top of page

เรียน SAT VOCAB : Multiple-Meaning Words รวมคำศัพท์ SAT หลายความหมาย Part 1

เรียน SAT
เรียน SAT

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเรียน SAT ให้มีประสิทธิภาพ "คำศัพท์" ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญ เป็น key ที่จะช่วยเอาชนะข้อสอบ SAT READING เพราะในข้อสอบนั้น มีหลายๆ ส่วนเลยที่มีคำศัพท์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคำศัพท์ที่ใช้บนคำถามแต่ละข้อ หรือที่เรียกว่า ภาษาของ SAT (Language of the Test) หรือ คำศัพท์ที่อยู่ตามบทความ Passage หมวดต่างๆ เช่น หมวด Science, Social Science, Global Conversation และ Fiction.

คำศัพท์ อีกกลุ่มหนึ่ง ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ Multiple-Meaning Words หรือ กลุ่มคำที่มีหลายความหมาย ในคำๆเดียว ในข้อสอบ SAT READING เราจะต้องอ่านหลาย passage เราจะเจอคำศัพท์ที่บางครั้งไม่สามารถแปลได้ตรงตามความหมายที่เรารู้จัก แต่จะเป็นการแปลตาม context ของเนื้อเรื่องนั้นๆ แทน บางทีเจอคำศัพท์ง่ายๆ ที่ควรจะแปลออก แต่พอเอาเข้าจริง กลับอ่านไม่เข้าใจซะงั้น

เมื่อไหร่ที่เจอ "คำศัพท์ง่ายๆ แต่แปลไม่ออก" ให้เดาเอาไว้เลย ว่าน้องจะเจอคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ตัวนั้นแน่นอน! ยกตัวอย่างเช่น เราจะเจอคำถามประเภทนี้


"As used in line 20, "Raise" most nearly means :"


คำถามแบบนี้ ไม่ต้องห่วง ออกข้อสอบ 100%!! ออกทุกครั้ง ออกทุก Passage เลยด้วย!!

สำหรับข้อนี้โจทย์ถามว่า คำว่า Raise ที่ถูกใช้ในบรรทัดที่ 20 มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด? Raise ในความหมายที่เราเคยท่องกันมา แปลว่า เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ใน passage อาจไม่ได้หมายความว่า เพิ่มขึ้น ก็ได้ หน้าที่ของน้องๆ คือต้องกลับไปอ่าน passage และวิเคราะห์ต่อไปว่า คำว่า raise ใน passage หมายว่าเพิ่มขึ้นจริงๆ รึปล่าว หรือ มีความหมายอื่นซ่อนอยู่

คำถามที่ตามมาก็คือ แล้วเราจะรู้ได้ยังไง ว่าคำว่า Raise นอกจากแปลว่าเพื่มขึ้นแล้ว ยังแปลเป็นความหมายอะไรได้อีกบ้าง? นี่แหละ คือความยากของ ข้อสอบ SAT! ดังนั้น สิ่งที่น้องควรจะทำเลยก็คือ เรียนรู้คำศัพท์ SAT Multiple-Meaning Words คำที่มีหลายความหมายเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเลย!

และอีกเช่นเคย พี่ๆ KPH ก็ไม่ปล่อยให้น้องๆ ต้องมานั่งเรียน SAT ด้วยความยากลำบาก เสียเวลาหาด้วยตัวเอง พี่ๆ ได้รวบรวม เก็งคำศัพท์กลุ่ม Multiple-Meaning Words (คำที่มีหลายความหมาย) ที่คาดว่า ข้อสอบ SAT READING จะนำมาออก เอาไว้ให้แล้ว!! บอกเลยว่า KPH ทุ่มเทให้น้องๆ มากจริงๆ ไม่มีที่ไหนทำให้แบบนี้อีกแล้ว ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของน้องๆ แล้วที่จะต้อง จดและจำและนำไปใช้ เอาไป adapt ใช้ในห้องสอบให้เป็น! ถ้าพร้อมแล้ว ก็เลื่อนลงไปเลยจ้าRaise (V.) :

 • ยกขึ้น

 • เลี้ยงดู

 • ทำให้เพิ่มขึ้น ทำให้มากขึ้น

 • รวบรวมเงิน เรี่ยไร

 • กระตุ้น ยั่วยุ


Support (V.)

