top of page

เรียน sat/ ติว SAT Digital : เตรียมตัวสอบ Digital SAT / Digital SAT Test Preparation

Updated: Feb 21

เริ่มต้นในปี 2023 เป็นต้นไป ข้อสอบ SAT จะเปลี่ยนรูปแบบ จากแบบ paper and pencil เป็นแบบ Digital (The Digital SAT Suite Assessment) ถึงแม้ว่าข้อสอบรูปแบบใหม่ จะมีเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายๆ อย่างที่เหมือนเดิม ข้อสอบ Digital SAT ยังคงเน้นที่การวัดความรู้และความสามารถของผู้เข้าสอบ เพื่อวัดความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และ ความพร้อมในการทำงานเหมือนเดิม


เนื่องจากยังมีเนื้อหาหลายๆ ส่วนที่ยังเหมือนเดิม น้องๆ สามารถเตรียมตัวสอบ Digital SAT โดยใช้ resource และ Material ของ SAT (Paper and pencil) ได้ จนกว่าจะมี material ของ Digital SAT มากกว่านี้


ข้อสอบ Digital SAT ไม่ใช่การเอาข้อสอบ SAT ปัจจุบัน มาเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Digital แต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบเพื่อให้ง่ายต่อการจัดสอบ ง่ายต่อการเข้าสอบ และ ปลอดภัยมากขึ้น


ซึ่งใน Blog นี้ พี่ๆ KPH ได้รวมรวม ข้อมูลทุกอย่างที่น้องๆ ต้องรู้ก่อนจะลงสอบ Digital SAT และ หากมีข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม หรือ materials อื่นๆ พี่ๆ จะรีบมา update ให้ใน Blog นี้ทันที (save blog นี้เอาไว้เลย)


Digital SAT Test Preparation
Digital SAT Test Preparation


 

ภาพรวมรูปแบบข้อสอบ

ประเภท

Reading and Writing (RW) Section

Math Section

รูปแบบ

1 section แบ่งออกเป็น 2 module

1 section แบ่งออกเป็น 2 module

ความยาว และ จำนวนคำถาม

1st module : 25 ข้อ + 2 ข้อ pretest


2nd module : 25 ข้อ + 2 ข้อ pretest

1st module : 20 ข้อ + 2 ข้อ pretest


2ืnd module : 20 ข้อ + 2 ข้อ pretest

ระยะเวลาต่อ stage

1st module : 32 นาที


2ืnd module : 32 นาที

1st module : 35 นาที


2ืnd module : 35 นาที

จำนวนคำถามทั้งหมด

54 ข้อ

44 ข้อ

ระยะเวลาทั้งหมด

64 นาที

70 นาที

ประเภทข้อคำถาม

Multiple choice

Multiple choice 75% และ Student-produced response (25%)

หัวข้อของคำถาม

Literature, history, social studies, humanities, science

Science, social science, real-world topics

ตาราง/กราฟ

มี

มี


 

เนื้อหาที่ออกสอบ Digital SAT

Reading and Writing

ใน Section นี้ น้องๆ จะต้องตอบคำถามรูปแบบ Multiple Choice น้องๆ จะต้องอ่าน จับใจความ ใช้ข้อมูล และ idea ที่อยู่ในบทความ วิเคราะห์บทความ และ โครงสร้าง แก้ไขรูปแบบประโยค เพื่อให้การเขียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 • Craft and Structure : วัดความสามารถการทำความเข้าใจ และ การคิดวิเคราะห์ ที่ต้องใช้ในการอ่านบทความ คำศัพท์และ phrase

 • Information and Ideas : วัดความสามารถในการทำความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้มา เช่น กราฟ ตาราง

 • Standard English Convention : วัดความสามารถในการแก้ไขโครงสร้างประโยค เพื่อให้ถูกโครงสร้าง

 • Expression of Ideas : วัดความสามารถในการแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษ

