top of page

Must Known "Science" Vocabulary


สวัสดีค่าาา น้องๆคงจะรู้กันอยู่แล้วนะคะ ว่าข้อสอบ Part Critical Reading นั้นแบ่งออกเป็น 4 สไตล์ด้วยกัน ซึ่งก็คือ - Science - History - Literature - Social Science โดยแต่ละแนวก็จะมีคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ต่างกันออกไป บางทีศัพท์คำเดียวกัน อาจแปลคนละอย่างไปตามเนื้อหาของ passage อีกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำศัพท์ หมวด Science กันค่ะ จะเอาพาร์ทนี้เต็ม ศัพท์ต้องเป๊ะ!! ไปเลยค่า

MUST-KNOWN “SCIENCE” vocabulary

 1. Antibody = ภูมิต้านทาน

 2. Analysis = การวิเคราะห์

 3. Analyze = วิเคราะห์

 4. Abundant = มากมาย

 5. Acid = กรด

 6. Altitude = ความสูง

 7. Anecdote = เรื่องราว

 8. Anticipate = คาดหวัง / ทำนาย

 9. Acceleration = การเพิ่มความเร็ว

 10. Astronomer = นักบินอวกาศ

 11. Apposition = การวางเข้าด้วยกัน

 12. Atmosphere = ชั้นบรรยากาศ

 13. Attribute = คุณลักษณะ

 14. Activate = กระตุ้น

 15. Assert = ยืนยัน

 16. Biological process = กระบวนการทางชีวะ

 17. Biologist = นักชีววิทยา

 18. Blood cell = เซลล์เลือด

 19. Bacteria = แบคทีเรีย

 20. Buffer = เครื่องขัดเงา

 21. Burgeon = ออกหน่อ

 22. Carbohydrate = คาร์โบไฮเดรต

 23. Catalyst = ตัวเร่งปฏิกิริยา

 24. Calorie = แคลอรี่

 25. Centric = อยู่ตรงศูนย์กลาง

 26. Circuitry = วงจรไฟฟ้า

 27. Clone = การลอกเลียนแบบ

 28. Compose = ประกอบด้วย

 29. Consecutive = ตามลำดับ

 30. Correlate = ความสัมพันธ์กัน

 31. Convolute = ขด

 32. Complicate = ซับซ้อน

 33. Compatible = ทำงานร่วมกันได้

 34. Coma = อาการไม่รู้สึกตัว

 35. Conserve = ทำให้ปลอดภัย

 36. Competence = ความสามารถ

 37. Component = ส่วนประกอบ

 38. Data = ข้อมูล

 39. Documentation = การเตรียมเอกสาร

 40. Decelerate = การลดความเร็ว

 41. Deposition = การทับถมของสสาร

 42. Differentiate = ทำให้แตกต่าง

 43. Diagnosis = การวินิจฉัย

 44. Distinguish = จำแนก

 45. Divergent = แตกต่าง / ผันแปร

 46. Digestion = การย่อยอาหาร

 47. Diffusion = การแพร่กระจาย

 48. Dominance = การมีอำนาจเหนือ

 49. Emit = ปล่อยออกมา

 50. Emerge = ปรากฏ

 51. Emulsion = การผสมของของเหลว

 52. Equilibrium = ความสมดุล

 53. Equator = เส้นศูนย์สูตร

 54. Emergence = การปรากฏ

 55. Extraterrestrial = มนุษย์ต่างดาว

 56. Ecological = กระทบต่อสภาพแวดล้อม

 57. Ecology = นิเวศวิทยา

 58. Ecosystem = ระบบนิเวศ

 59. Evolve = พัฒนาการ

 60. Evolutionary = วิวัฒนาการ

 61. Emulate = การเลียนแบบ

 62. Empathy = การเอาใจใส่

 63. Elevate = ยกระดับ

 64. Electron = อิเล็กตรอน

 65. Environment = สิ่งแวดล้อม

 66. Erosion = การกัดกร่อน

 67. Fuse = ฟิวส์

 68. Friction = แรงต้านทาน

 69. Fermentation = การหมัก

 70. Formula = สูตร

 71. Food chain = ห่วงโซ่อาหาร

 72. Fluid = ของเหลว

 73. Genotype = รูปแบบพันธุกรรม

 74. Genetic = พันธุศาสตร์

 75. Gravity = แรงโน้มถ่วง

 76. Geologist = นักธรณีวิทยา

 77. Herbivore = สัตว์กินพืช

