top of page

เรียน SAT/ติว SAT Vocab : รวมคำศัพท์ SAT READING จาก College Board Official Practice Test 1-3!

Updated: Mar 28, 2021


เรียน SAT VOCAB
เรียน SAT VOCAB

หากคิดว่าจะเริ่มเรียน SAT แล้วละก็ คงหนีไม่พ้น การเริ่มท่องศัพท์เป็นอันดับแรก เพราะถ้าไม่มีพื้นฐานคำศัพท์มาเลย ความรู้เริ่มต้นเป็นศูนย์ โอกาสจะทำคะแนน part SAT VERBAL ให้สูงคงจะยาก แม้จะใช้เทคนิคอะไรมา ก็คงไม่ช่วยเท่าไหร่


พี่ๆ KPH ย้ำเสมอ ว่าเราควรจะรู้คำศัพท์ ให้ได้อย่างน้อย 70% ของ passage นั้นๆ เพราะมันจะช่วยให้เรา พอเข้าใจ เนื้อเรื่องอยู่บ้าง และอีก 30% ที่เหลือ ให้ใช้เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์ จับประเด็น ที่เรียนใน คอร์สของ KPH เป็นตัวช่วย ทำแบบนี้ คะแนนจะ up ขึ้นได้ง่ายมากเลยทีเดียว


แต่คำศัพท์ก็มีเยอะแยะ จะให้ท่องคำไหนบ้างละ? คำตอบง่ายๆ ก็คือ ก็ท่องคำที่มันเคยออกไปแล้วน่ะสิ สำหรับคนที่คุ้นเคยกับข้อสอบ SAT ชำนาญกับข้อสอบมาเป็นเวลานานอย่างพี่ๆ KPH แล้วล่ะก็ จะรู้ดีว่า ข้อสอบมันก็ออกแต่เรื่อง สไตล์เดิมๆ นั่นแหละ ถึงแม้จะเปลี่ยน passage ไปหลายเรื่อง แต่คำศัพท์มันก็วนๆ อยู่ที่เดิม ฉะนั้นถ้าเราท่องคำศัพท์กลุ่มนี้ไว้ได้ โอกาสที่จะอ่าน passage ยาวๆ ให้ทันเวลาและรู้เรื่องก็ไม่น่ายากเกินความสามารถ โอกาสที่จะอัพคะแนน SAT Verbal ให้สูงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


เรารู้ว่าน้องๆ มีเวลาจำกัด ฉะนั้น วันนี้พี่ๆ KPH ก็เลยทุ่มเท เพื่อน้องๆ สุดริด คัดคำศัพท์จากข้อสอบ College Board Official Practice Test ชุดที่ 1-3 มาให้ ทุก passage เลยทีเดียว เพื่อให้น้องๆ ประหยัดเวลา ไม่ต้องมานั่งหาคำศัพท์ด้วยตัวเอง ถ้าพร้อมแล้ว ก็เลื่อนลงไปข้างล่าง ไปจดเก็บไว้เดี๋ยวนี้เลยเลย!

เรียน SAT VOCAB
เรียน SAT VOCAB


PASSAGE 1 : The Strangeness of Beauty. ©1999 by Lydia Minatoya

 1. Tradition (n.) = ประเพณี

 2. Veranda (n.) = ระเบียง

 3. Reluctant (adj.) = ลังเล

 4. Perhaps (adv.) = บางที

 5. Recognize (v.) = จำได้

 6. Glance (v.) = ชายตามอง

 7. Disruption (n.) = การรบกวน

 8. Urgency (n.) = ความเร่งด่วน

 9. Sincerity (n.) = ความจริงใจ

 10. Opportunity (n.) = โอกาส

 11. Involve (v.) = เกี่ยวข้อง

 12. Effort (n.) = ความพยายาม

 13. Dampness (n.) = ความชื้น

 14. Ambition (n.) = จุดมุ่งหมาย

 15. Judge (v.) = ตัดสิน

 16. Consent (n.) = การอนุญาต

 17. Eager (adj.) = กระตือรือร้น

 18. Abruptly (adv.) = อย่างทันที

 19. Gentle (adj.) = สุภาพ

 20. Startle (v.) = ทำให้ตกใจ

 21. Humble (adj.) = อ่อนน้อม

 22. Preposterous (adj.) = ผิดปกติ

 23. Silent (adj.) = เงียบ

 24. Literary (adj.) = เกี่ยวกับวรรณคดี


PASSAGE 2 : Francis J. Flynn and Gabrielle S. Adams, "Money Can't Buy Love: Asymmetric Beliefs about Gift Price and Feelings of Appreciation."

