เรียน SAT/ติว SAT Vocab : รวมคำศัพท์ SAT READING จาก College Board Official Practice Test 1-3!


เรียน SAT VOCAB
เรียน SAT VOCAB

หากคิดว่าจะเริ่มเรียน SAT แล้วละก็ คงหนีไม่พ้น การเริ่มท่องศัพท์เป็นอันดับแรก เพราะถ้าไม่มีพื้นฐานคำศัพท์มาเลย ความรู้เริ่มต้นเป็นศูนย์ โอกาสจะทำคะแนน part SAT VERBAL ให้สูงคงจะยาก แม้จะใช้เทคนิคอะไรมา ก็คงไม่ช่วยเท่าไหร่


พี่ๆ KPH ย้ำเสมอ ว่าเราควรจะรู้คำศัพท์ ให้ได้อย่างน้อย 70% ของ passage นั้นๆ เพราะมันจะช่วยให้เรา พอเข้าใจ เนื้อเรื่องอยู่บ้าง และอีก 30% ที่เหลือ ให้ใช้เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์ จับประเด็น ที่เรียนใน คอร์สของ KPH เป็นตัวช่วย ทำแบบนี้ คะแนนจะ up ขึ้นได้ง่ายมากเลยทีเดียว


แต่คำศัพท์ก็มีเยอะแยะ จะให้ท่องคำไหนบ้างละ? คำตอบง่ายๆ ก็คือ ก็ท่องคำที่มันเคยออกไปแล้วน่ะสิ สำหรับคนที่คุ้นเคยกับข้อสอบ SAT ชำนาญกับข้อสอบมาเป็นเวลานานอย่างพี่ๆ KPH แล้วล่ะก็ จะรู้ดีว่า ข้อสอบมันก็ออกแต่เรื่อง สไตล์เดิมๆ นั่นแหละ ถึงแม้จะเปลี่ยน passage ไปหลายเรื่อง แต่คำศัพท์มันก็วนๆ อยู่ที่เดิม ฉะนั้นถ้าเราท่องคำศัพท์กลุ่มนี้ไว้ได้ โอกาสที่จะอ่าน passage ยาวๆ ให้ทันเวลาและรู้เรื่องก็ไม่น่ายากเกินความสามารถ โอกาสที่จะอัพคะแนน SAT Verbal ให้สูงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


เรารู้ว่าน้องๆ มีเวลาจำกัด ฉะนั้น วันนี้พี่ๆ KPH ก็เลยทุ่มเท เพื่อน้องๆ สุดริด คัดคำศัพท์จากข้อสอบ College Board Official Practice Test ชุดที่ 1-3 มาให้ ทุก passage เลยทีเดียว เพื่อให้น้องๆ ประหยัดเวลา ไม่ต้องมานั่งหาคำศัพท์ด้วยตัวเอง ถ้าพร้อมแล้ว ก็เลื่อนลงไปข้างล่าง ไปจดเก็บไว้เดี๋ยวนี้เลยเลย!

เรียน SAT VOCAB
เรียน SAT VOCAB


PASSAGE 1 : The Strangeness of Beauty. ©1999 by Lydia Minatoya

 1. Tradition (n.) = ประเพณี

 2. Veranda (n.) = ระเบียง

 3. Reluctant (adj.) = ลังเล

 4. Perhaps (adv.) = บางที

 5. Recognize (v.) = จำได้

 6. Glance (v.) = ชายตามอง

 7. Disruption (n.) = การรบกวน

 8. Urgency (n.) = ความเร่งด่วน

 9. Sincerity (n.) = ความจริงใจ

 10. Opportunity (n.) = โอกาส

 11. Involve (v.) = เกี่ยวข้อง

 12. Effort (n.) = ความพยายาม

 13. Dampness (n.) = ความชื้น

 14. Ambition (n.) = จุดมุ่งหมาย

 15. Judge (v.) = ตัดสิน

 16. Consent (n.) = การอนุญาต

 17. Eager (adj.) = กระตือรือร้น

 18. Abruptly (adv.) = อย่างทันที

 19. Gentle (adj.) = สุภาพ

 20. Startle (v.) = ทำให้ตกใจ

 21. Humble (adj.) = อ่อนน้อม

 22. Preposterous (adj.) = ผิดปกติ

 23. Silent (adj.) = เงียบ

 24. Literary (adj.) = เกี่ยวกับวรรณคดี


PASSAGE 2 : Francis J. Flynn and Gabrielle S. Adams, "Money Can't Buy Love: Asymmetric Beliefs about Gift Price and Feelings of Appreciation."