 78. Humidity = ความชุ่มชื้น

 79. Hypothesis = ข้อสันนิษฐาน

 80. Humans = มนุษย์

 81. Habitat = ที่อยู่อาศัย

 82. Interaction = ปฏิกิริยา

 83. Inhibit = ตัวยับยั้ง

 84. Infect = ติดเชื้อ

 85. Incremental = ส่วนเพิ่มเติม

 86. Infusion = การแพร่

 87. Intrusive = บุกรุก / ก้าวก่าย

 88. Intensive = เข้มข้น

 89. Isolate = โดดเดี่ยว

 90. Intolerant = ไม่อดทน

 91. Immune = เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

 92. Immunity = การปลอดเชื้อโรค

 93. Ion = อิออน(ประจุไฟฟ้า)

 94. Kinetic energy = พลังงานจลน์

 95. Liquid = ของเหลว

 96. Lymphocyte = เม็ดเลือดขาว

 97. Light-year = ปีแสง

 98. Localize = จำกัด

 99. Laboratory = ห้องปฏิบัติการ

 100. Light bulb = หลอดไฟ

 101. Mass = มวล

 102. Mimic = ล้อเลียน

 103. Mentality = ความสามารถทางจิต

 104. Microbe = จุลินทรีย์

 105. Microscopic = เล็กจนมองไม่เห็น

 106. Mars = ดาวอังคาร

 107. Mercury = ดาวพุธ

 108. Milky Way = ทางช้างเผือก

 109. Mediate = ไกล่เกลี่ย

 110. Medical = ทางการแพทย์

 111. Natural resource = แหล่งทางธรรมชาติ

 112. Nurture = เอาใจใส่

 113. Nutrient = สารอาหาร

 114. Obsolete = ล้าสมัย

 115. Omit = ละเลย

 116. Osmosis = การซึมผ่าน

 117. Overt = เปิดเผย

 118. Orbit = วงโคจร

 119. Obstruction = สิ่งกีดขวาง

 120. Observatory = ที่สังเกตการณ์

 121. Particle = อนุภาค

 122. Precede = มาก่อน

 123. Precision = ความแม่นยำ

 124. Planet = ดาวเคราะห์

 125. Photosynthesis = การสังเคราะห์แสง

 126. Principle = หลักการ

 127. Planetary = เกี่ยวกับโลก

 128. Psychologist = นักจิตวิยา

 129. Procedure = ขบวนการ

 130. Putrefaction = การเน่าเปื่อย

 131. Precursor = ผู้มาก่อน

 132. Primate = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 133. Retrieve = ได้กลับคืนมา

 134. Redundant = มากเกินไป

 135. Relevant = เกี่ยวเนื่องกัน

 136. Residue = ส่วนที่เหลือ

 137. Residual = จำนวนที่เหลือ

 138. Recyclable = สามารถนำกลับมาใช้

 139. Recycle = นำกลับมาใช้

 140. Replicate = การทำซ้ำ

 141. Rotate = หมุนรอบ

 142. Radiate = รังสี

 143. Reflect = สะท้อน

 144. Reproduction = การแพร่พันธุ์

 145. Rudimentary = ซึ่งเป็นพื้นฐาน

 146. Substance = สสาร

 147. Solution = สารละลาย

 148. Static = ไม่เคลื่อนไหว

 149. Symmetry = สมมาตร

 150. Stimulate = กระตุ้น

 151. Simulate = ลอกเลียน

 152. Segregate = แยกออก

 153. Spate = จำนวนมาก

 154. Solar system = ระบบสุริยะ

 155. Scientifically = ทางวิทยาศาสตร์

 156. Spacecraft = ยานอวกาศ

 157. Tangency = การสัมผัสวง

 158. Telegraphic = ระบบโทรเลข

 159. Tonsil = ต่อมทอนซิล

 160. Theory = ทฤษฎี

 161. Transcribe = คัดลอก

 162. Urban = ชุมชนเมือง

 163. Universe = จักรวาล

 164. Vapor = ไอน้ำ

 165. Velocity = ความเร็ว

 166. Variable = ตัวแปร

 167. Wildlife = สัตว์ป่า

 168. Wavelength = ความยาวคลื่น


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page