 • ค้ำ ยัน พยุง

 • สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุน


Release (V.)

 • ปลดปล่อย ปล่อยตัว ปล่อยเป็นอิสระ

 • ปลดออกจากงาน

 • ปลดหนี้

 • ออกวางจำหน่าย


Sound

 • (V.) ดูเหมือนว่า

 • (V.) ทำให้เกิดเสียง

 • (Adj.) ไม่เสียหาย แข็งแรง


Delivery (N.)

 • การส่งสินค้า

 • การคลอดลูก

 • การส่งสาร


Figure

 • (N.) ตัวเล

 • (N.) รูปภาพ

 • (N.) รูปร่าง รูปทรง สัดส่วน

 • (N.) บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทาง

 • (N.) การใช้อุปมาอุปไมย

 • (V.) คิดคำสวน ประเมิณ คาดคะเน

 • (V.) จินตนาการ นึกถึง วาดรูป


Trace

 • (N.) ร่องรอย รอยเท้า

 • (N.) จำนวนบางเบา จำนวนเล็กน้อย

 • (N.) การตามหา


Base

 • (N.) พื้นฐาน รากฐาน ส่วนที่ต่ำที่สุด

 • (V.) วางรากฐาน

 • (V.) ประจำการ

 • (Adj.) ต่ำช้า ชั่วร้าน เลวร้าย

 • (Adj.) คุณภาพไม่ดี


Casual

 • (Adj.) โดยบังเอิญ โดยไม่ได้ตั้งใจ ที่ไม่สนใจ

 • (Adj.) เป็นบางครั้ง บางคราว

 • (Adj.) ไม่เป็นทางการ


Dull

 • (Adj.) โง่ ทึบ

 • (Adj.) น่าเบื่อ

 • (V.) ทำให้ลดลง ทำให้ไม่คล่องแคล่ว ทำให้กระตือรือร้นลดลง

 • (V.) ทำให้ชา ทำให้หมดความรู้สึก


Center

 • (N.) จุดสำคัญ

 • (N.) ต้นเหตุ

 • (N.) ศูนย์กลาง ศูนย์รวมความสนใจ

 • (N.) ศูนย์การค้า


Secure :