ทั้ง 4 แบบ จะปรากฏในทั้ง 2 modules ของพาร์ท Reading and Writing

Content

จำนวนข้อ

Craft and Structure

13-15 ข้อ

Information and Ideas

12-14 ข้อ

Standard English Conventions

11-15 ข้อ

Expression of Idea

8-12 ข้อ


Math

ใน Section นี้ จะทดสอบความสามารถด้าน Math ซึ่งจะประกอบไปด้วย Algebra, Advanced Math, Problem Solving and Data Analysis, และ Geometry and Trigonometry. โดยรูปแบบข้อสอบจะมีทั้งแบบ Multiple Choice และ Student-produced response

Content

Skill หรือ ความรู้ที่ต้องใช้

จำนวนข้อ

Algebra

-Linear equation with one variable


- Linear Equations in two variables


- Linear Functions


- System of Linear Equations with Two Variables


- Linear inequalities with one or two variables

13-15 ข้อ

Advanced Math

- Non-linear equations in one variable and system of equations in two variables


- Nonlinear functions

13-15 ข้อ

Problem Solving and Data Analysis

- Ratios, rates, proportional relationship


- Percentage

- Data distribution : Center and Spread

- Scatterplot

- Probability and conditional probability

- Inference from sample statistics and margin of error

- Observational studies and experiments

5-7 ข้อ

Geometry and Trigonometry

- Area and volume

- Lines, angles, and triangles

- Right triangles and trigonometry

-Circle

5-7 ข้อ


 

ตัวอย่างข้อสอบ Digital SAT และ การเตรียมตัวเพื่อสอบ Digital SAT

นับตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป ข้อสอบ SAT จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Digital ทั้งหมด รูปแบบข้อสอบเปลี่ยน สไตล์โจทย์เปลี่ยน ดังนั้น resource ที่มีอยู่เดิม จึงนำมาใช้ฝึกไม่ได้แล้ว ดังนั้น พี่ๆ KPH จึงได้รวบรวม resource จากหลากหลายแหล่ง เพื่อให้น้องๆ ได้เห็นและทำความคุ้นเคยกับข้อสอบมากที่สุด

ตัวอย่างข้อสอบ

ทาง College Board ได้ออกตัวอย่างข้อสอบมาให้แล้ว น้องๆ สามารถ ดาวน์โหลด เอาไปศึกษาสไตล์โจทย์ได้เลย ว่าจะต้องเจอกับข้อสอบหน้าแบบไหน ความยากง่ายเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

digital-sat-sample-questions
.pdf
Download PDF • 538KB

Digital SAT Official Practice test

ในตอนนี้ ทาง College Board ได้ปล่อยตัวอย่างข้อสอบ Digital SAT แบบเสมือนจริง ออกมาในรูปแบบของไฟล์ pdf มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้องๆ สามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไป ฝึกจับเวลาจริงกันได้เลย อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ Practice Test ยังมีน้อยอยู่ อยากให้น้องๆใช้ตัวอย่างข้อสอบเหล่านี้ ให้คุ้มค่าที่สุด เตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วใช้ข้อสอบชุดนี้เป็นตัววัดคะแนนจริง ถ้าพร้อมแล้ว ก็เข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบ จาก link นี้ได้เลย


รวมคำศัพท์ Reading and Writing

แน่นอนว่า พี่ๆ KPH ไม่ปล่อยให้น้องๆ กลัวกับ SAT Vocab และต้องเสียเวลาหาศัพท์เอง พี่ๆ จะช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ได้รวบรวม เอาคำศัพท์จากข้อสอบ Digital SAT Reading and Writing ออกมาให้ ทั้งจาก ตัวอย่างข้อสอบ และ ข้อสอบจริง แชร์เก็บไว้ท่องได้เลยจ้า


TIps and Technique

และพี่ยังได้ รวบรวม เฉลย คำอธิบาย คลิปวิดิโอ Tips และ Technique ต่างๆ ให้น้องๆ เอาไปปรับใช้ หวังว่า Tips เหล่านี้จะช่วยใให้การเตรียมตัวสอบ Digital SAT ง่ายขึ้น


 

