top of page

เรียน SAT/ติว SAT : ดาวน์โหลด ข้อสอบ College Board Official Practice Test 1-10

Updated: Mar 8, 2022

สำหรับใครที่ตัดสินใจจะลงสอบ SAT แล้วละก็ ขั้นตอนถัดไปคงหนีไม่พ้นการเริ่มเตรียมตัวเรียน SAT อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการหาคอร์สเรียน SAT/ติว SAT หรือ การซื้อหนังสือ เตรียม Resource/Material เก็บไว้ในมือ ซึ่งสำหรับมือใหม่เริ่มต้นสอบ SAT แล้ว คงไม่รู้จะไปเริ่มต้นที่ไหน ยัง งงๆ มึนๆ กันอยู่ใช้มั้ย? มา! เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ว่าควรเริ่มต้นที่อะไรก่อน


ขั้นแรกเลย คือ น้องๆ ควรมี ข้อสอบ เอาไว้ในมือก่อน อย่างน้อยๆ ให้น้องรู้ว่า เมื่อต้องเข้าไปอยู่ในห้องสอบแล้ว น้องจะต้องเจอกับข้อสอบหน้าตาแบบไหน ข้อสอบชุดที่น้องๆ ต้องมีเป็นชุดแรกคือข้อสอบ Official Practice Test ที่ทาง College Board (คนออกข้อสอบ SAT) เป็นคนเผยแพร่ ออกมาให้น้องๆ นำมาฝึกโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันทาง College Board ได้เผยแพร่ออกมาทั้งหมด 10 ชุดด้วยกัน โดยที่ชุดที่ 1-4 เป็นข้อสอบ Practice Test และชุดที่ 5-10 เป็นข้อสอบจริงในปี 2016-2017


ทำไมต้องเริ่มที่ Official Practice test? ก็เพราะว่า มันใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุดแล้ว ทั้งในเรื่องของระดับความยาก ภาษา Wording ที่ใช้ในข้อสอบ รูปร่างหน้าตา การจัดหน้ากระดาษต่างๆ น้องเข้าไปในห้องสอบ น้องจะเจอข้อสอบแบบนี้เป๊ะๆ เลย ถ้าน้องเริ่มเรียน SAT จากหนังสือเล่มอื่นๆ ระดับความยากและภาษาที่ใช้ จะไม่เหมือนกับของ College Board แน่นอน


ดังนั้น ถ้าคิดจะเริ่มเรียน SAT แล้วละก็ แนะนำให้น้องๆ ดาวน์โหลด ข้อสอบ SAT Practice test 10 ชุดนี้เก็บเอาไว้ และ พยายามใช้ข้อสอบเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด10 Practice test from College Board

SAT Practice Test 1 : Question / Answer / Answer explanation / ESSAY

SAT Practice Test 2 : Question / Answer / Answer explanation / ESSAY

SAT Practice Test 3 : Question / Answer / Answer explanation / ESSAY

SAT Practice Test 4 : Question / Answer / Answer explanation / ESSAY

SAT Practice Test 5 : Question / Answer / Answer explanation / ESSAY

SAT Practice Test 6 : Question / Answer / Answer explanation / ESSAY

SAT Practice Test 7 : Question / Answer / Answer explanation / ESSAY

SAT Practice Test 8 : Question / Answer / Answer explanation / ESSAY

SAT Practice Test 9 : Question / Answer/ Answer explanation


SAT Practice Test 10 : Question / Answer / Answer explanation


ข้อสอบ SAT 10 ชุดนี้ จะไม่ได้ผลเลยถ้าน้องใช้งานมันอย่างไม่ถูกวิธี สักแต่ทำโจทย์ไปเรื่อยๆ โดยที่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรกับมัน ทำโจทย์แล้วก็ผ่านๆไป ดังนั้น เราจะใช้ข้อสอบ 10 ชุดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสูดได้อย่างไร จะวางแผนทำข้อสอบอย่างไรให้เราสอบผ่านได้เร็วที่สุด


ขั้นตอนที่ 1 : ให้น้องๆ แบ่งข้อสอบออกเป็น 4 ชุด : 3 ชุด : 3 ชุด โดยแต่ละชุด เราจะฝึกทำโจทย์คนละแบบกัน

