หาตำแหน่งที่แน่นอน

involuntarily

adverb

อย่างไม่เต็มใจ

strenuously

adverb

ขมักเขม้น

prevail

verb

มีชัย เหนือกว่า

succumb

verb

ยอมแพ้

diverge

verb

ทำให้แตกต่าง

intersect

verb

ตัดกัน

interject

verb

สอดใส่

commit

verb

ยอมรับ

illustrate

verb

แสดง

prescribe

verb

กำหนด บัญญัติ แนะนำ

deceptive

adjective

หลอกลวง

innocuous

adjective

ไม่มีอันตราย ไม่มีโทษ

unobtrusive

adjective

สงบเสงี่ยม ไม่ยุ่ง


peripheral

adjective

ซึ่งอยู่รอบนอก

ponder

verb

ครุ่นคิด

fatigue

verb

เหนื่อยล้า

unanimity

noun

ความเป็นเอกฉันท์

reverence

noun

ความเคารพ

altruistic

adjective

ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น

deliberate

verb

ตั้งใจ

excavate

verb

เจาะ ขุด

veteran

noun

ผู้มีประสบการณ์

ingest

verb

นำเข้าไปในร่างกาย

invertebrate

adjective

ไม่มีกระดูสันหลัง

solubilization

noun

การละลาย

salinity

noun

ความเค็ม

โหหห! ไม่น้อยเลย นี่คือคำศัพท์ที่พี่ๆ คิดว่าไม่ง่าย สมควรแก่การท่อง เชื่อว่าคำศัพท์กลุ่มนี้ จะทำให้การทำข้อสอบ Digital SAT Reading and Writing ง่ายขึ้น และทำให้น้องๆ พอจะคาดการณ์ได้ถึงระดับความยากของคำศัพท์ที่ออกข้อสอบ และไปหาคำศัพท์ ระดับเดียวกันมาท่องเพิ่มเติมได้อีก


ส่วนใครที่คิดว่าการเตรียวตัวเรียน Digital SAT/ ติว Digital SAT เป็นเรื่องยาก มาหาพี่ๆ KPH ได้เลย รับรองว่าคอร์ส SAT ของที่นี่ จะทำให้การสอบ Digital SAT ง่ายขึ้นอีกเยอะ


Line ID: @Krupimhouse

Call : 064-954-7733


ตารางคอร์ส Digital SAT

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page