 1. Frantically (adv.) = อย่างไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้

 2. Regularly (adv.) = โดยปกติ

 3. Occasion (n.) = โอกาส

 4. Engender (v.) = ทำให้เกิด

 5. Ambivalent (adj.) = ลังเล

 6. Bond (n.) = ความสัมพันธ์

 7. Peer (n.) = เพื่อน

 8. Disappear (v.) = ทำให้ผิดหวัง

 9. Anthropologist (n.) = นักมนุษย์วิทยา

 10. Describe (v.) = อธิบาย

 11. Various (adj.) = หลากหลาย

 12. Recipient (n.) = ผู้รับ

 13. Phenomenon (n.) = ปรากฎการณ์

 14. Appreciate (v.) = ประทับใจ

 15. Struggle (v.) = ต่อสู้ , ดิ้นรน

 16. Egocentrism (n.) = การเห็นแก่ตัว

 17. Considerable (adj.) = มากมาย

 18. Explanation (n.) = คำอธิบาย

 19. Indeed (adv.) = อย่างแท้จริง

 20. Convey (v.) = ถ่ายทอด

 21. Consideration (n.) = การเห็นใจผู้อื่น

 22. Attitude (n.) = ทัศนคติ

 23. Motivate (v.) = กระตุ้น

 24. Construe (v.) = วิเคราะห์ , ตีความ

 25. Notion (n.) = ความคิด

 26. Utilize (v.) = ใช้ประโยชน์

 27. Efficient (adj.) = ที่มีประสิทธิภาพ

 28. Outcome (n.) = ผลลัพธ์

 29. Somehow (adv.) = ด้วยวิธีใดก็ตาม

 30. Calibrate (v.) = ตรวจวัด, ตรวจตา


PASSAGE 3 : “Genetical Implications of the Structure of Deoxyribonucleic Acid.” ©1953 by Nature Publishing Group.

 1. Formula (n.) = สูตร

 2. Chain (n.) = พันธะ , ความสัมพันธ์

 3. Sequence (n.) = การต่อเนื่องกัน

 4. Irregular (adj.) = ผิดปกติ

 5. Feature (n.) = ส่วนประกอบ

 6. Consist of (v.) = ประกอบด้วย

 7. Density (n.) = ความหนาแน่น

 8. Manner (n.) = ลักษณะ , ท่าทาง

 9. Structure (n.) = โครงสร้าง

 10. Condition (n.) = สภาวะ , สถานการณ์

 11. Permutation (n.) = การเปลี่ยนแปลง

 12. Precise (adj.) = แม่นยำ

 13. Information (n.) = ข้อมูล

 14. Complement (n.) = องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์

 15. Duplicate (v.) = จำลอง


PASSAGE 4 : Virginia Woolf, Three Guineas. ©1938 by Harcourt, Inc

 1. Admirable (adj.) = น่าชมเชย

 2. Beneath (adv.) = อยู่ข้างล่าง

 3. Parliament (n.) = รัฐสภา

 4. Consider (v.) = พิจารณา

 5. Procession (n.) = กระบวนการ

 6. Merely (adv.) = เพียงเท่านั้น

 7. Esthetic (adj.) = เกี่ยวกับความงาม

 8. Pageant (n.) = การประกวด

 9. Mount (v.) = ทำให้เพิ่มขึ้น

 10. Administer (v.) = จัดการ

 11. Agitate (v.) = ทำให้ปั่นป่วน

 12. Pulpit (n.) = นักเทศน์

 13. Dare (v.) = กล้าหาญ

 14. Contradict (v.) = ขัดแย้ง

 15. Divine (adj.) = ศักดิ์สิทธิ

 16. Cease (v.) = หยุด

 17. Profession (n.) = อาชีพ


PASSAGE 5/1 : Michael Slezak, “Space Mining: the Next Gold Rush?” ©2013 by New Scientist

