top of page

เรียน ACT/ติว ACT Science: จะเจออะไรในข้อสอบ ACT Science บ้าง?

Updated: Feb 22

ACT เป็นข้อสอบหนึ่งในข้อสอบ standardized test ที่เอาไว้ใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัยในอเมริกา TOP University/IVY League หรือ เรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในไทย (อีกตัวหนึ่งคือ Digital SAT) ประกอบไปด้วย 4 พาร์ทด้วยกัน คือ English, Math, Reading และ Science


ในวิชาทั้งหมด Science คือ วิชายอดฮิต เพราะสามารถนำไปยื่นคณะสายวิทย์ได้ โดยเฉพาะสายวิศวะ ซึ่งใครกำลังคิดจะเรียน ACT Science /ติว ACT Science อยู่ ก่อนจะเริ่มเตรียมตัว รู้รึยังว่า ข้อสอบ ACT Science หน้าตาเป็นอย่างไร? ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? ต้องมีความรู้ Science มากน้อยแค่ไหน? ใน Blog นี้พี่ๆ KPH จะมา break down สิ่งที่น้องๆ จะต้องเจอในข้อสอบ ACT Science แบบละเอียดยิบ ทุกซอกทุกมุมให้ฟังกัน


ใน Blog นี้ เนื้อหาทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน อยากอ่าน part ไหน click ได้เลยACT Science
ACT Science


รูปแบบข้อสอบ

ข้อสอบ ACT Science มีความยาว 35 นาที 40 ข้อ เป็นข้อสอบ Multiple Choice ทั้งหมด ข้อละ 4 choice ในหนึ่งข้อน้องจะมีเวลาประมาณ 53 วินาทีเท่านั้น


ข้อสอบ ACT Science จะมีลักษณะคล้ายข้อสอบ Reading มากกว่า ข้อสอบ Math ซะอีก! กล่าวคือ ข้อสอบ ACT Science ไม่ได้เน้นที่การคำนวณ ใช้สูตรหนักๆ คิดเลขเยอะๆ แต่จะเน้นไปที่การอ่าน ตีความ ทำความเข้าใจ จับประเด็น และคิดวิเคราะห์มากกว่า!

.

ในข้อสอบ ACT Science แต่ละชุด จะประกอบไปด้วย passage ประมาณ 6-7 passage แต่ละ passage จะประกอบไปด้วย graphs, charts, ผลสรุปการทดลอง, ความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/นักเรียน แต่ละคน และจะตามมาด้วย คำถามอีกประมาณ 5-7 ข้อต่อ 1 passage

.

ดังนั้น เพื่อให้ได้คะแนนสูงใน พาร์ท ACT Science น้องต้องเร็ว! ความเร็วคือหัวใจสำคัญของ ข้อสอบ ACT Science!

.

ถึงแม้ว่า ข้อสอบ ACT Science จะมี passage จากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น physics, chemistry, biology, earth/space science etc. แต่น้องๆ จะถูกทดสอบในด้าน skill ทางวิทยาศาสตร์ มากกว่า ความรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวคือ น้องๆ ต้องมีความสามารถในการ ตีความ วิเคราะห์ ประเมิณ ให้เหตุผล มากกว่าการ ท่องจำสูตร และการคำนวณ

.

คำถามคือ แล้วเราควรจะมี ความรู้พื้นฐานวิชา Science มาบ้างหรือไม่? คำตอบก็คือ ไม่มีไม่เป็นไร แต่ถ้ามีบ้างเล็กน้อย ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้น เพราะเคยผ่านหู ผ่านตา มาบ้าง เคยได้ยินศัพท์วิทยาศาสตร์มาบ้าง ก็จะไม่รู้สึก struggle มากนัก แต่ขอให่จำไว้! ว่าไม่จำเป็นต้องมีความรู้ science ระดับ advance ขนาดนั้น แค่ระดับ basic ก็เพียงพอมากๆ แล้ว


สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาข้อสอบ ACT น้องๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบ ACT Official Practice Test มาดู และ ฝึกทำ ได้ที่ Link นี้เลย