 • (V.) ทำให้ปลอดภัย ป้องกัน คุ้มกัน

 • (V.) ได้รับ

 • (V.) รับประกัน ทำให้มั่นใจ รับรอง


Settle

 • (V.) ตัดสิน แก้ปัญหา

 • (V.) เข้ามาอาศัยอยู่

 • (V.) จ่ายหนี้ ชำระเงิน ปิดบัญชี


Level

 • (Adj.) คงที่ ระดับเดียวกัน เสมอกัน เท่ากัน

 • (V.) ทำให้เรียบ ทำให้เสมอ


Review

 • (N.) การทบทวน การตรวจสอบใหม่ การพิจารณาใหม่

 • (N.) บทวิจารณ์

 • (V.) ตรวจสอบ

 • (V.) ทบทวน


Crash

 • (N.) การชน

 • (N.) การล้มละลาย

 • (V.) ชนอย่างแรง เกิดเสียงดัง


Discharge

 • (N.) การขับไล่

 • (N.) การปล่อยออก การระบายออก


Pitch

 • (V.) ขว้าง ทำให้ตก เอียง

 • (V.) เร่ขาย ขายสินค้า

 • (V.) ตั้งระดับเสียง


Bound

 • (Adj.) ผูกพัน มีสัญญาผูกมัด

 • (V.) กระโดด

 • (N.) ข้อจำกัด


Lapse

 • (N.) การพลาดพลั้ง การผิดพลาด การละเลย


Scratch

 • (V.) ครูดออก ขูดออก เกา

 • (V.) ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก

 • (V.) ถอนตัว


Render

 • (V.) ให้ความช่วยเหลือ เสนอ จัดหาให้

 • (V.) แปล ถอดความ

 • (V.) แสดง

 • (V.) ทำให้เป็น

 • (V.) ยอมแพ้

 • (V.) ส่งคืน


Scale

 • (N.) ตราชั่ง เครื่องชั่ง อัตรา มาตรวัด ขนาด มาตราส่วน

 • (N.) สะเก็ด

 • (V.) ประมาณ ประเมิน

 • (V.) เพิ่มขึ้น


Fresh

 • (Adj.) สดชื่น สด กระชุ่มกระชวย มีชีวิตชีวา

 • (Adj.) ไม่มีประสบการณ์


Split

 • (V) ผ่า หั่น ฉีก

 • (V.) แตกแยก แบ่งออกเป็นสองฝ่าย


Decline

 • (V.) ปฏิเสธ บอกปัด ไม่ยอมรับ

 • (V) แย่ลง เสื่อมโทรม ลดลง เลวลง

 • (V.) ลาด เอียง ลาดลง


Plot

 • (N.) อุบาย แผน

 • (N.) เค้าโครงเรื่อง โครงเรื่อง

 • (N.) ที่ดินแปลงเล็กๆ


Advance

 • (N.) การขึ้นราคา การเพิ่มค่า

 • (N.) การเคลื่อนไปข้างหน้า การพัฒนา การเดินหน้า

 • (N.) การทำล่วงหน้า


Right

 • (Adj.) ถูกต้อง

 • (Adj.) เหมาะสม ควร ถูกกาลเทศะ

 • (Adj.) เป็นธรรม ยุติธรรม

 • (Adj.) ทางขวา


Upset

 • (V.) คว่ำ ทำให้พลิกคว่ำ

 • (V.) ทำให้อารมณ์เสีย

 • (V.) ทำให้พ่ายแพ้


Occupy

 • (V.) อาศัยอยู่

 • (V.) ยึดครอง

 • (V.) ดำรงตำแหน่ง


Project

 • (N.) แผนงาน โครงการ

 • (V.) เสนอ เสนอแผนงาน

 • (V) ทำให้เห็น หรือทำให้ได้ยิน


Tender

 • (V.) ทำให้อ่อน ทำให้เปื่อย ทำให้นุ่ม

 • (V.) เสนอให้ ส่ง มอบให้

 • (V.) ยื่นประมูล


Patch

 • (N.) รอยปะ รอยซ่อม รอบแต้ม

 • (N.) ที่ดิน

 • (N.) ช่วงเวลาที่ยากลำบาก


Subject

 • (N.) หัวข้อ ประเด็น เนื้อหา สาระ

 • (N.) สาขาวิชา

 • (N.) ประชากร พลเมือง

 • (N.) ประธานของประโยค

 • (V.) นำไปสู่

 • (V.) ทำให้อยู่ใต้อำนาจ ควบคุม ทำให้ยอม

 • (Adj.) มีแนวโน้ม


Command

 • (N.) การออกคำสั่ง การบัญชาการ

 • (N.) ความรู้อย่างแตกฉานด้านภาษา


Trade

 • (N.) การค้าขาย

 • (N.) อาชีพ

 • (N.) การแลกเปลี่ยน

 • (N.) ลมมรสุม

 • (N.) ช่างฝีมือ


Register

 • (V.) ลงทะเบียน

