top of page

รวม Vocab List 99 คำต้องรู้ ถ้าคิดจะสอบ SAT MATH


จากปัญหาร้อยแปดพันอย่าง ที่จะทำให้น้องสอบ SAT MATH ไม่ได้เต็ม 800 ทั้งตีโจทย์ไม่เป็น แก้สมการไม่ได้ คิดเลขผิด อะไรก็แล้วแต่ หนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดเลยคือ "การแปลไม่ออก" นั่นเอง!


คำศัพท์ SAT MATH

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าน้องแปลไม่ออก หรือแปลผิด ก็เหมือนจบตั้งแต่เริ่มต้น จะตีโจทย์ แก้สมการต่อก็ไม่ได้แล้ว

เนื่องจากปัญหาแต่ละอย่าง ต้องได้รับการแก้ที่ไม่เหมือนกัน สำหรับปัญหา "แปลโจทย์ไม่ออก" นั้น หน้าที่เดียวของน้องๆ คือ ท่องศัพท์นั่นเอง! ท่องศัพท์ SAT MATH แบบ basic ซึ่ง KRUPIMHOUSE รวบรวมมาให้แล้ว 99 คำ ที่ออกแน่ๆ 100% เมื่อท่อง 99 คำนี้ได้แล้ว ให้ลองไปทำโจทย์ดู!

ซึ่งเมื่อทำโจทย์ แน่นอนว่าน้องจะต้องไปเจอ เรื่องราว story มากมายที่โจทย์ design ออกมา ตั้งแต่ง่ายมากไปจนถึงยากมาก เทคนิคการแปลง่ายๆ จำไว้เลย เราไม่จำเป็นต้องแปลออกทุกตัว! ย้ำ! ไม่ต้องแปลทุกตัว! แค่ลองอ่านคร่าวๆ แล้วหาออกมาให้ได้ว่า

 • ตัวละครกี่ตัว

 • ใครบ้าง

 • ทำอะไร

 • ทำเท่าไหร่

 • ใครมากกว่าใคร/น้อยกว่าใคร

แล้วลองค่อยๆเขียนสิ่งที่เรารู้ออกมาให้เป็นระบบ การทดให้เป็นระบบ ไม่มั่วซั่ว จะทำให้การคิดวิเคราะห์ของน้องๆ ดีขึ้นมากๆ ส่งผลให้น้องตีโจทย์ ได้ง่ายขึ้นและแก้สมการถูกต้องมากขึ้น!

และอย่าลืมเมื่อทำโจทย์เสร็จแล้ว ถ้ามีศัพท์เพิ่มเติม อย่าลืมจดออกมากต่อจาก 99 คำนี้ด้วยจ้าาา

 1. Integers = จำนวนเต็มเช่น .., -2, -1, 0, 1, 2, ....

 2. real number = จำนวนจริง (ทุกจำนวนที่อยู่บนเส้นจำนวน)

 3. Remainder = เศษ

 4. Even integers = จำนวนเต็มคู่ เช่น 2,4,6,8,...

 5. Odd integers = จำนวนเต็มคี่ เช่น 1,3,5,7

 6. Positive number = จำนวนบวก

 7. Negative number = จำนวนลบ

 8. factor = ตัวประกอบ

 9. prime number = จำนวนเฉพาะ

 10. fraction = เศษส่วน

 11. decimal = ทศนิยม

 12. percent = ส่วนใน 100 ส่วน

 13. add/plus = บวก

 14. minus/subtract = ลบ

 15. multiply/time = คูณ

 16. divide = หาร

 17. exceed = มากกว่า

 18. equal/equivalent = เท่ากับ

 19. sum = ผลบวก

 20. difference = ผลต่าง

 21. product = ผลคูณ

 22. quotient = ผลหาร

 23. x is divisible by y = x ถูกหาร ด้วย y ลงตัว (x/y)