 1. Forum (n.) = ที่ประชุม

 2. Convene (v.) = ชุมนุม

 3. Launch (v.) = ปล่อย , เริ่มดำเนินการ

 4. Asteroid (n.) = ดาวเคราะห์น้อย

 5. Decade (n.) = ทศวรรษ

 6. Demand (n.) = ความต้องการ

 7. Element (n.) = องค์ประกอบ

 8. Vital (adj.) = สำคัญ

 9. Pioneer (n.) = ผู้บุกเบิก

 10. Commodity (n.) = สินค้า

 11. Dirt (n.) = ดิน


PASSAGE 5/2 : New Scientist, “Taming the Final Frontier.” ©2013 by New Scientist.

 1. Motivation (n.) = การกระตุ้น

 2. Discovery (n.) = การค้นพบ

 3. Celestial (adj.) = เกี่ยวกับท้องฟ้า

 4. Enrich (v.) = ทำให้ดีขึ้น

 5. Habitat (n.) = ที่อยู่อาศัย

 6. Consequence (n.) = ผลกระทบ , ผลลัพธ์

 7. Principle (n.) = หลักการ

 8. Despoil (v.) = แย่งชิง

 9. Pristine (adj.) = ดั้งเดิม

 10. Persuade (v.) = ชักชวน , จูงใจ

 11. Abundance (n.) = ความอุดมสมบูรณ์

 12. Vast (adj.) = มากมาย

 13. Valuable (adj.) = มีคุณค่า

 14. Fragmentary (adj.) = ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

 15. Counterpart (n.) = สิ่งที่คล้ายกัน

 16. Regulation (n.) = ข้อบังคับ

 17. Agreement (n.) = ข้อตกลง

 18. Exploitation (n.) = การหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง

 19. Consensus (n.) = ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่

 20. Dispute (v.)=ขัดแย้งเรียน SAT VOCAB
เรียน SAT VOCAB

PASSAGE 1 : Charlotte Brontë, The Professor, originally published in 1857.


 1. Acknowledge (v.) = ยอมรับ

 2. Against (prep.) = ต่อต้าน

 3. Tedious (adj.) = น่าเบื่อหน่าย

 4. Nuisance (n.) = การรบกวน

 5. Impatient (adj.) = ใจรอน , ไม่อดทน

 6. Resolution (n.) = ปณิธาน , เป้าหมาย

 7. Endure (v.) = อดทน

 8. Liberty (n.) = อิสรภาพ

 9. Antipathy (n.) = ความไม่พอใจ , ความเกลียดชัง

 10. Evince (v.) = แสดงออกมาให้เห็น

 11. Irritate (v.) = รบกวน , ทำให้รำคาญใจ

 12. Thoroughly (adv.) = อย่างสมบูรณ์

 13. Suspect (v.) = สงสัย

 14. Ridiculous (adj.) = ไร้สาระ

 15. Mortifying (adj.) = ทำให้อับอาย

 16. Malignity (n.) = การมุ่งร้าย

 17. Genuine (adj.) = แท้จริง

 18. Pleasant (adj.) = น่ายินดี

 19. Inexorable (adj.) = ไม่หยุดยั้ง , ไม่ย่อท้อ

 20. Tyrant (n.) = ทรราชย์

 21. Utter (v.) = พูด

 22. Alter (v.) = ปรับเปลี่ยน

 23. Gleam (n.) = แสงสว่าง


PASSAGE 2 : Iain King, “Can Economics Be Ethical?” ©2013 by Prospect Publishing.