 

3 Types of Passages

อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า ข้อสอบ ACT Science มี 6-7 passage แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภท 1 : Data Representation ประมาณ 2-3 passages

 • Passage สไตล์นี้ คือการ ตีความจากการอ่านข้อมูลในกราฟ/ข้อมูลในตาราง

 • สิ่งที่น้องๆ ต้องฝึกคือความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้


ประเภท 2 : Research Summaries ประมาณ 2-3 passages

 • Passage สไตล์นี้ คือการ ตีความจาก การออกแบบการทดลอง (Experiment's design) และ ผลลัพธ์จากการทดลอง (Experiment's result)

 • สิ่งที่น้องๆ ต้องฝึกคือ ศึกษาวิธีการออกแบบการทดลอง เช่น น้องๆ ต้องรู้ว่า dependent variables คืออะไร / independent variables คืออะไร / controlled variable คืออะไร เป็นต้น


ประเภท 3 : Conflicting Viewpoints ประมาณ 1 passage

 • Passage สไตล์นี้ คือ การเปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่าง ของมุมมอง/สมมุติฐานของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคน ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว น้องๆ จะต้องอ่านความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์ ประมาณ 2 - 4 คน ด้วยกัน ซึ่งจะใช้เวลาพอสมควร ต้องแบ่งเวลาให้กับโจทย์สไตล์นี้เยอะนิดนึง

 • สิ่งที่น้องๆ ต้องฝึกคือ หา main idea หาจุดแตกต่างหลักๆ ออกมาให้ได้


สรุปคำถาม 3 ประเภท ของข้อสอบ ACT Science

ประเภทคำถาม

skill ที่ต้องใช้

จำนวน passage

Data Representation

ตีความ ข้อมูลในกราฟ/ตาราง

ประมาณ 2-3 passage

Research Summaries

ตีความ การออกแบบการทดลอง และ ผลลัพธ์จากการทดลอง

ประมาณ 2-3 passage

Conflicting Viewpoints

เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์หลายๆคน

1 passage

 

8 Types of Questions

ใน passage 3 ประเภท ก็จะเป็นคำถามประเภทย่อยๆ อีก 8 สไตล์ด้วยกัน

Data Representation Passages

Question Type 1 : Factual Questions

 • คำถามประเภทนี้ ถามหาข้อมูลที่อยู่บนกราฟ มองกราฟแล้วตอบได้เลย

 • Key ก็คือ ต้องอ่านข้อมูลที่ให้หาให้รอบคอบ ถี่ถ้วน

 • หากกราฟมันซับซ้อน หน้าตาแปลกๆ เทคนิคคือ ให้อ่านคำถาม และ Choice ก่อน จะได้รู้ว่า โจทย์ต้องการให้ดูตรงไหนของกราฟ โดยไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจกราฟทั้งหมดก็ได้


Question Type 2 : Interpreting Trends Questions

 • คำถามประเภทนี้ ถามหาแนวโน้ม/Trends ว่า increasing/decreasing ให้หาความสัมพันธ์ว่าเป็น Direct หรือ Inverse relationship

Question Type 3 : Extrapolations Questions

 • คำถามประเภทนี้ ให้น้องคาดการณ์ ตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ โดยคาดการณ์จากข้อมูลที่ให้มาในกราฟ


Research Summaries Passage

Question Type 4 : Experimental Design/Researcher Intent Questions

 • คำถามประเภทนี้ ถามว่า researcher ออกแบบการทดลองแบบนี้ เพื่ออะไร? สมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไร? อะไร vary? อะไรที่ถูก keep constant?

Question Type 5 : Hypothetical Experimental Questions

 • คำถามประเภทนี้ถามว่า หากเปลี่ยนการทดลองเป็นอีกแบบ จะเกิดอะไรขึ้น? เช่นเปลี่ยนอุณหภูมิ เปลี่ยน solution เป็นต้น

Question Type 6 : Interpreting Experiments Questions

 • คำถามประเภทนี้ มักจะให้ statement/claim มา แล้วถามว่า ผลการทดลอง support statement/claim นี้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น Do the result of experiment 2 support this claim?