 1. Frantically (adv.) = อย่างไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้

 2. Regularly (adv.) = โดยปกติ

 3. Occasion (n.) = โอกาส

 4. Engender (v.) = ทำให้เกิด

 5. Ambivalent (adj.) = ลังเล

 6. Bond (n.) = ความสัมพันธ์

 7. Peer (n.) = เพื่อน

 8. Disappear (v.) = ทำให้ผิดหวัง

 9. Anthropologist (n.) = นักมนุษย์วิทยา

 10. Describe (v.) = อธิบาย

 11. Various (adj.) = หลากหลาย

 12. Recipient (n.) = ผู้รับ

 13. Phenomenon (n.) = ปรากฎการณ์

 14. Appreciate (v.) = ประทับใจ

 15. Struggle (v.) = ต่อสู้ , ดิ้นรน

 16. Egocentrism (n.) = การเห็นแก่ตัว

 17. Considerable (adj.) = มากมาย

 18. Explanation (n.) = คำอธิบาย

 19. Indeed (adv.) = อย่างแท้จริง

 20. Convey (v.) = ถ่ายทอด

 21. Consideration (n.) = การเห็นใจผู้อื่น

 22. Attitude (n.) = ทัศนคติ

 23. Motivate (v.) = กระตุ้น

 24. Construe (v.) = วิเคราะห์ , ตีความ

 25. Notion (n.) = ความคิด

 26. Utilize (v.) = ใช้ประโยชน์

 27. Efficient (adj.) = ที่มีประสิทธิภาพ

 28. Outcome (n.) = ผลลัพธ์

 29. Somehow (adv.) = ด้วยวิธีใดก็ตาม

 30. Calibrate (v.) = ตรวจวัด, ตรวจตา


PASSAGE 3 : “Genetical Implications of the Structure of Deoxyribonucleic Acid.” ©1953 by Nature Publishing Group.

 1. Formula (n.) = สูตร

 2. Chain (n.) = พันธะ , ความสัมพันธ์

 3. Sequence (n.) = การต่อเนื่องกัน

 4. Irregular (adj.) = ผิดปกติ

 5. Feature (n.) = ส่วนประกอบ

 6. Consist of (v.) = ประกอบด้วย

 7. Density (n.) = ความหนาแน่น

 8. Manner (n.) = ลักษณะ , ท่าทาง

 9. Structure (n.) = โครงสร้าง

 10. Condition (n.) = สภาวะ , สถานการณ์

 11. Permutation (n.) = การเปลี่ยนแปลง

 12. Precise (adj.) = แม่นยำ

 13. Information (n.) = ข้อมูล

 14. Complement (n.) = องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์

 15. Duplicate (v.) = จำลอง


PASSAGE 4 : Virginia Woolf, Three Guineas. ©1938 by Harcourt, Inc

 1. Admirable (adj.) = น่าชมเชย

 2. Beneath (adv.) = อยู่ข้างล่าง

 3. Parliament (n.) = รัฐสภา

 4. Consider (v.) = พิจารณา

 5. Procession (n.) = กระบวนการ

 6. Merely (adv.) = เพียงเท่านั้น

 7. Esthetic (adj.) = เกี่ยวกับความงาม

 8. Pageant (n.) = การประกวด

 9. Mount (v.) = ทำให้เพิ่มขึ้น

 10. Administer (v.) = จัดการ

 11. Agitate (v.) = ทำให้ปั่นป่วน

 12. Pulpit (n.) = นักเทศน์

 13. Dare (v.) = กล้าหาญ

 14. Contradict (v.) = ขัดแย้ง

 15. Divine (adj.) = ศักดิ์สิทธิ

 16. Cease (v.) = หยุด

 17. Profession (n.) = อาชีพ


PASSAGE 5/1 : Michael Slezak, “Space Mining: the Next Gold Rush?” ©2013 by New Scientist

 1. Forum (n.) = ที่ประชุม

 2. Convene (v.) = ชุมนุม

 3. Launch (v.) = ปล่อย , เริ่มดำเนินการ

 4. Asteroid (n.) = ดาวเคราะห์น้อย

 5. Decade (n.) = ทศวรรษ

 6. Demand (n.) = ความต้องการ

 7. Element (n.) = องค์ประกอบ

 8. Vital (adj.) = สำคัญ

 9. Pioneer (n.) = ผู้บุกเบิก

 10. Commodity (n.) = สินค้า

 11. Dirt (n.) = ดิน


PASSAGE 5/2 : New Scientist, “Taming the Final Frontier.” ©2013 by New Scientist.