 • (V.) บันทึก

 • (V.) แสดง


Stroke

 • (N.) การเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

 • (N.) คำชมเชย

 • (N) การตี การทุบ การตอก

 • (N.) การลูบ


Absorb

 • (V.) ดูดซึม ซับ

 • (V.) ทำให้หมกมุ่น ทำให้สนใจ ทำให้ง่วนอยู่กับ

 • (V.) รวมเข้า

 • (V.) รับรู้ ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส


Critical

 • (Adj.) เกี่ยวกับการวิจารณ์

 • (Adj.) จำเป็น

 • (Adj.) ซึ่งเป็นช่วงอันตราย เป็นช่วงวิกฤต


Passage

 • (N.) ทางผ่าน

 • (N.) การเดินทางทางน้ำ

 • (N.) การแลกเปลี่ยนติดต่อระหว่างบุคคล

 • (N.) ตอน ส่วนของบทความ

 • (N.) ความเจริญก้าวหน้า


Substantial

 • (Adj.) มากมาย ยิ่งใหญ่ สำคัญ

 • (Adj.) แข็งแรง แน่นหาน

 • (Adj.) อุดมสมบูรณ์

 • (Adj.) เป็นความจริง มีอยู่จริง


Issue

 • (N.) การแจกจ่าย การออกมา การประกาศ

 • (N.) ฉบับ จำนวนชุด

 • (N.) ประเด็น หัวข้อ ปัญหา

 • (N.) ลูกหลาน


Swallow

 • (V.) กลืน

 • (V.) ท่วมท้น

 • (V.) อดกลั้นความรู้สึก อดทน

Value

 • (V.) ประเมิณค่า

 • (V.) ให้ความสำคัญ นับถืออย่างสูง ให้เกียรติ


Awkward

 • (Adj.) งุ่มง่าม ติดขดี ดูไม่คล่องแคล่ว

 • (Adj.) ที่ไม่สะดวกสะบาย


Bond

 • (N.) พันธบัตร ตั๋วเงิน

 • (N.) ข้อผูกมัด


Solid

 • (Adj.) แข็ง

 • (Adj.) ซึ่งไว้ใจได้

 • (Adj.) ต่อเนื่อง ซึ่งไม่หยุดพัก


Address

 • (V.) เขียนชื่อ ที่อยู่

 • (V.) ปราศรัย


Delicacy

 • (N.) ความละเอียดอ่อน

 • (N.) อาหารราคาแพง


Positive

 • (Adj.) ทางบวก ซึ่งมองในแง่ดี

 • (Adj.) แน่ใจ มั่นใจ ยืนยัน


Assume

 • (V.) ทึกทักเอา คิดว่าเป็นจริง

 • (V.) ยอมรับ

 • (V.) แสร้ง เสแสร้งเป็น


Character

 • (N.) คุณลักษณะ บุคลิก นิสัย

 • (N.) คุณประโยชน์

 • (N.) ชื่อเสียง

 • (N.) ตัวละคร บทบาทในละคร

 • (N.) สถานภาพ


Throw

 • (V.) ขว้าง เหวี่ยง

 • (V.) ทำให้ออกไปจาก ไล่ออก ทำให้หมดสถานภาพ

 • (V.) ทำให้สับสน ทำให้งง ทำให้แปลกใจ

 • (V.) ระเบิดอารมณ์

 • (V.) ทำให้เคลื่อนที่อย่างเร่งรีบ


Raw

 • (Adj.) ดิบ

 • (Adj.) เจ็บ แสบ

 • (Adj.) หนาวเหน็บ

 • (Adj.) ยังไม่มีประสบการณ์

 • (Adj.) สภาพเปลือยกล่าว


Application

 • (N.) การขอ

 • (N.) การใช้

 • (N.) ความสัมพันธ์กัน


Deliver

 • (V.) ขว้าง ปา

 • (V.) คลอด กำเนิด

 • (V.) ประกาศ

 • (V.) ปล่อย

 • (V.) มอบ ส่ง

 • (V.) ยอม


Discipline

 • (N.) การฝึกฝน

 • (N.) การลงโทษ

 • (N.) ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ


Image

 • (N.) รูปภาพ

 • (N.) ภาพลักษณ์ ภาพพจน์


Represent

 • (V.) ทำหน้าที่แทน เป็นตัวแทน

 • (V.) เป็นสัญลักษณ์ของ

 • (V.) อธิบาย แสดงให้เห็น


Charm

 • (N.) เสน่ห์

 • (N.) เวทมนตร์


Connect

 • (V.) เชื่อมต่อ ติดต่อ

 • (V.) บรรลุเป้าหมาย

Kommentare


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page