 1. Recent (adj.) = เร็วๆนี้

 2. Efficiency (n.) = ประสิทธิภาพ

 3. Ethical (adj.) = เกี่ยวกับศีลธรรม

 4. Critique (n.) = บทวิจารณ์

 5. Embrace (v.) = รวบรวม

 6. Outcome (n.) = ผลลัพธ์

 7. Sneer (v.) = เยาะเย้ย , ดูถูก

 8. Sympathy (n.) = ความเห็นใจ

 9. Empathy (n.) = การเอาใจใส่

 10. Interact (v.) = มีปฏิกิริยา

 11. Justify (v.) = พิสูจน์

 12. Boost (v.) = กระตุ้น

 13. Courage (n.) = ความกล้าหาญ

 14. Philosophy (n.) = ปรัชญา

 15. Manufacturer (n.) = ผู้ผลิต

 16. Greed (n.) = ความตะกละ

 17. Capital (n.) = เงินทุน , ทรัพย์สิน

 18. Approach (n.) = วิธีการ

 19. Advertisement (n.) = โฆษณาชวนเชื่อ

 20. Commandment (n.) = คำสั่ง

 21. Devaluation (n.) = การลดคุณค่า

 22. Dilemma (n.) = สภาวะลำบาก

 23. Inevitable (adj.) = หลีกเลี่ยงไม่ได้

 24. Queasy (adj.) = คลื่นไส้ , วิงเวียน

 25. Neuroscientist (n.) = นักประสาทวิทยา

 26. Anticipate (v.) = คาดการณ์

 27. Accurately (adv.) = อย่างแม่นยำPASSAGE 3/1 : Nicholas Carr, “Author Nicholas Carr: The Web Shatters Focus, Rewires Brains.” ©2010 by Condé Nast


 1. Consequence (n.) = ผลลัพธ์ , ผลกระทบ

 2. Cognitive (adj.) = เกี่ยวกับกระบวนการคิด

 3. Strengthen (v.) = แข็งแรงขึ้น

 4. Reveal (v.) = เปิดเผย , แสดงให้เห็น

 5. Boost (v.) = กระตุ้น

 6. Particularly (adv.) = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 7. Indicate (v.) = บ่งชี้ , ชี้ให้เห็น

 8. Trustworthiness (n.) = ความไว้วางใจ

 9. Prominent (adj.) = มีชื่อเสียง

 10. Intelligence (n.) = ควมฉลาด

 11. Sophisticate (v.) = ทำให้เชี่ยวชาญ

 12. Capacity (n.) = ความสามารถ

 13. Circumstance (n.) = สถานการณ์

 14. Pioneer (n.) = ผู้บุกเบิก

 15. Reverberate (v.) = มีผลสะท้อนต่อเนื่องPASSAGE 3/2 : Steven Pinker, “Mind over Mass Media.” ©2010 by The New York Times

Company.


 1. Cite (v) = อ้างถึง

 2. Pancrea (n.) = ตับอ่อน

 3. Revamp (v.) = ปรับปรุงใหม่

 4. Verdict (n.) = คำตัดสิน

 5. Conjugate (v.) = รวบรวม

 6. Immerse (v.) = หมกมุ่น

 7. Equivalent (adj.) = เท่ากับ

 8. Ancient (adj.) = โบราณ

 9. Fierce (adj.) = ดุร้ายPASSAGE 4 : Elizabeth Cady Stanton’s address to the 1869 Woman Suffrage Convention in Washington, DC.


