Must Known "Science" Vocabulary


สวัสดีค่าาา น้องๆคงจะรู้กันอยู่แล้วนะคะ ว่าข้อสอบ Part Critical Reading นั้นแบ่งออกเป็น 4 สไตล์ด้วยกัน ซึ่งก็คือ - Science - History - Literature - Social Science โดยแต่ละแนวก็จะมีคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ต่างกันออกไป บางทีศัพท์คำเดียวกัน อาจแปลคนละอย่างไปตามเนื้อหาของ passage อีกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำศัพท์ หมวด Science กันค่ะ จะเอาพาร์ทนี้เต็ม ศัพท์ต้องเป๊ะ!! ไปเลยค่า

MUST-KNOWN “SCIENCE” vocabulary

 1. Antibody = ภูมิต้านทาน

 2. Analysis = การวิเคราะห์

 3. Analyze = วิเคราะห์

 4. Abundant = มากมาย

 5. Acid = กรด

 6. Altitude = ความสูง

 7. Anecdote = เรื่องราว

 8. Anticipate = คาดหวัง / ทำนาย

 9. Acceleration = การเพิ่มความเร็ว

 10. Astronomer = นักบินอวกาศ

 11. Apposition = การวางเข้าด้วยกัน

 12. Atmosphere = ชั้นบรรยากาศ

 13. Attribute = คุณลักษณะ

 14. Activate = กระตุ้น

 15. Assert = ยืนยัน

 16. Biological process = กระบวนการทางชีวะ

 17. Biologist = นักชีววิทยา

 18. Blood cell = เซลล์เลือด

 19. Bacteria = แบคทีเรีย

 20. Buffer = เครื่องขัดเงา

 21. Burgeon = ออกหน่อ

 22. Carbohydrate = คาร์โบไฮเดรต

 23. Catalyst = ตัวเร่งปฏิกิริยา

 24. Calorie = แคลอรี่

 25. Centric = อยู่ตรงศูนย์กลาง

 26. Circuitry = วงจรไฟฟ้า

 27. Clone = การลอกเลียนแบบ

 28. Compose = ประกอบด้วย

 29. Consecutive = ตามลำดับ

 30. Correlate = ความสัมพันธ์กัน

 31. Convolute = ขด

 32. Complicate = ซับซ้อน

 33. Compatible = ทำงานร่วมกันได้

 34. Coma = อาการไม่รู้สึกตัว

 35. Conserve = ทำให้ปลอดภัย

 36. Competence = ความสามารถ

 37. Component = ส่วนประกอบ

 38. Data = ข้อมูล

 39. Documentation = การเตรียมเอกสาร

 40. Decelerate = การลดความเร็ว

 41. Deposition = การทับถมของสสาร

 42. Differentiate = ทำให้แตกต่าง

 43. Diagnosis = การวินิจฉัย

 44. Distinguish = จำแนก

 45. Divergent = แตกต่าง / ผันแปร

 46. Digestion = การย่อยอาหาร

 47. Diffusion = การแพร่กระจาย

 48. Dominance = การมีอำนาจเหนือ

 49. Emit = ปล่อยออกมา

 50. Emerge = ปรากฏ

 51. Emulsion = การผสมของของเหลว

 52. Equilibrium = ความสมดุล

 53. Equator = เส้นศูนย์สูตร

 54. Emergence = การปรากฏ

 55. Extraterrestrial = มนุษย์ต่างดาว

 56. Ecological = กระทบต่อสภาพแวดล้อม

 57. Ecology = นิเวศวิทยา

 58. Ecosystem = ระบบนิเวศ

 59. Evolve = พัฒนาการ

 60. Evolutionary = วิวัฒนาการ

 61. Emulate = การเลียนแบบ

 62. Empathy = การเอาใจใส่

 63. Elevate = ยกระดับ

 64. Electron = อิเล็กตรอน

 65. Environment = สิ่งแวดล้อม

 66. Erosion = การกัดกร่อน

 67. Fuse = ฟิวส์

 68. Friction = แรงต้านทาน

 69. Fermentation = การหมัก

 70. Formula = สูตร

 71. Food chain = ห่วงโซ่อาหาร

 72. Fluid = ของเหลว

 73. Genotype = รูปแบบพันธุกรรม

 74. Genetic = พันธุศาสตร์

 75. Gravity = แรงโน้มถ่วง

 76. Geologist = นักธรณีวิทยา

 77. Herbivore = สัตว์กินพืช

 78. Humidity = ความชุ่มชื้น

 79. Hypothesis = ข้อสันนิษฐาน

 80. Humans = มนุษย์

 81. Habitat = ที่อยู่อาศัย

 82. Interaction = ปฏิกิริยา

 83. Inhibit = ตัวยับยั้ง

 84. Infect = ติดเชื้อ

 85. Incremental = ส่วนเพิ่มเติม

 86. Infusion = การแพร่

 87. Intrusive = บุกรุก / ก้าวก่าย

 88. Intensive = เข้มข้น

 89. Isolate = โดดเดี่ยว

 90. Intolerant = ไม่อดทน

 91. Immune = เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

 92. Immunity =