Bluebook Application

เริ่มต้นที่การทำความคุ้นเคยกับตัว Application ก่อน ซึ่งพี่ๆ แนะนำให้น้องๆ ลองเข้าไปเล่นๆดู เพื่อเรียนรู้การทำงาน function ของ tools ต่างๆ ที่ใน Application ติดมาให้ ซึ่งตอนนี้ทาง College Board ได้เปิดให้น้องๆ ดาวน์โหลด "Bluebook Application" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เข้าไปลองฝึกใช้กันได้เลย


อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ SAT Digital

น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายในการสอบ Digital SAT ไม่ว่าจะเป็น Laptop (Window หรือ MacOS) หรือ IPAD ก็ได้ ซึ่งน้องๆ จะนำของตัวเองไป หรือ ใช้เครื่องที่สนามสอบจัดไว้ให้ก้ได้ ซึ่งหากน้องๆ นำอุปกรณ์ของตัวเองไป จะต้องมีการดาวน์โหลด Application ที่เอาไว้ใช้สอบล่วงหน้า ก่อนวันสอบ


การเชื่อมต่อ Internet และ Battery

น้องๆ จะเชื่อมต่อ internet เข้ากับ internet ที่ทางสนามสอบจัดไว้ให้ ซึ่ง application ที่ใช้สอบนั้น ถูกออกแบบมาให้ไร้ปัญหา เมื่อเจอกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น แบตหมด หรือ เน็ตหลุด หากเจอปัญหาที่กล่าวมา Application จะยังสามารถทำการสอบต่อไปได้ โดยไม่สะดุด น้องๆ สามารถ restart เครื่อง หรือ เสียบสายชาร์จ หรืออื่นๆ และกลับมาทำต่อที่ค้างไว้ได้เลย ข้อที่ทำไปแล้วจะถูก save ไว้ให้อัตโนมัติ และเวลาจะเดินต่อตามปกติ ซึ่งสิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมคือ make sure ว่า อุปกรณ์ที่น้องนำไปสอบนั้น ชาร์จแบต เต็มเรียบร้อยแล้ว เพราะต้องระวังในกรณีที่ สนามสอบอ่านมีที่เสียบสายชาร์จไม่พอ กับผู้เข้าสอบการขอยืมอุปกรณ์จาก College Board

น้องๆ ที่มีความประสงค์ จะขอยืมอุปกรณ์ สามารถแจ้งทาง College Board ได้ และทาง College Board จะจัดเตรียมเอาไว้ให้ ซึ่งน้องๆ สามารถทำเรื่องขอยืมอุปกรณ์ได้ในวันที่น้องลงทะเบียนสอบ Digital SAT ได้เลย

 

ข้อสอบ Digital SAT Suite จะมีอะไรเหมือนเดิมบ้าง?

ข้อสอบ Digital SAT จะยังคงวัดความรู้ และ ความสามารถ ที่น้องๆ จะต้องใช้ในระดับมหาวิทยาลัยเหมือนเดิม การคิดคะแนนจะยังเป็นแบบเดิม โดย scale คะแนนจะยังอยู่ในช่วง 400 - 1600


ทั้งสอง Section (Reading and Writing และ Math) จะยังคงวัดเนื้อหาความรู้เหมือนกับข้อสอบ SAT แบบเดิม

 • ยังมีการใช้ Reading Passage ในหลายๆ หัวข้ออยู่

 • เน้นที่การ แก้ไข grammar เพื่อ improve ประสิทธิภาพการเขียน

 • Math ยังเน้นที่เนื้อหา ที่จำเป็นและสำคัญต่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการทำงาน

 • มีทั้งส่วน Multiple Choice และ Student-produced responseCollege Board ยังคงเน้นที่ ความ fair เหมือนเดิม คือ make sure ว่าคะแนนที่น้องๆ ได้รับ ในแต่ละรอบนั้น แสดงถึงความสามารถที่แท้จริงของน้องๆ และคะแนนที่ได้จะนำโอกาสที่เท่าเทียมมาให้กับน้องๆทุกคน

 

ข้อสอบ Digital SAT Suite จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

ในขณะที่ข้อสอบจะมี features หลายๆ อย่างเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม Digital SAT ไม่ใช่การเอา SAT เดิมมาทำให้เป็น Digital จะมีหลายๆ อย่างที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทำให้การสอบ SAT นั้นง่ายขึ้น Easier to take, easier to give, more secure, and more relevant.


การเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม มีดังนี้

 • ข้อสอบ Digital SAT จะสั้นลงกว่าเดิมมาก ใช้เวลาทั้งหมด เพียง 2 ชั่วโมง 14 นาทีเท่านั้น ซึ่งของเดิมใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมง

 • อย่างไรก็ตาม น้องๆ จะมีเวลา ต่อ 1 ข้อมากขึ้นกว่าเดิม นั่นหมายความว่า น้องๆ จะถูกวัดความรู้ ความสามารถจริงๆ ไม่ใช่วัดที่ความเร็ว

 • ข้อสอบ Digital SAT จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นในการรู้ผล ต่างจากของเดิมที่ใช้เวลสหลายสัปดาห์

 • ข้อสอบ Digital SAT จะปลอดภัยมากขึ้น เดิมที เมื่อมีข้อสอบหลุดออกมา จะส่งผลให้ผู้เข้าสอบทั้งหมดถูก cancel ทันที เมื่อเปลี่ยนเป็น Digital แต่ละคนจะได้ข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงยากมากที่จะการ share คำตอบเกิดขึ้น


Reading and Writing

 • ข้อสอบ Digital SAT จะรวม Reading และ Writing เข้ากันเป็น 1 Section

 • โดยใน part นี้ จะประกอบไปด้วย Passage สั้นๆ หลายๆ Passage แทนที่จะอ่านยาวๆ แบบเดิม นั่นแปลว่า น้องๆ จะได้เห็น passage ในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น รวมทุกหัวข้อที่น้องๆ จะได้เจอ ได้อ่านจริงๆ ในระดับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม passage ที่สั้นลง ไมไ่ด้การันตี ความง่ายที่น้อยลงด้วย passage จะยังคงความยากและความซับซ้อนเอาไว้อยู่เหมือนเดิม

 • หนึ่ง Passage สั้นๆ จะมาคู่กับ 1 คำถามเท่านั้น ต่างจากของเดิมที่ 1 passage ยาวๆ ตอบหลายๆ คำถาม


Math

 • น้องๆ สามารถใช้ Calculator ได้ตลอดทั้ง Section ไม่มีการแบ่งเป็น part Cal และ No Cal อีกต่อไป ซึ่งเครื่องคิดเลขที่ใช้จะถูกติดตั้งมาให้ใน Application ที่ใช้สอบ อย่างไรก็ตามน้องๆ สามารถเอาเครื่องคิดเลขของตัวเองเข้าไปในห้องสอบได้ ถ้าหากรู้สึกชินกับเครื่องของตัวเองมากกว่า

 • ความยาวโจทย์จะสั้นลง และเป็น Math เหมาะกับ real-word situations มากขึ้น เนื่องจากโจทย์เดิมค่อนข้างยาว อาจไม่สามารถวัดความสามารถด้าน Math ได้จริงๆ

 

Multistage Adaptive Testing

ข้อสอบ Digital SAT ในแต่ละ Section (Reading and Writing และ Math) จะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ Stage


Module 1 : น้องๆ จะได้รับ คำถามหลายๆ ระดับ Mix กัน มีทั้งง่าย ปานกลาง และ ยาก ปะปนกันไป


Module 2: คำถามใน Module ที่ 2 จะถูกกำหนดโดย performance จาก Module ที่ 1


เนื่องจากคำถามใน Module ที่ 2 ถูกกำหนดโดย Performance ของน้องๆ จาก Module ที่ 1 ดังนั้น Module ที่ 2 อาจจะยากขึ้น หรือ อาจจะง่ายลง ก็ได้ นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า Adaptive Testing ข้อสอบจะ Adapt ให้เหมาะสมกับตัวผู้เข้าสอบมากที่สุด และคะแนนที่ได้จะแสดงถึงความสามารถของตัวผู้เข้าสอบจริงๆ นั่นเอง