 1. Urge (v.) = กระตุ้น

 2. Amendment (n.) = การแก้ไข

 3. Suffrage (n.) = สิทธิในการเลือกตั้ง

 4. Aggrandize (v.) = กระจายอำนาจ

 5. Acquisition (n.) = การเข้ายึด

 6. Cruelty (n.) = ความโหดร้าย , ความรุนแรง

 7. Inquisition (n.) = การไต่สวน , สอบสวน

 8. Imprisonment (n.) = การจำคุก

 9. Persecution (n.) = การก่อกวน

 10. Mercy (n.) = ความเมตตา

 11. Manhood (n.) = ความเป็นลูกผู้ชาย

 12. Womanhood (n.) = ความเป็นลูกผู้หญิง

 13. Masculine (adj.) = เข้มแข็ง , แข็งแรง

 14. Disfranchise (v.) = ตัดสิทธิ์

 15. Dilution (n.) = การเจือจาง

 16. Dependence (n.) = การพึ่งพาอาศัย

 17. Prejudice (n.) = ความลำเอียง

 18. Negation (n.) = การปฎิเสธ

 19. Repression (n.) = ความอดทน

 20. Evangel (n.) = คำสอน

 21. Enfranchisement (n.) = การให้สิทธิ

 22. Recognition (n.) = การยอมรับ

 23. Prosperity (n.) = ความเจริญ

 24. Usher (v.) = นำทาง

 25. Brutal (adj.) = โหดร้าย

 26. Distinguish (v.) = แยกแยะ

 27. Civilization (n.) = อารยธรรม

 28. Subjugate (v.) = ปราบปราม

 29. Ambition (n.) = เป้าหมาย , ความทะเยอทะยาน

 30. Oppression (n.) = ความคัดแย้ง

 31. Sacrifice (v.) = อุทิศ

 32. Vain (n.) = สายเลือดPASSAGE 5 : Geoffrey Giller, “Long a Mystery, How 500-Meter-High Undersea Waves Form Is Revealed.” ©2014 by Scientific American.


 1. Unlike (prep.) = แตกต่างจาก

 2. Instead (adv.) = แทนที่

 3. Satellite (n.) = ดาวเที่ยม

 4. Equipment (n.) = อุปกรณ์ , เครื่องมือ

 5. Fundamental (adj.) = พื้นฐาน

 6. Stagger (v.) = ทำให้สะดุด

 7. Skyscraper (n.) = ตึกสูง

 8. Transfer (n.) = การส่งผ่าน

 9. Crucial (adj.) = สำคัญ

 10. Accurate (adj.) = แม่นยำ

 11. Capture (v.) = จับกุม

 12. Colleague (n.) = เพื่อนร่วมงาน

 13. Generate (v.) = สร้างขึ้น

 14. Phenomenon (n.) = ปรากฎการณ์

 15. Simulate (v.) = เลียนแบบ

 16. Rotation (n.) = การหมุนรอบ

 17. Topography (n.) = ภูมประเทศ , การทำแผนที่

 18. Replicate (v.) = คัดลอก , ทำสำเนา

 19. Particle (n.) = อนุภาค

 20. Continental (adj.) = เกียวกับแผ่นดินใหญ่

 21. Devise (v.) = คิดขึ้นใหม่

 22. Eventually (adv.) = ในที่สุด

 23. Circulation (n.)=การหมุนเวียน


เรียน SAT VOCAB
เรียน SAT VOCAB

PASSAGE 1 : Saki, “The Schartz-Metterklume Method.” Originally published in 1911.


