top of page

3 วิธี ส่งคะแนน SAT ( 3 Ways to send SAT score)

หลังจากที่น้องๆ สอบ SAT กันเสร็จเรียบร้อย มีคะแนน SAT อยู่ในมือแล้ว เมื่อถึงช่วงยื่นคะแนน ตามที่ทางแต่ละคณะและมหาวิทยาลัยได้ ประกาศเอาไว้ หน้าที่ของน้องๆ คือ ต้องนำคะแนน SAT ที่น้องมี ไปยื่นไปกับทางคณะ/มหาวิทยาลัย คำถามคือ วิธีการยื่นคะแนน SAT มีวิธีการอย่างไรบ้าง?


ส่งคะแนน SAT
ส่งคะแนน SAT

การยื่นคะแนน SAT ไม่ใช่การยื่นแบบ Hard Copy หรือ การที่เรา Print คะแนนจากหน้าจอ Website แล้วไปยื่นให้ทางคณะ แต่จะเป็นการยื่นแบบ Soft Copy หรือ แบบ Online นั่นเอง คือน้องๆ ต้องเป็นคนกดส่งคะแนน SAT บน Website ของ College Board และให้ทาง College Board เป็นคนส่งคะแนนให้ทางคณะ/มหาวิทยาลัย โดยตรง ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นคนรับคะแนนจาก College Board ด้วยตัวเอง


คำถามสำคัญที่น้อง ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะส่งคะแนน มีอยู่ 2 คำถาม คือ

 1. จะสอบ SAT รอบไหน

 2. และจะส่งคะแนน SAT เมื่อไหร่


ทั้งสองคำถามถือเป็น คำถามที่สำคัญมาก เพราะนั่นหมายถึงการวางแผนคำนวนเวลาล่วงหน้า เพราะการสอบแต่ละครั้ง จะใช้เวลา 2-6 สัปดาห์ ในการประกาศผลคะแนนสอบ และใช้เวลาอีก 2-10 วันในการส่งคะแนน


น้องต้องเตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้คะแนนถูกส่งมาถึง ในช่วงการเปิดรับสมัครของทางคณะ/มหาวิทยาลัยพอดี ไม่ให้คะแนนมาถึงเร็วเกินไป หรือ มาถึงช้าไป การที่คะแนนมาถึงเร็วเกินไปอาจไม่มีกระทบอะไรมาก แต่การมาถึงช้าไป จะเป็นปัญหาแน่นอน คะแนน SAT ควรมาถึงก่อนวันปิดรับสมัคร ยกตัวอย่างเช่น คณะ A เปิดให้น้องยื่นใบสมัคร ในช่วง 1-31 มกราคม คะแนน SAT ควรถูกส่งมาให้ถึงภายในช่วงนี้ เกินวันที่ 31 มกราคมไม่ได้


Score Report คืออะไร?

ก่อนที่น้องจะส่งคะแนน SAT ควรรู้จักคำว่า Score Report ก่อน Score Report ก็คือ คะแนน SAT ที่จะถูกส่งไปให้กับคณะ/มหาวิทยาลัย ใน 1 Report ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

 • Total SAT Score :คะแนนรวม ต่ำสุด 400 สูงสุด 1600 Total Score คือคะแนนรวมของ Section Score (คะแนนรวมของ Math+Verbal)

 • Essay Scores : ในกรณีที่น้องๆ สอบ SAT with ESSAY จะมีคะแนนในส่วนนี้ถูกส่งไปด้วย คะแนนต่ำสุด 2 สูงสุดคือ 8 คะแนนส่วนนี้จะไม่ถูกรวมกับคะแนน Section อื่นๆ

 • Section Scores : คะแนนของแต่ละ Section ทั้ง Math และ Verbal

 • Percentile : เป็นตัวเลขที่แสดง Performance เมื่อเทียบกับกับผู้เข้าสอบคนอื่นๆ

 • Benchmark : เป็นตัวเลขที่แสดง Performance เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ (Math : 530 และ Verbal : 480)