 24. dividend = ตัวตั้ง

 25. divisor = ตัวหาร

 26. proportional = เป็นสัดส่วนซึ่งกันและกัน

 27. directly vary = แปรฝันตรง

 28. inversely vary = แปรผกผัน

 29. distinct root = รากที่แตกต่างกัน

 30. real root = รากที่เป็นจำนวนจริง

 31. imagine root = รากที่ไม่เป็นจำนวนจริง

 32. average = ค่าเฉล่ี่ย

 33. constant = ค่าคงที่

 34. Exponent = ยกกำลัง

 35. xy-plane = ตารางที่มี x เป็นแกนนอน และ y เป็นแกนตั้ง

 36. x-axis = แกน x/ แกนนอนบน xy-plane

 37. y-axis = แกน y/ แกนตั้งบน xy-plane

 38. coordinate = คู่อันดับ

 39. ordered pair = คู่อันดับ

 40. distant = ระยะห่าง / ระยะทาง

 41. midpoint = จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด

 42. slope = ความชันของเส้นตรง

 43. perpendicular = ตั้งฉาก

 44. parallel = ขนาน

 45. x-intercept = จุดตัดแกน x

 46. y-intercept = จุดตัดแกน y

 47. intersect = ตัดกัน

 48. Vertex = จุดยอด

 49. decrease = ลดลง

 50. increase = เพิ่มขึ้น

 51. median = ค่ากลางของข้อมูล เมื่อเรียงข้อมูลทั้งหมดจากน้อยไปมาก

 52. mode = ข้อมูลที่เกิดขึ้นถี่ที่สุดเมื่อเทียบความข้อมูลอื่นๆทั้งหมด

 53. in terms of ... = ในเทอมของ... (ตอบให้อยู่ในรูปของ...)

 54. is greater than, is more than = มากกว่า >

 55. is less than, is fewer than = น้อยกว่า <

 56. is greater than or equal to = มากกว่าหรือเท่ากับ

 57. is less than or equal to = น้อยกว่าหรือเท่ากับ

 58. real number = จำนวนจริง

 59. domain = ในความสัมพันธ์ function ใดๆ domain คือค่าของ input ทั้งหมด ที่สามารถนำมาใช้ได้ (all possible value of x)

 60. range = ในความสัมพันธ์ function ใดๆ range คือค่าของ output ทั้งหมดที่เป็นไปได้ เมื่อใส่ input เข้าไป (all possible value of y)

 61. Line = เส้นตรง

 62. angle = มุม

 63. interior angle = มุมภายใน

 64. exterior angle = มุมภายนอก

 65. supplementary = มุม2 มุมที่มีค่ารวมกันได้ 180 องศาเรียกว่าเป็น supplementary ซึ่งกันและกัน

 66. complementary = มุม 2 มุมที่มีค่ารวมกันได้ 90 องศา เรียกว่าเป็น complementary ซึ่งกันและกัน

 67. congruent = เหมือนกัน

 68. polygon = รูปหลายเหลี่ยม

 69. triangle = รูปสามเหลี่ยม

 70. Quadrilateral = รูปสี่เหลี่ยม

 71. square = รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

 72. rectangle = รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 73. rhombus = รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

 74. parallelogram = รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 75. Trapezoid = รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

 76. pentagon = รูปห้าเหลี่ยม

 77. hexagon = รูปหกเหลี่ยม

 78. octagon = รูปแปดเหลี่ยม

 79. diagonal = เส้นทแยงมุม

 80. perimeter = เส้นรอบรูป

 81. circle = วงกลม

 82. radius = รัศมี

 83. diameter = เส้นผ่านศูนย์กลาง

 84. center = จุดศูนย์กลางวงกลม

 85. circumference = เส้นรอบวง

 86. area = พื้นที่

 87. volume = ปริมาตร

 88. surface are = พื้นที่ผิว

 89. cube = ลูกบาศก์

 90. rectangular box = กล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 91. sphere = ทรงกลม

 92. cylinder = ทรงกระบอก

 93. cone = กรวย

 94. pyramid = ปิรามิด

 95. double = สองเท่า

 96. triple = สามเท่า

 97. quadruple = สี่เท่า

 98. maximize = ทำให้มากที่สุด

 99. minimize = ทำให้น้อยที่สุด

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page