 1. Please (v.) = พอใจ

 2. Struggle (v.) = ดิ้นรน , ต่อสู้

 3. Ample (adj.) = เพียงพอ

 4. Hatred (n.) = ความเกลียดชัง

 5. Against (prep.) = ต่อต้าน

 6. Promptly (adv.) = อย่างทันทีทันใด

 7. Admonition (n.) = การตักเตือน

 8. Interference (n.) = สิ่งรบกวน

 9. Doctrine (n.) = ทฤษฎี

 10. Eloquent (adj.) = มีคารมคมคาย

 11. Besiege (v.) = ล้อมรอบ , รุมล้อม

 12. Ultimately (adv.) = ท้ายที่สุด

 13. Desertion (n.) = การทอดทิ้ง

 14. Relations (n.) = ความสัมพันธ์ , เครือญาติ

 15. Vague (adj.) = คลุมเครือ

 16. Destination (n.) = เป้าหมาย , จุดหมายปลายทาง

 17. Confront (v.) = เผชิญหน้า

 18. Inventory (n.) = สิ่งที่คงเหลือ

 19. Governess (n.) = พี่เลี้ยง , แม่นม

 20. Apparition (n.) = สิ่งที่น่ากลัว

 21. Meekness (n.) = ความนอบน้อม

 22. Behave (v.) = ประพฤติตัว

 23. Correctitude (n.) = พฤติกรรมที่ถูกต้อง

 24. Provoke (v.) = ยั่วยุ , ทำให้โมโห

 25. Delicate (adj.) = ละเอียดอ่อน , บอบบาง

 26. Temperament (n.) = อารมณ์

 27. Embarrass (v.) = ทำให้อาย , ทำให้เสียหน้า , ทำให้ลำบากใจ

 28. Expression (n.) = การแสดงออก

 29. Colloquial (adj.) = ไม่เป็นทางการ

 30. Magnificent (adj.) = งดงาม , ไม่ธรรมดา

 31. Admiration (n.) = ความชื่นชม

 32. Superior (adj.) = เหนือกว่า

 33. Patroness (n.) = ผู้อุปการะหญิง


PASSAGE 2 : Taras Grescoe, Straphanger: Saving Our Cities and Ourselves from the Automobile. ©2012 by Taras Grescoe.


 1. Planet (n.) = ดาวเคราะห์

 2. Majority (n.) = ส่วนใหญ่

 3. Vast (adj.) = มากมาย

 4. Commuter (n.) = รถไฟ

 5. Continent (n.) = ทวีป

 6. Invention (n.) = การประดิษฐ์

 7. Combustion (n.) = การเผาไหม้

 8. Anomaly (n.) = ความผิดปกติ

 9. Privilege (n.) = สิทธิประโยชน์

 10. Transform (v.) = เปลี่ยนแปลง

 11. Demographer (n.) = นักประชากรศาสตร์

 12. Insulation (n.) = ฉนวน

 13. Contingent (n.) = สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

 14. Significant (adj.) = สำคัญ

 15. Dwelling (n.) = บ้าน

 16. Enormous (adj.) = มากมาย , มหาศาล

 17. Premium (n.) = เบี้ยประกันPASSAGE 3 : Thor Hanson, Feathers. ©2011 by Thor Hanson.


 1. Clue (n.) = เบาะแส

 2. Incredulous (adj.) = เหลือเชื่อ

 3. Predator (n.) = นักล่า

 4. Barely (adv.) = แทบจะไม่

 5. Terrible (adj.) = แย่มาก

 6. Cheat (v.) = คดโกง , หลอกลวง

 7. Observation (n.) = การสังเกตุ

 8. Ingenious (adj.) = ชาญฉลาด

 9. Experiment (n.) = การทดลอง

 10. Aim (v.) = ตั้งเป้าหมาย

 11. Evolutionary (adj.) = เกี่ยวกับวิวัฒนาการ

 12. Explanatory (adj.) = เป็นการอธิบาย

 13. Hypothesis (n.) = ข้อสันนิษฐานPASSAGE 4/1 : Talleyrand et al., Report on Public Instruction. Originally published in 1791