 • Test Score

 • Cross Test Scores and Sub scores


ส่งคะแนน SAT
ส่งคะแนน SAT


วิธีการส่งคะแนน SAT มีทั้งหมด 3 วิธีหลัก ๆด้วยกัน

 1. ส่งแบบฟรี : น้องๆ สามารถ Request ให้ทาง College Board ส่งคะแนน SAT ( Score report) ให้กับทางคณะ/มหาวิทยาลัย ได้ฟรีถึง 4 score reports*** ตั้งแต่วันที่น้องสมัครสอบ SAT ไปจนถึง 9 วันหลังจากวันที่น้องสอบเสร็จ ให้น้องกดคำว่า "Send score when available" หลังจากนั้นคะแนนจะถูกส่งไปให้กับทางมหาวิทยาลัยอัตโนมัติหลังจากวันที่คะแนนประกาศออกมาเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาส่ง 10 วัน

 2. ส่งแบบ Standard : การส่งคะแนนหลังจาก 9 วันหลังสอบเสร็จ หรือต้องการส่งคะแนนมากกว่า 4 Score Reports จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา คือมีค่าธรรมเนียม $12 ต่อ 1 Score Report ใช้เวลา 10 วันเช่นกัน

 3. ส่งแบบ Rush : ในกรณีที่น้องต้องการส่งคะแนน SAT แบบรวดเร็วกว่าปกติ น้องสามารถ Request การส่งคะแนนแบบ Rush ได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีก $31 บวกเพิ่มขึ้นไปจากการส่งคะแนนแบบ Standard ใช้เวลาส่ง 2-4 วันทำการ ไม่นับวันหยุดและเสาร์อาทิตย์

***Important Note : 1 score report สามารถ ประกอบไปด้วยคะแนนสอบ SAT จากกี่รอบก้ได้ ไม่จำกัดจำนวน เช่น น้องอาจจะเลือก ให้ 1 report ส่งคะแนน SAT ทั้งหมด 3 รอบ จากรอบ October 2019, December 2019 และ March 2020 ได้ เป็นต้น


***Important Note : 1 Score report สามารถส่งไปให้ได้แค่ 1 คณะ/มหาวิทยาลัย เท่านั้น


ตัวอย่างการส่งคะแนน+คิดค่าธรรมเนียม+ระยะเวลาในการส่ง

สมมติ น้อง B สอบ SAT ไว้ทั้งหมด 5 รอบ

น้อง B เลือกจะส่งคะแนน SAT ทั้งหมด 3 รอบให้กับคณะ BBA Chula คิดเป็น 1 Score Report

น้อง B เลือกจะส่งคะแนน SAT ทั้งหมด 2 รอบให้กับคณะ BBA Thammasart คิดเป็น 1 Score Report


ถ้าน้อง B ส่งแบบฟรี ภายใน 9 วันจากวันสอบ ค่าธรรมเนียมการส่งคะแนน = $0 ใช้เวลา 10 วันในการส่ง

ถ้าน้อง B ส่งแบบ standard หลัง 9 วันจากวันสอบ ค่าธรรมเนียมการส่งคะแนน = 2 reports x $12 =$24 ใช้เวลา 10 วันในการส่ง

ถ้าน้อง B ส่งแบบ Rush ค่าธรรมเนียม คือ $24 + $31 = $55 ใช้เวลา 2-4 วัน ในการส่ง ไม่นับวันหยุดและวันเสาร์อาทิตย์


พอจะเข้าใจรูปแบบการส่งคะแนนทั้ง 3 แบบแล้วใช้มั้ย หลังจากนี้ก็คิดและวางแผนล่วงหน้าดีๆ เพื่อให้การสอบและการส่งคะแนนราบรื่น สบายใจ คะแนน SAT มาถึงทันเวลา ภายในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อคะแนน SAT มาถึงคณะเรียบร้อยแล้ว โทรเช็คอีกซักรอบเพื่อความมั่นใจ หลังจากนั้นก็ทำใจให้สบาย และเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เลยจ้า


สำหรับขั้นตอนการ Send Available Score น้องๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Link ด้านล่างนี้เลย

Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page