ข้อดีของระบบนี้ คือ

 1. ข้อสอบใช้เวลาสั้นลงมาก แต่ยังคงความสามารถในการวัดผลของผู้เข้าสอบได้เหมือนเดิม

 2. น้องๆ สามารถ เลื่อนดูคำถามก่อนหน้า คำถามถัดไป ได้อย่างอิสระ mark ไว้เพื่อกลับมาทบทวนได้Section Breakdown and Timing

ข้อสอบ 2 Sections จะประกอบไปด้วย Reading and Writing และ Math

 • Reading and Writing : มีเวลาทั้งหมด 64 นาที แบ่งออกเป็น 2 modules Module ละ 32 นาที

 • Math : มีเวลาทั้งหมด 70 นาที แบ่งออกเป็น 2 module module ละ 35 นาที


น้องๆ สามารถ ทำข้อสอบแบบ กลับไป กลับมา ภายใน Module ได้ แต่ไม่สามารถย้อนกลับไปทำ module ก่อนหน้าได้ เมื่อเวลาหมด Application จะพาน้องไปที่ Module ถัดไปโดยอัตโนมัติ ระหว่าง Section Reading and Writing และ math จะมีช่วงพัก break สั้นๆ 10 นาที ระยะเวลารวมตลอดการสอบจะอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 14 นาที

 

Scoring

คะแนนจากการสอบ Digital SAT มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน คือ

 • คะแนนจาก Reading and Writing

 • คะแนนจาก Math

 • คะแนนรวมจากทั้งสอง Sections


คะแนนแต่ละ Section จะมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 200 คะแนน และสูงสุดอยู่ที่ 800 คะแนน

ดังนั้นคะแนนรวมจากทั้งสอง Section ต่ำสุดจึงอยู่ที่ 400 คะแนน และ สูงสุดอยู่ที่ 1600 คะแนน

 

สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนต่อ อเมริกา โดยเฉพาะ TOP US Universities/IVY League สิ่งที่สำคัญที่สุด 5 สิ่ง คือ

 1. GPA

 2. คะแนน Standardized test (Digital SAT หรือ ACT)

 3. Transcript. ที่ strong เช่น มีคะแนน AP Exam, IB หรืออื่นๆ

 4. คะแนน English Proficiency Test

 5. Extracurricular Activities

 6. College Essay

หรือสำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนต่อ หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยระดับ top ในไทย 3 อย่างที่สำคัญคือ

คะแนน Standardized Test, คะแนน English Proficiency test และ interview


ไม่ว่าความฝันของน้องคือ การเรียนต่ออเมริกา หรือ เรียนหลักสูตรนานาชาติในไทย คะแนน Standardized Test (Digital SAT/ACT) plays a crucial role! ปฏิเสธไม่ได้ว่า คะแนน Digital SAT หรือ ACT ที่สูง ทำให้น้องโดดเด่นกว่า applicants คนอื่น ในด้านวิชาการ และมีโอกาสที่จะคว้า 1 ที่นั่งในมหาวิทยาลัยในฝัน


ซึ่งพี่ๆ KPH รู้ว่า ขั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย พี่จึงออกแบบคอร์สเรียน Digital SAT และ ACT ที่เหมาะกับความฝันของน้องแต่ละคน เหมาะกับพื้นฐานที่มี เป้าหมายที่อยากได้ และ เวลาที่น้องเหลืออยู่ เพื่อให้น้องได้คะแนน Digital SAT /ACT สูงที่สุด


ดูรายละเอียดคอร์ส SAT เพิ่มเติมได้ที่ page นี้

ดูรายละเอียดคอร์ส ACT เพิ่มเติมได้ที่ page นี้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call : 064-954-7733

Line ID : @krupimhouseComments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page