 • ข้อสอบ SAT 4 ชุดแรก จะเป็นการทำโจทย์แบบแบ่งเป็นหัวข้อ เช่น เราอาจจะเลือกทำเฉพาะหัวข้อ Linear Equation ให้ครบทั้งหมด 4 ชุดก่อน

 • จุดประสงค์ก็เพื่อ 1. ฝึกความสามารถในการแยกแยะว่าโจทย์ข้อไหนควรจัดอยู่ในเรื่อง Linear Equation 2. เพิ่มความแม่นยำในหัวข้อ Linear Equation สามารถหยิบใช้สูตร ตีโจทย์ แก้โจทย์ได้ถูกต้อง 3. เห็นสไตล์โจทย์ของ เรื่อง Linear Equation ให้ครบทุกสไตล์

 • โจทย์สไตล์ไหนที่ ทำแล้วยังไม่เข้าใจ หรือยังไม่คล่อง ให้หาโจทย์สไตล์นั้นๆ มาทำเพิ่มจากหนังสือเล่มอื่นๆ จนกว่าจะแม่นยำ

 • เมื่อรู้สึกแม่นยำ เข้าใจ 100% กับหัวข้อนั้นแล้ว ให้ทำแบบเดียวกัน กับหัวข้ออื่นๆ ต่อไป


ขั้นตอนที่ 2 : อ่านทวนซ้ำ 4 ชุดแรก + จดข้อผิดพลาดเก็บเอาไว้

 • เมื่อน้องๆ ทำโจทย์ 4 ชุดแรกเสร็จแล้ว น้องจะได้เห็นสไตล์โจทย์ ของแต่ละหัวข้อ เกือบครบทุกสไตล์ โดยเฉพาะสไตล์ที่ออกบ่อยๆ

 • หลังจากนั้นให้อ่านทวนทั้ง 4 ชุดอีกครั้งหนึ่ง และอ่านย้ำๆ ในจุดที่ตัวเองพลาด จดข้อที่ตัวเองผิดพลาดเอาไว้ และทวนจุดนั้นบ่อยๆ

ขั้นตอนที่ 3 : ทำโจทย์แบบ Mix ทุกเรื่องเข้าด้วยกัน

 • ข้อสอบ SAT 3 ชุดถัดมา ไม่ต้องเลือกทำทีละหัวข้อแล้ว ให้ทำแบบเรียงจากข้อ 1 ไปจนถึง ข้อสุดท้าย คือ Mix ทุกหัวข้อเข้าด้วยกัน

 • จุดประสงค์เพื่อ 1. ทดสอบความแม่นยำ ว่าน้องสามารถแยกแยะได้ ว่าโจทย์ข้อไหน ควรอยู่ในเรื่องอะไร และตัดสินใจหยิบใช้สูตรได้ถูกต้อง ตามโจทย์ข้อนั้นๆ สามารถแปล ตีโจทย์ ได้ถูกต้อง 2.ฝึกไม่ให้เราสับสน ระหว่างเนื้อหาแต่ละเรื่อง

 • หากคะแนนที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ยังไม่สูงพอกับที่ตั้งเป้าไว้ ให้กลับไปทำขั้นตอนที่ 1 ใหม่ ทวนเนื้อหา+โจทย์ จนกว่าละคล่อง และค่อยทำขั้นตอนที่ 4 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 : ฝึกจับเวลา กับ ข้อสอบ SAT 3 ชุดสุดท้าย

 • หลังจากผ่านการทำข้อสอบ SAT มาแล้วทั้งหมด 7 ชุด น้องต้องมีความแม่นยำ ในระดับนึงแล้ว หากรู้สึกว่ายังไม่แม่นในเรื่องไหน หัวข้อใด ให้กลับไปทวนโจทย์เรื่องนั้นๆ จากชุดข้อสอบ SAT ชุดที่ 1-7 ซะก่อน

 • หลังจากนั้น ให้ใช้ข้อสอบ SAT 3 ชุดสุดท้าย ฝึกจับเวลาเสมือนจริง

 • จุดประสงค์เพื่อ 1. ให้น้องฝึกการบริหารเวลาในห้องสอบ 2. เพื่อลดอาการตื่นเต้นเมื่อเจอสภาวะกดดันจากเวลา 3.เพื่อให้น้องคุ้นเคยกับบรรยากาศในห้องสอบให้ได้มากที่สุด


