top of page

เรียน ACT/ติว ACT Vocab: รวมคำศัพท์ ACT รอบ April 2019


เรียน ACT ติว ACT
เรียน ACT ติว ACT

PASSAGE 1: The Public Father, Daphne Merkin

 1. ongoing adj. ไม่หยุดยั้ง

 2. intricacy n. ความสลับซับซ้อน

 3. impressive adj. ซึ่งน่าประทับใจ

 4. endow v. บริจาค มอบเงินทุนให้

 5. observance n. การปฏิบัติตาม การสังเกต

 6. enigma n. คน หรือ สิ่งที่เป็นปริศนา

 7. secretive adj. ซึ่งเป็นความลับ

 8. obsessive adj. ที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป

 9. cobble v. ปะหรือซ่อม

 10. paternal adj. เหมือนพ่อ ทางสายพ่อ ลักษณะเหมือนพ่อ

 11. attentive adj. ระมัดระวัง ใส่ใจ

 12. attribute n. คุณลักษณะ

 13. businesslike n. เหมือนธุรกิจ

 14. specialize v. เชี่ยวชาญ

 15. articulation n. การออกเสียง

 16. infrequent adj. ไม่บ่อยนัก

 17. sacrosanct adj. ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง ศักดิ์สิทธิ์

 18. girlhood n. ความเป็นเด็กหญิง

 19. invariably adv. สม่ำเสมอ

 20. decisiveness n. ความเด็ดขาด ความแน่วแน่

 21. futile adj. ไร้ประโยชน์

 22. communion n. การมีส่วนร่วม

 23. fondness n. ความชอบ

 24. affection n. ความรัก

 25. utterly adv. อย่างที่สุด

 26. idiosyncrasy n. ลักษณะเฉพาะ

 27. ubiquitous adj. ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

 28. incongruous adj. ซึ่งไม่สอดคล้อง

 29. oblivious adj. ซึ่งลืมเลือน

 30. impersonal adj. ซึ่งขากบุคลิกลักษณะ

PASSAGE 2: Raiders or Traders, Andrew Curry

 1. intrepid adj. กล้าหาญ

 2. seafarer n. คนเดินเรือ

 3. resemble v. คล้าย

 4. excavate v. ขุดค้น

 5. replica n. สำเนา

 6. remnant n. ส่วนที่เหลือ เศษเล็กเศษน้อย

 7. fortification n. ป้อมปราการ ที่มั่น

 8. settlement n. การจัดการ

 9. stealth n. การทำลับๆ

 10. resurrect v. ทำให้คืนชีพ

 11. navigate v. หาเส้นทาง

 12. presage n. ลางสังหรณ์

 13. plunge v. พุ่งไปข้างหน้า

 14. voyage n. การเดินทาง

 15. amphibious adj. ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนบกและในน้ำ

 16. inconceivable adj. ซึ่งเหลือเชื่อ


PASSAGE 3A: The Animated Worlds of Basil Twist, Eileen Blumenthal.

 1. old-fashioned adj. ล้าสมัย

 2. puppeteer n. คนเชิดหุ่นกระบอก

 3. animate adj. ซึ่งมีชีวิต

 4. inanimate adj. ซึ่งไม่มีชีวิต

 5. contradiction n. ความแตกต่าง

 6. puppetry n. ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก

 7. figurative adj. ซึ่งเปรียบเทียบ

 8. otherworldly adv. เกี่ยวกับชาติหน้า โลกอื่น

 9. fluidity n. สภาพของไหล

 10. harness v. ควบคุม

 11. obsession n. ความหลงใหล

 12. swirl v. หมุน

 13. swoop v. โฉบลงอย่างรวดเร็ว โจมตีอย่างรวดเร็ว

 14. protagonist n. ผู้แข่งคนสำคัญ

 15. rigid adj. แข็ง ไม่ยืดหยุ่น

PASSAGE 3B: Dancing Like a Fish in Under Water Puppet Theater, Robert Greskovic.

 1. composition n. การจังวางองค์ประกอบ

 2. glory n. ความมีชื่อเสียง

 3. unfurl v. คลี่ออก

 4. reminiscent adj. ซึ่งเตือนให้นึกถึง

 5. filament n. เส้นใย

 6. impetuous adj. หุนหันพลันแล่น ใจเร็ว

 7. elaborate adj. ซับซ้อน

 8. stingray n. ปลากระเบน

 9. watery adj. เกี่ยวกับน้ำ

 10. potent adj. มีอำนาจ

 11. slosh v. ทำหก

PASSAGE 4: The Magic Forest: Where Poplars Are Purifying the Planet, Dava Sobel.

 1. legacy n. มรดก

 2. foray v. จู่โจม

 3. solvent adj. ที่มีเงินเพียงพอ

 4. taint v. ทำให้มีรอบเปื้อน

 5. contaminant n. สิ่งที่ปนเปื้อน

 6. expanse n. พื้นที่กว้างขวาง

 7. poplar n. ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

 8. conduct v. การจัดการ

 9. transpire v. ปรากฏ

 10. residue n. ส่วนที่เหลือ

 11. enrichment n. การทำให้ร่ำรวย

 12. prevalent adj. ที่พบได้บ่อยๆ

 13. cleanup n. การทำความสะอาด

 14. fumigate v. อบควัน

 15. compatibility n. ความเข้ากันได้

 16. remediation n. การแก้ไขให้ถูกต้อง

Tags:

Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page