 1. Exclude (v.) = แยกออก

 2. Participation (n.) = การมีส่วนร่วม

 3. Influence (n.) = อิทธิพล

 4. Phenomena (n.) = ปรากฎการณ์

 5. Political (adj.) = เกี่ยวกับการเมือง

 6. Abstract (adj.) = เกี่ยวกับนามธรรม

 7. Exclusion (n.) = การแยกออก

 8. Decree (v.) = พิพากษา

 9. Compel (v.) = บังคับ

 10. Acknowledge (v.) = ยอมรับ

 11. Sanction (n.) = การสนับสนุน

 12. Ambition (n.) = จุดมุ่งหมาย , ความทะเยอทะยาน

 13. Incontestable (adj.) = โต้แย้งไม่ได้

 14. Seek (v.) = ค้นหา

 15. Constitution (n.) = ศาลรัฐธรรมนูญ

 16. Inclination (n.) = ความโน้มเอียง

 17. Strenuous (adj.) = ขยันขันแข็ง

 18. Harmony (n.) = ความสามัคคี

 19. Sufficient (adj.) = เพียงพอ

 20. Invoke (v.) = ก่อให้เกิด

 21. Companion (n.) = เพื่อน

 22. Persistence (n.) = การคงอยู่PASSAGE 4/2 : Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman


 1. Contending (n.) = การต่อสู้

 2. Principle (n.) = หลักการ , ทฤษฎี

 3. Strengthen (v.) = ทำให้แข็งแกร่งขึ้น

 4. Comprehend (v.) = เข้าใจ

 5. Patriotism (n.) = คนรักชาติ

 6. Mankind (n.) = มนุษยชาติ

 7. Investigation (n.) = การสืบสวน , การตรวจสอบ

 8. Parity (n.) = ความเท่าเทียมกัน

 9. Prevail (v.) = มีอำนาจเหนือกว่า

 10. Legislator (n.) = นักกฏหมาย

 11. Subjugate (v.) = เอาชนะ

 12. Partake (v.) = เข้าร่วมPASSAGE 5 : Richard J. Sharpe and Lisa Heyden, “Honey Bee Colony Collapse Disorder is Possibly Caused by a Dietary Pyrethrum Deficiency.” ©2009 by Elsevier Ltd.


 1. Pathogenic (adj.) = ซึ่งทำให้เกิดโรค

 2. Mite (n.) = เห็บ

 3. Susceptibility (n.) = ความรู้สึกเร็ว

 4. Insecticide (n.) = ยาฆ่าแมลง

 5. Infestation (n.) = การติดเชื้อ

 6. Suspect (v.) = สงสัย

 7. Deficient (adj.) = ไม่เพียงพอ , ขาดแคลน

 8. Postulate (v.) = สมมติฐาน

 9. Inherent (adj.) = มีอยู่แต่กำเนิด

 10. Intermittent (adj.) = ไม่ต่อเนื่อง

 11. Feeding (n.) = การให้อาหาร

 12. Fatal (adj.) = ทำให้ถึงตาย

 13. Weaken (v.) = ทำให้อ่อนแอลง

 14. Hypothesis (n.) = สมมติฐาน

 15. Colony (n.) = กลุ่ม

 16. Beneficial (adj.)=เป็นประโยชน์


 

Blog นี้ เป็นเพียงแค่คำศัพท์ SAT พาร์ทแรกเท่านั้น คัดมาจากข้อสอบ ชุดที่ 1-3 จากข้อสอบ College Board Official Practice Test ซึ่งเท่าที่เห็นก็ถือว่าเยอะมากๆแล้ว ใครที่ไม่ไหว ก้ไปช้าๆ ค่อยๆสะสมไปทีละนิด ส่วนที่ใครยังไหว สายฟิต อยากไปต่อกับชุดที่เหลือ ก็คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลย
สำหรับใครที่เรียน SAT ด้วยตัวเองแล้วไม่ได้ผล เรียน SAT แบบไม่เป็นระบบ KPH ก็พร้อมจะช่วยน้องๆ เสมอนะค้า ที่นี่ นอกจะมีคำศัพท์เด็ดๆ ให้ท่องมากมายแล้ว เรายังเน้นการเรียนที่เป็นระบบ มีการวางแผนการเรียนที่ดี ทำให้น้องเห็นภาพ ชัดเจน จำได้และใช้เป็น และยังมีเทคนิค ให้อีกมากมายเลยจ้าา สนใจติดต่อ 064-954-7733 หรือ Line ID : @Krupimhouse ได้ตลอดเวลานะคะคอร์ส SAT ที่ KPH เรียนอะไรบ้าง?


รายละเอียดเนื้อหาที่เรียนใน course

✔Reading : เทคนิคการอ่านที่ไม่เหมือนใคร ฝึกการอ่านให้เร็วขึ้น แต่ไม่หลุด focus จับประเด็นได้ครบถ้วน Main Idea + Supporting ทำทันเวลา ตอบคำถามถูกต้องแม่นยำ


✔Writing : เนื้อหา Grammar ระดับ advance ทุกเรื่อง เทคนิคการจำ นำไปใช้ได้จริงในห้องสอบ ฝึกดูโจทย์พลิกแพลง


✔Vocab: เจาะลึก ศัพท์ SAT คัดมาแล้ว 700 คำ ที่ออกบ่อย!  +ศัพท์ synonym จาก passage ต่างๆ

.

✔Math : จัดระบบเนื้อหา จำง่าย ใช้เป็น แปลออก ตีโจทย์ได้ คิดเลขเร็ว ฝึกโจทย์ครบทุกแบบ ทุกสไตล์ ทุกความยากง่าย พร้อมเทคนิคใช้ calculator.


Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page