 1. Motivation (n.) = การกระตุ้น

 2. Discovery (n.) = การค้นพบ

 3. Celestial (adj.) = เกี่ยวกับท้องฟ้า

 4. Enrich (v.) = ทำให้ดีขึ้น

 5. Habitat (n.) = ที่อยู่อาศัย

 6. Consequence (n.) = ผลกระทบ , ผลลัพธ์

 7. Principle (n.) = หลักการ

 8. Despoil (v.) = แย่งชิง

 9. Pristine (adj.) = ดั้งเดิม

 10. Persuade (v.) = ชักชวน , จูงใจ

 11. Abundance (n.) = ความอุดมสมบูรณ์

 12. Vast (adj.) = มากมาย

 13. Valuable (adj.) = มีคุณค่า

 14. Fragmentary (adj.) = ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

 15. Counterpart (n.) = สิ่งที่คล้ายกัน

 16. Regulation (n.) = ข้อบังคับ

 17. Agreement (n.) = ข้อตกลง

 18. Exploitation (n.) = การหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง

 19. Consensus (n.) = ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่

 20. Dispute (v.)=ขัดแย้งเรียน SAT VOCAB
เรียน SAT VOCAB

PASSAGE 1 : Charlotte Brontë, The Professor, originally published in 1857.


 1. Acknowledge (v.) = ยอมรับ

 2. Against (prep.) = ต่อต้าน

 3. Tedious (adj.) = น่าเบื่อหน่าย

 4. Nuisance (n.) = การรบกวน

 5. Impatient (adj.) = ใจรอน , ไม่อดทน

 6. Resolution (n.) = ปณิธาน , เป้าหมาย

 7. Endure (v.) = อดทน

 8. Liberty (n.) = อิสรภาพ

 9. Antipathy (n.) = ความไม่พอใจ , ความเกลียดชัง

 10. Evince (v.) = แสดงออกมาให้เห็น

 11. Irritate (v.) = รบกวน , ทำให้รำคาญใจ

 12. Thoroughly (adv.) = อย่างสมบูรณ์

 13. Suspect (v.) = สงสัย

 14. Ridiculous (adj.) = ไร้สาระ

 15. Mortifying (adj.) = ทำให้อับอาย

 16. Malignity (n.) = การมุ่งร้าย

 17. Genuine (adj.) = แท้จริง

 18. Pleasant (adj.) = น่ายินดี

 19. Inexorable (adj.) = ไม่หยุดยั้ง , ไม่ย่อท้อ

 20. Tyrant (n.) = ทรราชย์

 21. Utter (v.) = พูด

 22. Alter (v.) = ปรับเปลี่ยน

 23. Gleam (n.) = แสงสว่าง


PASSAGE 2 : Iain King, “Can Economics Be Ethical?” ©2013 by Prospect Publishing.


 1. Recent (adj.) = เร็วๆนี้

 2. Efficiency (n.) = ประสิทธิภาพ

 3. Ethical (adj.) = เกี่ยวกับศีลธรรม

 4. Critique (n.) = บทวิจารณ์

 5. Embrace (v.) = รวบรวม

 6. Outcome (n.) = ผลลัพธ์

 7. Sneer (v.) = เยาะเย้ย , ดูถูก

 8. Sympathy (n.) = ความเห็นใจ

 9. Empathy (n.) = การเอาใจใส่

 10. Interact (v.) = มีปฏิกิริยา

 11. Justify (v.) = พิสูจน์

 12. Boost (v.) = กระตุ้น

 13. Courage (n.) = ความกล้าหาญ

 14. Philosophy (n.) = ปรัชญา

 15. Manufacturer (n.) = ผู้ผลิต

 16. Greed (n.) = ความตะกละ

 17. Capital (n.) = เงินทุน , ทรัพย์สิน

 18. Approach (n.) = วิธีการ

 19. Advertisement (n.) = โฆษณาชวนเชื่อ

 20. Commandment (n.) = คำสั่ง

 21. Devaluation (n.) = การลดคุณค่า

 22. Dilemma (n.) = สภาวะลำบาก

 23. Inevitable (adj.) = หลีกเลี่ยงไม่ได้

 24. Queasy (adj.) = คลื่นไส้ , วิงเวียน

 25. Neuroscientist (n.) = นักประสาทวิทยา