 • Choice มักจะมี 4 แบบ คือ Yes, becuase A. Yes, because B. No, because A. No, because B.


Conflicting View Point Passage

Question Type 7 : Understanding of Viewpoints Questions

 • คำถามปรเภทนี้ คือทดสอบว่าเราเข้าใจ viewpoint ของ researcher แต่ละคนมั้ย จะถามตรงๆ เลยว่า Based on researcher 1's discussion เค้าพูดว่ายังไง

Question Type 8 : Comparing Viewpoints Questions

 • คำถามประเภทนี้ คือ ต้องการให้เปรียบเทียบ จุดที่เหมือน หรือ จุดที่แตกต่าง ของแต่ละ researcher

 

3 Tips to Beat ACT Science

Tip 1 : ลองหาให้เจอว่า เก่ง/อ่อน Passage สไตล์ไหน

 • เนื่องจาก passage แต่ละ สไตล์มีวิธีการทำต่างกัน น้องสายวิทย์อาจจะชอบดูกราฟ Data Representation แต่น้องสายภาษา อาจจะชอบ Conflicting viewpoint ดังนั้น หาจุดอ่อน จุดแข็งตัวเองให้เจอ จะได้แก้ไขได้ถูกจุด


Tip 2: ฝึก!

 • พอเจอจุดอ่อนของตัวเองแล้ว หา material มาฝึกเพิ่ม หาตัวอย่างเพิ่มเติม


Tip 3: รีวิวข้อผิดพลาด

 • การทำโจทย์จะไม่ได้ผลเลยหากน้องไม่เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง อย่าสักแต่ทำโจทย์ แต่ให้เรียนรู้เสมอว่าพลาดตรงไหน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดซ้ำจุดเดิม


 

เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบ ACT Science

ข้อสอบ ACT Science มีทั้งหมด 40 ข้อ คะแนน raw score จึงมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน อย่างไรก็ตาม raw score จะถูก convert ให้เป็น scale score ซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนนเท่านั้นคำถามคือ ต้องทำถูกกี่ข้อถึงจะได้คะแนน ตามที่ต้องการ ตารางด้านล่างนี้ แสดงการ convert คะแนนจาก raw score เป็น scale score ให้เรียบร้อยแล้ว ต้องการคะแนนเท่าไหร่ แล้วทำให้ได้ตามเป้าหมายได้เลย ปล. ตารางนี้เป็นการประมาณคร่าวๆ เท่านั้น ของจริงอาจมีคาดเคลื่อนเล็กน้อย

Science's raw score

scale score

40

36

-

35

39

34

38

33

-

32

37

31

36

30

-

29

35

28

34

27

32-33

26

31

25

29-30

24หลังจากอ่าน Blog นี้แล้ว คิดว่า น้องๆ น่าจะเห็นภาพ ข้อสอบ ACT Science กันมากขึ้น พี่ๆ KPH คาดหวังว่า Blog นี้จะทำให้การเรียน ACT Science/ติว ACT Science มีทิศทางมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อน้องๆ ไม่มากก็น้อย หวังว่าการเรียนต่ออเมริกา TOP US University/IVY League หรือ เรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในไทยครั้งนี้ จะง่ายลง


อย่างไรก็ตาม พี่ๆ KPH รู้ดี ว่ามันไม่ง่าย พี่ๆ KPH จึงออกแบบคอร์ส ACT ที่จะมาช่วยให้การเรียน ACT เป็นระบบมากขึ้น จะมาช่วยให้น้องไม่เดินหลงทาง ช่วยให้การเตรียมตัวสอบครั้งนี้มีทิศทางชัดเจน

ดูรายละเอียดคอร์ส ACT เพิ่มเติมได้ที่ page นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

064-954-7733

Line ID : @krupimhouse

Tags:

Comments


Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page