ในแต่ละขั้นตอน น้องจะสามารถ รู้ได้ทันทีว่าจุดอ่อนของตัวเองอยู่ที่ไหน

 • หากคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ต่ำ แสดงว่าน้องไม่แม่นเนื้อหาอะไรเลย เริ่มนับ 1 ใหม่ ค่อยๆ เก็บเนื้อหาไปทีละเรื่อง

 • หากคะแนนในขั้นตอนที่ 1 สูง แต่ขั้นตอนที่ 3 ต่ำ แสดงว่า น้องยังมีปัญหาในเรื่องของการแยกแยะโจทย์ ว่าขอไหนควรอยู่เรื่องใด อาจจะยังสับสน เนื้อหาแต่ละหัวข้อตีกันไปหมด

 • หากคะแนนขั้นตอนที่ 3 สูงแปลว่าน้องแม่นเนื้อหา สามารถตีโจทย์แตก แก้โจทย์ได้คล่องแล้ว

 • หากคะแนนขั้นตอนที่ 3 สูง แต่ขั้นตอนที่ 4 ต่ำ นั่นแปลว่าถึงแม้น้องจะแม่นเนื้อหาทุกเรื่องแล้วก็จริงแต่ยังคิดช้ามากอยู่ ใช้เวลาในการคิดค่อนข้างนาน ยังมีปัญหาในเรื่องของการบริหารเวลาในห้องสอบ และยังต้องบริหารจิตใจ ไม่ให้กดดัน หรือ panic อีกด้วย

 • หากคะแนนในขั้นตอนที่ 4 สูงแล้วละก็ สบายใจได้แล้ว น้องรอดแล้วจ้าาาา แม่นทั้งเนื้อหา perfect ในด้านการบริหารเวลา และควบคุมสติ ได้ดีอีกด้วย


ขั้นตอนที่ 5 : ทวน แล้ว แก้ไข/แก้ไข แล้ว ทวน

 • สุดท้ายเลยคือ การกลับไปแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ ถ้าคิดไม่แม่น ก็กลับไปทำให้แม่นซะ ถ้าคิดช้า ก็กลับไปฝึกให้คิดเร็วขึ้น

 • กลับไปทำข้อสอบ SAT ชุด 1-10 ซ้ำใหม่ให้ครบ ทั้ง 10 ชุด


สิ่งที่พี่ๆ KPH เน้นย้ำเสมอคือ การเรียน SAT แบบเน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ

DON'T : เรียน SAT เน้นปริมาณ ทำเยอะแต่ได้น้อย สักแต่ทำโจทย์อย่างเดียว ทำแล้วทิ้ง ไม่ได้เรียนรู้อะไรกลับมา คะแนนไม่พัฒนาขึ้นเลย ถูกก็ถูกข้อเดิมๆ ผิดก็ผิดข้อเดิมๆ


DO : เรียน SAT เน้นคุณภาพ ทำน้อยแต่ได้เยอะ ทำโจทย์แล้วเรียนรู้ ทำโจทย์แล้วคิดตาม หาข้อผิดพลาด และแก้ไข ทำผิดข้อนี้ เจออีกครั้งต้องไม่ผิดอีก


หากน้องๆ ทำตามนี้ เชื่อว่าข้อสอบ SAT 10 ชุดนี้ จะทำให้น้องเรียน SAT อย่างเป็นระบบ มีทิศทางชัดเจน และจะเป็นประโยชน์มากๆ กับตัวน้อง คะแนน SAT สูงๆ ก็ไม่ไกลเกินเอื้มแน่นอน

แต่ถ้าหากน้องๆ คนไหนที่ ทำข้อสอบ SAT แล้วยัง งงๆ ต้องการ Coach ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วละก็ ติดต่อ KPH มาได้เลย จ้า พี่ๆ KPH พร้อมจะดูแลน้องๆ ทุกคน ให้ได้คะแนนตามเป้าหมายให้เร็วที่สุดดด

Call : 064-954-7733

Line : @Krupimhouse#เรียนSAT #ติวSAT #เรียนSATที่ไหนดี #ติวSATที่ไหนดี

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page